خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1399/04/22 17:21 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 218,193 تومان 218,193 تومان 218,193 تومان
net 256,743 تومان 256,743 تومان 256,743 تومان
org 256,743 تومان 281,929 تومان 281,929 تومان
biz 1,604,965 تومان 1,592,115 تومان 351,833 تومان
work 161,910 تومان 161,910 تومان 161,910 تومان
agency 102,543 تومان 436,900 تومان 436,900 تومان
bid 2,929,800 تومان 3,662,250 تومان 732,450 تومان
company 719,600 تومان 359,800 تومان 179,900 تومان
holdings 1,169,350 تومان 1,169,350 تومان 1,169,350 تومان
institute 205,343 تومان 462,600 تومان 462,600 تومان
limited 2,158,800 تومان 2,878,400 تومان 719,600 تومان
money 5,060,330 تومان 5,551,200 تومان 693,900 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 218,193 تومان 218,193 تومان 218,193 تومان
net 256,743 تومان 256,743 تومان 256,743 تومان
org 256,743 تومان 281,929 تومان 281,929 تومان
info 2,105,601 تومان 2,336,901 تومان 333,843 تومان
asia 2,960,640 تومان 3,289,600 تومان 328,960 تومان
mobi 4,109,430 تومان 2,465,658 تومان 410,943 تومان
name 254,430 تومان 254,430 تومان 254,430 تومان
tel 357,230 تومان 357,230 تومان 357,230 تومان
biz 1,604,965 تومان 1,592,115 تومان 351,833 تومان
host 6,283,650 تومان 6,283,650 تومان 2,094,550 تومان
press 6,322,200 تومان 7,902,750 تومان 1,580,550 تومان
pro 125,930 تومان 376,505 تومان 376,505 تومان
run 100,230 تومان 488,300 تومان 488,300 تومان
site 25,443 تومان 732,450 تومان 732,450 تومان
wiki 655,350 تومان 655,350 تومان 655,350 تومان
website 493,440 تومان 493,440 تومان 493,440 تومان
work 161,910 تومان 161,910 تومان 161,910 تومان
xyz 1,914,393 تومان 269,850 تومان 269,850 تومان
academy 2,492,643 تومان 1,439,200 تومان 719,600 تومان
accountant 732,450 تومان 4,394,700 تومان 732,450 تومان
accountants 616,543 تومان 2,287,300 تومان 2,287,300 تومان
actor 2,878,143 تومان 3,392,400 تومان 848,100 تومان
adult 20,701,350 تومان 9,200,600 تومان 2,300,150 تومان
agency 102,543 تومان 436,900 تومان 436,900 تومان
apartments 9,766,000 تومان 10,986,750 تومان 1,220,750 تومان
audio 12,591,972 تومان 8,865,729 تومان 2,955,243 تومان
auto 59,110,000 تومان 59,110,000 تومان 59,110,000 تومان
band 1,952,943 تومان 2,570,000 تومان 514,000 تومان
bid 2,929,800 تومان 3,662,250 تومان 732,450 تومان
bike 2,338,443 تومان 2,775,600 تومان 693,900 تومان
black 4,207,861 تومان 3,899,718 تومان 1,299,906 تومان
blue 153,943 تومان 372,650 تومان 372,650 تومان
builders 693,900 تومان 693,900 تومان 693,900 تومان
business 1,863,250 تومان 1,117,950 تومان 186,325 تومان
cafe 256,743 تومان 706,750 تومان 706,750 تومان
camera 2,261,600 تومان 2,261,600 تومان 1,130,800 تومان
camp 1,220,750 تومان 1,220,750 تومان 1,220,750 تومان
capital 250,575 تومان 1,220,750 تومان 1,220,750 تومان
car 181,185,000 تومان 603,950,000 تومان 60,395,000 تومان
cards 1,387,800 تومان 1,387,800 تومان 693,900 تومان
care 334,100 تومان 693,900 تومان 693,900 تومان
center 2,081,443 تومان 976,600 تومان 488,300 تومان
careers 2,441,500 تومان 2,441,500 تومان 1,220,750 تومان
cars 603,950,000 تومان 603,950,000 تومان 60,395,000 تومان
chat 2,567,430 تومان 745,300 تومان 745,300 تومان
cheap 203,030 تومان 693,900 تومان 693,900 تومان
city 2,132,843 تومان 1,953,200 تومان 488,300 تومان
click 206,628 تومان 206,628 تومان 206,628 تومان
clinic 5,846,750 تومان 3,508,050 تومان 1,169,350 تومان
cloud 526,850 تومان 526,850 تومان 526,850 تومان
codes 167,050 تومان 1,156,500 تومان 1,156,500 تومان
coffee 205,343 تومان 693,900 تومان 693,900 تومان
company 719,600 تومان 359,800 تومان 179,900 تومان
computer 3,109,700 تومان 1,387,800 تومان 693,900 تومان
cooking 2,660,721 تومان 745,300 تومان 886,907 تومان
cool 1,567,443 تومان 2,775,600 تومان 693,900 تومان
country 2,954,472 تومان 1,477,236 تومان 738,618 تومان
credit 205,343 تومان 2,310,430 تومان 2,310,430 تومان
date 7,324,500 تومان 8,789,400 تومان 732,450 تومان
deals 693,900 تومان 693,900 تومان 693,900 تومان
delivery 203,030 تومان 1,130,800 تومان 1,130,800 تومان
dentist 1,027,743 تومان 2,055,486 تومان 1,027,743 تومان
design 1,079,400 تومان 1,079,400 تومان 1,079,400 تومان
digital 128,243 تومان 693,900 تومان 693,900 تومان
direct 334,100 تومان 693,900 تومان 693,900 تومان
directory 203,030 تومان 462,600 تومان 462,600 تومان
discount 1,387,800 تومان 3,469,500 تومان 693,900 تومان
dog 167,050 تومان 3,662,250 تومان 1,220,750 تومان
domains 7,453,000 تومان 5,962,400 تومان 745,300 تومان
download 7,324,500 تومان 9,521,850 تومان 732,450 تومان
email 562,830 تومان 462,600 تومان 462,600 تومان
energy 21,668,955 تومان 11,899,100 تومان 2,379,820 تومان
events 331,530 تومان 462,600 تومان 462,600 تومان
fail 2,081,700 تومان 2,081,700 تومان 693,900 تومان
faith 732,450 تومان 7,324,500 تومان 732,450 تومان
family 514,000 تومان 514,000 تومان 514,000 تومان
fans 2,264,427 تومان 251,603 تومان 251,603 تومان
fashion 3,585,150 تومان 3,585,150 تومان 717,030 تومان
fish 745,300 تومان 745,300 تومان 745,300 تومان
fishing 706,750 تومان 706,750 تومان 706,750 تومان
fit 886,907 تومان 886,907 تومان 886,907 تومان
flowers 17,731,458 تومان 47,283,888 تومان 2,955,243 تومان
football 3,598,000 تومان 899,500 تومان 449,750 تومان
gallery 1,426,350 تومان 1,426,350 تومان 475,450 تومان
gift 1,968,620 تومان 393,724 تومان 393,724 تومان
glass 1,117,950 تومان 1,117,950 تومان 1,117,950 تومان
global 5,281,350 تومان 3,520,900 تومان 1,593,143 تومان
gold 203,030 تومان 2,379,820 تومان 2,379,820 تومان
golf 4,983,230 تومان 10,986,750 تومان 1,220,750 تومان
green 5,550,943 تومان 3,495,200 تومان 1,747,600 تومان
group 436,900 تومان 436,900 تومان 436,900 تومان
help 1,772,529 تومان 590,843 تومان 590,843 تومان
hiphop 2,955,243 تومان 2,955,243 تومان 2,955,243 تومان
holdings 1,169,350 تومان 1,169,350 تومان 1,169,350 تومان
hosting 17,732,486 تومان 44,331,215 تومان 8,866,243 تومان
house 250,575 تومان 693,900 تومان 693,900 تومان
institute 205,343 تومان 462,600 تومان 462,600 تومان
insure 1,169,350 تومان 1,169,350 تومان 1,169,350 تومان
land 334,100 تومان 693,900 تومان 693,900 تومان
lease 4,523,200 تومان 2,261,600 تومان 1,130,800 تومان
life 1,488,030 تومان 3,469,500 تومان 693,900 تومان
live 2,156,230 تومان 4,112,000 تومان 514,000 تومان
limited 2,158,800 تومان 2,878,400 تومان 719,600 تومان
link 206,628 تومان 206,628 تومان 206,628 تومان
lol 1,181,686 تومان 1,181,686 تومان 590,843 تومان
love 6,553,500 تومان 1,966,050 تومان 655,350 تومان
management 1,387,800 تومان 1,387,800 تومان 462,600 تومان
market 693,900 تومان 693,900 تومان 693,900 تومان
media 250,575 تومان 693,900 تومان 693,900 تومان
men 693,900 تومان 6,939,000 تومان 693,900 تومان
mom 5,170,326 تومان 2,954,472 تومان 738,618 تومان
money 5,060,330 تومان 5,551,200 تومان 693,900 تومان
movie 36,172,750 تومان 28,270,000 تومان 7,067,500 تومان
online 3,659,423 تومان 5,412,420 تومان 902,070 تومان
space 667,943 تومان 1,927,500 تومان 642,500 تومان
shop 2,979,915 تومان 5,549,144 تومان 693,643 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 2,755,040 تومان 688,760 تومان 688,760 تومان
cc 2,706,210 تومان 3,006,900 تومان 300,690 تومان
ca 292,980 تومان 292,980 تومان 292,980 تومان
de 216,137 تومان 216,137 تومان 216,137 تومان
ru 434,330 تومان 434,330 تومان 434,330 تومان
es 1,701,854 تومان 1,215,610 تومان
eu 338,469 تومان 338,469 تومان 338,469 تومان
me 1,741,175 تومان 3,328,664 تومان 416,083 تومان
mn 5,281,350 تومان 8,450,160 تومان 1,056,270 تومان
tv 701,610 تومان 701,610 تومان 701,610 تومان
us 269,850 تومان 269,850 تومان 269,850 تومان
ws 655,093 تومان 655,093 تومان 655,093 تومان
in 2,544,300 تومان 1,130,800 تومان 282,700 تومان
ae 4,624,715 تومان 1,849,886 تومان 924,943 تومان
am 3,494,172 تومان 1,747,086 تومان 873,543 تومان
at 333,843 تومان 333,843 تومان 333,843 تومان
bz 2,737,050 تومان 547,410 تومان 547,410 تومان
cn 436,900 تومان 436,900 تومان 436,900 تومان
fr 333,843 تومان 333,843 تومان 333,843 تومان
gg 3,099,420 تومان 3,099,420 تومان 1,549,710 تومان
it 1,259,300 تومان 1,259,300 تومان 1,259,300 تومان
nl 218,193 تومان 218,193 تومان 218,193 تومان
pw 200,460 تومان 200,460 تومان 200,460 تومان
dk 1,539,430 تومان 1,539,430 تومان 307,886 تومان
fm 9,701,750 تومان 5,821,050 تومان 1,940,350 تومان
mx 976,600 تومان 976,600 تومان 976,600 تومان
ag 8,460,440 تومان 14,805,770 تومان 2,115,110 تومان
be 256,743 تومان 256,743 تومان 256,743 تومان
ch 295,550 تومان 295,550 تومان 295,550 تومان
cz 1,850,400 تومان 2,313,000 تومان 231,300 تومان
ie 724,483 تومان 724,483 تومان 724,483 تومان
je 1,534,290 تومان 1,534,290 تومان 1,534,290 تومان
lc 591,100 تومان 591,100 تومان 591,100 تومان
li 539,700 تومان 539,700 تومان 539,700 تومان