وضعیت سرور ها

وضعیت سرور ها

مانیتورینگ خودکار سرور های جی سرور به صورت ۲۴ ساعته

# نام سرور وضعیت آخرین بررسی Uptime Downtime
1
سرور سی پنل فرانسه-1
s1.jeyserver.com
5:53 ق.ظ %5.85 677 ساعت و 52 دقیقه و 56 ثانیه
2
سرور دایرکت ادمین فرانسه-1
s22.jeyserver.com
5:53 ق.ظ %5.85 677 ساعت و 52 دقیقه و 56 ثانیه
3
سرور مجازی ساز فرانسه-1
s33.jeyserver.com
5:53 ق.ظ %5.85 677 ساعت و 52 دقیقه و 56 ثانیه
4
سرور عملیاتی
s35.jeyserver.com
5:53 ق.ظ %5.85 677 ساعت و 52 دقیقه و 54 ثانیه
5
سرور مدیریت پروژه
s131.jeyserver.com
5:53 ق.ظ %5.85 677 ساعت و 52 دقیقه و 56 ثانیه
6
سرور دایرکت ادمین ایران-1
s141.jeyserver.com
5:53 ق.ظ %5.85 677 ساعت و 52 دقیقه و 57 ثانیه
7
سرور مجازی ساز فرانسه-2
s156.jeyserver.com
5:53 ق.ظ %5.85 677 ساعت و 52 دقیقه و 57 ثانیه
8
سرور دایرکت ادمین فرانسه-2
s157.jeyserver.com
5:53 ق.ظ %5.85 677 ساعت و 52 دقیقه و 55 ثانیه
9
سرور مجازی ساز آلمان-1
s170.jeyserver.com
5:53 ق.ظ %5.85 677 ساعت و 52 دقیقه و 57 ثانیه
10
سرور مجازی ساز فرانسه-3
s200.jeyserver.com
5:53 ق.ظ %5.85 677 ساعت و 52 دقیقه و 55 ثانیه

Uptime به نسبت مدت زمان فعالیت سالم سرور به کل زمان (یک ماه) میگویند. هرچه این درصد مقدار بیشتری داشته باشد سرور در وضعیت بهتری است.

Downtime به مدت زمانی که سرور از دسترس خارج شده می گویند هرچه این مدت زمان کمتر باشد، سرور در وضعیت بهتری است.

میزان Uptime و Downtime سرور ها از ابتدای بهمن ماه (به صورت ماهیانه) محاسبه شده .