وضعیت سرور ها

وضعیت سرور ها

مانیتورینگ خودکار سرور های جی سرور به صورت ۲۴ ساعته

# نام سرور وضعیت آخرین بررسی Uptime Downtime
1
سرور سی پنل فرانسه-1
s1.jeyserver.com
12:40 ق.ظ %63.24 264 ساعت و 40 دقیقه و 6 ثانیه
2
سرور دایرکت ادمین فرانسه-1
s22.jeyserver.com
12:40 ق.ظ %63.24 264 ساعت و 40 دقیقه و 6 ثانیه
3
سرور مجازی ساز فرانسه-1
s33.jeyserver.com
12:40 ق.ظ %63.24 264 ساعت و 40 دقیقه و 6 ثانیه
4
سرور عملیاتی
s35.jeyserver.com
12:40 ق.ظ %63.24 264 ساعت و 40 دقیقه و 6 ثانیه
5
سرور مدیریت پروژه
s131.jeyserver.com
12:40 ق.ظ %63.24 264 ساعت و 40 دقیقه و 6 ثانیه
6
سرور دایرکت ادمین ایران-1
s141.jeyserver.com
12:40 ق.ظ %63.24 264 ساعت و 40 دقیقه و 6 ثانیه
7
سرور مجازی ساز فرانسه-2
s156.jeyserver.com
12:40 ق.ظ %63.24 264 ساعت و 40 دقیقه و 6 ثانیه
8
سرور دایرکت ادمین فرانسه-2
s157.jeyserver.com
12:40 ق.ظ %63.24 264 ساعت و 40 دقیقه و 6 ثانیه
9
سرور مجازی ساز آلمان-1
s170.jeyserver.com
12:40 ق.ظ %63.24 264 ساعت و 40 دقیقه و 6 ثانیه
10
سرور مجازی ساز فرانسه-3
s200.jeyserver.com
12:40 ق.ظ %63.24 264 ساعت و 40 دقیقه و 6 ثانیه

Uptime به نسبت مدت زمان فعالیت سالم سرور به کل زمان (یک ماه) میگویند. هرچه این درصد مقدار بیشتری داشته باشد سرور در وضعیت بهتری است.

Downtime به مدت زمانی که سرور از دسترس خارج شده می گویند هرچه این مدت زمان کمتر باشد، سرور در وضعیت بهتری است.

میزان Uptime و Downtime سرور ها از ابتدای آذر ماه (به صورت ماهیانه) محاسبه شده .