وضعیت سرور ها

وضعیت سرور ها

مانیتورینگ خودکار سرور های جی سرور به صورت ۲۴ ساعته

# نام سرور وضعیت آخرین بررسی Uptime Downtime
1
سرور سی پنل فرانسه-1
s1.jeyserver.com
11:14 ق.ظ %0
2
سرور دایرکت ادمین فرانسه-1
s22.jeyserver.com
11:14 ق.ظ %0
3
سرور مجازی ساز فرانسه-1
s33.jeyserver.com
11:14 ق.ظ %0
4
سرور عملیاتی
s35.jeyserver.com
11:14 ق.ظ %0
5
سرور مدیریت پروژه
s131.jeyserver.com
11:14 ق.ظ %0
6
سرور دایرکت ادمین ایران-1
s141.jeyserver.com
11:14 ق.ظ %0
7
سرور مجازی ساز فرانسه-2
s156.jeyserver.com
11:14 ق.ظ %0
8
سرور دایرکت ادمین فرانسه-2
s157.jeyserver.com
11:14 ق.ظ %0
9
سرور مجازی ساز آلمان-1
s170.jeyserver.com
11:14 ق.ظ %0
10
سرور مجازی ساز فرانسه-3
s200.jeyserver.com
11:14 ق.ظ %0

Uptime به نسبت مدت زمان فعالیت سالم سرور به کل زمان (یک ماه) میگویند. هرچه این درصد مقدار بیشتری داشته باشد سرور در وضعیت بهتری است.

Downtime به مدت زمانی که سرور از دسترس خارج شده می گویند هرچه این مدت زمان کمتر باشد، سرور در وضعیت بهتری است.

میزان Uptime و Downtime سرور ها از ابتدای اردیبهشت ماه (به صورت ماهیانه) محاسبه شده .