وضعیت سرور ها

وضعیت سرور ها

مانیتورینگ خودکار سرور های جی سرور به صورت ۲۴ ساعته

# نام سرور وضعیت آخرین بررسی Uptime Downtime
1
سرور سی پنل فرانسه-1
s1.jeyserver.com
1:30 ب.ظ %0
2
سرور دایرکت ادمین فرانسه-1
s22.jeyserver.com
1:30 ب.ظ %0
3
سرور مجازی ساز فرانسه-1
s33.jeyserver.com
1:30 ب.ظ %0
4
سرور عملیاتی
s35.jeyserver.com
1:30 ب.ظ %0
5
سرور مدیریت پروژه
s131.jeyserver.com
1:30 ب.ظ %0
6
سرور دایرکت ادمین ایران-1
s141.jeyserver.com
1:30 ب.ظ %0
7
سرور مجازی ساز فرانسه-2
s156.jeyserver.com
1:30 ب.ظ %0
8
سرور دایرکت ادمین فرانسه-2
s157.jeyserver.com
1:30 ب.ظ %0
9
سرور مجازی ساز آلمان-1
s170.jeyserver.com
1:30 ب.ظ %0
10
سرور مجازی ساز فرانسه-3
s200.jeyserver.com
1:30 ب.ظ %0

Uptime به نسبت مدت زمان فعالیت سالم سرور به کل زمان (یک ماه) میگویند. هرچه این درصد مقدار بیشتری داشته باشد سرور در وضعیت بهتری است.

Downtime به مدت زمانی که سرور از دسترس خارج شده می گویند هرچه این مدت زمان کمتر باشد، سرور در وضعیت بهتری است.

میزان Uptime و Downtime سرور ها از ابتدای آذر ماه (به صورت ماهیانه) محاسبه شده .