خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1397/11/27 14:40 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 131,595 تومان 131,595 تومان 131,595 تومان
net 154,845 تومان 154,845 تومان 154,845 تومان
org 187,240 تومان 187,240 تومان 187,240 تومان
biz 193,595 تومان 193,595 تومان 193,595 تومان
work 100,750 تومان 100,750 تومان 100,750 تومان
agency 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
bid 480,500 تومان 480,500 تومان 480,500 تومان
company 112,375 تومان 112,375 تومان 112,375 تومان
holdings 736,250 تومان 736,250 تومان 736,250 تومان
institute 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
limited 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
money 449,500 تومان 511,500 تومان 511,500 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 131,595 تومان 131,595 تومان 131,595 تومان
net 154,845 تومان 154,845 تومان 154,845 تومان
org 187,240 تومان 187,240 تومان 187,240 تومان
info 46,345 تومان 184,605 تومان 184,605 تومان
asia 271,250 تومان 271,250 تومان 271,250 تومان
mobi 240,250 تومان 240,250 تومان 240,250 تومان
name 155,000 تومان 155,000 تومان 155,000 تومان
tel 215,450 تومان 215,450 تومان 215,450 تومان
biz 193,595 تومان 193,595 تومان 193,595 تومان
host 1,414,375 تومان 1,414,375 تومان 1,414,375 تومان
press 1,066,400 تومان 1,066,400 تومان 1,066,400 تومان
pro 75,950 تومان 227,075 تومان 227,075 تومان
run 333,250 تومان 333,250 تومان 333,250 تومان
site 15,345 تومان 480,500 تومان 480,500 تومان
wiki 441,750 تومان 441,750 تومان 441,750 تومان
website 333,250 تومان 333,250 تومان 333,250 تومان
work 100,750 تومان 100,750 تومان 100,750 تومان
xyz 177,475 تومان 177,475 تومان 177,475 تومان
academy 480,500 تومان 480,500 تومان 480,500 تومان
accountant 472,750 تومان 472,750 تومان 472,750 تومان
accountants 1,435,300 تومان 1,435,300 تومان 1,435,300 تومان
actor 542,500 تومان 542,500 تومان 542,500 تومان
adult 1,410,500 تومان 1,410,500 تومان 1,410,500 تومان
agency 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
apartments 829,250 تومان 829,250 تومان 829,250 تومان
audio 209,250 تومان 209,250 تومان 209,250 تومان
auto 37,200,000 تومان 37,200,000 تومان 37,200,000 تومان
band 329,375 تومان 329,375 تومان 329,375 تومان
bid 480,500 تومان 480,500 تومان 480,500 تومان
bike 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
black 844,750 تومان 844,750 تومان 844,750 تومان
blue 224,750 تومان 224,750 تومان 224,750 تومان
builders 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
business 124,000 تومان 124,000 تومان 124,000 تومان
cafe 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
camera 751,750 تومان 751,750 تومان 751,750 تومان
camp 773,450 تومان 773,450 تومان 773,450 تومان
capital 790,500 تومان 790,500 تومان 790,500 تومان
car 37,200,000 تومان 37,200,000 تومان 37,200,000 تومان
cards 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
care 449,500 تومان 395,250 تومان 395,250 تومان
center 325,500 تومان 325,500 تومان 325,500 تومان
careers 790,500 تومان 790,500 تومان 790,500 تومان
cars 37,200,000 تومان 37,200,000 تومان 37,200,000 تومان
chat 488,250 تومان 488,250 تومان 488,250 تومان
cheap 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
city 325,500 تومان 325,500 تومان 325,500 تومان
click 162,750 تومان 162,750 تومان 162,750 تومان
clinic 736,250 تومان 736,250 تومان 736,250 تومان
cloud 329,375 تومان 329,375 تومان 329,375 تومان
codes 736,250 تومان 736,250 تومان 736,250 تومان
coffee 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
company 112,375 تومان 112,375 تومان 112,375 تومان
computer 449,500 تومان 449,500 تومان 480,500 تومان
cooking 573,500 تومان 573,500 تومان 573,500 تومان
cool 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
country 488,250 تومان 488,250 تومان 488,250 تومان
credit 1,435,300 تومان 1,435,300 تومان 1,435,300 تومان
date 472,750 تومان 472,750 تومان 472,750 تومان
deals 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
delivery 736,250 تومان 736,250 تومان 736,250 تومان
dentist 542,500 تومان 542,500 تومان 542,500 تومان
design 736,250 تومان 736,250 تومان 736,250 تومان
digital 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
direct 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
directory 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
discount 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
dog 798,250 تومان 798,250 تومان 798,250 تومان
domains 488,250 تومان 488,250 تومان 488,250 تومان
download 472,750 تومان 472,750 تومان 472,750 تومان
email 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
energy 1,528,300 تومان 1,528,300 تومان 1,528,300 تومان
events 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
fail 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
faith 472,750 تومان 472,750 تومان 472,750 تومان
family 329,375 تومان 329,375 تومان 329,375 تومان
fans 1,088,100 تومان 1,088,100 تومان 1,088,100 تومان
fashion 488,250 تومان 488,250 تومان 488,250 تومان
fish 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
fishing 472,750 تومان 472,750 تومان 472,750 تومان
fit 581,405 تومان 581,405 تومان 581,405 تومان
flowers 2,092,500 تومان 2,092,500 تومان 2,092,500 تومان
football 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
gallery 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
gift 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
glass 757,950 تومان 757,950 تومان 757,950 تومان
global 1,088,100 تومان 1,088,100 تومان 1,088,100 تومان
gold 1,480,250 تومان 1,480,250 تومان 1,480,250 تومان
golf 829,250 تومان 829,250 تومان 829,250 تومان
green 1,092,750 تومان 1,092,750 تومان 1,092,750 تومان
group 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
help 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
hiphop 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
holdings 736,250 تومان 736,250 تومان 736,250 تومان
hosting 441,750 تومان 441,750 تومان 441,750 تومان
house 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
institute 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
insure 736,250 تومان 736,250 تومان 736,250 تومان
land 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
lease 736,250 تومان 736,250 تومان 736,250 تومان
life 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
live 329,375 تومان 329,375 تومان 329,375 تومان
limited 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
link 189,100 تومان 189,100 تومان 189,100 تومان
lol 544,825 تومان 544,825 تومان 544,825 تومان
love 438,650 تومان 438,650 تومان 438,650 تومان
management 294,500 تومان 294,500 تومان 294,500 تومان
market 441,750 تومان 441,750 تومان 441,750 تومان
media 449,500 تومان 449,500 تومان 449,500 تومان
men 441,750 تومان 441,750 تومان 441,750 تومان
mom 542,500 تومان 542,500 تومان 542,500 تومان
money 449,500 تومان 511,500 تومان 511,500 تومان
movie 4,340,000 تومان 4,340,000 تومان 4,340,000 تومان
online 61,845 تومان 550,250 تومان 550,250 تومان
space 341,000 تومان 341,000 تومان 341,000 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
site 15,345 تومان 480,500 تومان 480,500 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 446,400 تومان 446,400 تومان 446,400 تومان
cc 192,200 تومان 192,200 تومان 192,200 تومان
ca 199,950 تومان 199,950 تومان 199,950 تومان
de 130,355 تومان 130,355 تومان 130,355 تومان
ru 261,950 تومان 261,950 تومان 261,950 تومان
es 155,000 تومان 155,000 تومان 155,000 تومان
eu 204,135 تومان 204,135 تومان 204,135 تومان
me 263,500 تومان 263,500 تومان 263,500 تومان
mn 651,000 تومان 651,000 تومان 651,000 تومان
tv 437,100 تومان 437,100 تومان 437,100 تومان
us 170,500 تومان 170,500 تومان 170,500 تومان
ws 426,095 تومان 426,095 تومان 426,095 تومان
in 177,940 تومان 177,940 تومان 177,940 تومان
ae 611,785 تومان 611,785 تومان 611,785 تومان
am 1,457,000 تومان 1,457,000 تومان 1,457,000 تومان
at 216,845 تومان 216,845 تومان 216,845 تومان
bz 356,500 تومان 356,500 تومان 356,500 تومان
cn 275,900 تومان 275,900 تومان 275,900 تومان
fr 542,500 تومان 542,500 تومان 542,500 تومان
gg 1,100,500 تومان 1,100,500 تومان 1,100,500 تومان
it 759,500 تومان 759,500 تومان 759,500 تومان
nl 132,215 تومان 132,215 تومان 132,215 تومان
pw 137,950 تومان 137,950 تومان 137,950 تومان
dk 190,340 تومان 190,340 تومان 190,340 تومان
fm 1,200,475 تومان 1,200,475 تومان 1,200,475 تومان
mx 610,700 تومان 610,700 تومان 610,700 تومان
ag 1,317,500 تومان 1,317,500 تومان 1,317,500 تومان
be 190,340 تومان 190,340 تومان 190,340 تومان
ch 201,500 تومان 201,500 تومان 201,500 تومان
cz 166,005 تومان 166,005 تومان 166,005 تومان
ie 467,790 تومان 467,790 تومان 467,790 تومان
je 932,945 تومان 932,945 تومان 932,945 تومان
lc 379,750 تومان 379,750 تومان 379,750 تومان
li 372,000 تومان 372,000 تومان 372,000 تومان