خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1399/01/17 18:44 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 171,498 تومان 171,498 تومان 171,498 تومان
net 201,798 تومان 201,798 تومان 201,798 تومان
org 1,531,362 تومان 2,215,940 تومان 221,594 تومان
biz 756,894 تومان 1,751,946 تومان 276,538 تومان
work 127,260 تومان 509,040 تومان 127,260 تومان
agency 80,598 تومان 343,400 تومان 343,400 تومان
bid 2,878,500 تومان 575,700 تومان 575,700 تومان
company 282,800 تومان 707,000 تومان 141,400 تومان
holdings 2,757,300 تومان 3,676,400 تومان 919,100 تومان
institute 524,998 تومان 1,454,400 تومان 363,600 تومان
limited 1,696,800 تومان 2,828,000 تومان 565,600 تومان
money 159,580 تومان 5,454,000 تومان 545,400 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 171,498 تومان 171,498 تومان 171,498 تومان
net 201,798 تومان 201,798 تومان 201,798 تومان
org 1,531,362 تومان 2,215,940 تومان 221,594 تومان
info 1,654,986 تومان 1,836,786 تومان 262,398 تومان
asia 1,809,920 تومان 2,585,600 تومان 258,560 تومان
mobi 434,098 تومان 939,300 تومان 313,100 تومان
name 199,980 تومان 199,980 تومان 199,980 تومان
tel 280,780 تومان 280,780 تومان 280,780 تومان
biz 756,894 تومان 1,751,946 تومان 276,538 تومان
host 8,231,500 تومان 6,585,200 تومان 1,646,300 تومان
press 1,242,300 تومان 1,242,300 تومان 1,242,300 تومان
pro 98,980 تومان 295,930 تومان 295,930 تومان
run 3,171,198 تومان 1,151,400 تومان 383,800 تومان
site 19,998 تومان 575,700 تومان 575,700 تومان
wiki 4,120,800 تومان 4,120,800 تومان 515,100 تومان
website 775,680 تومان 1,163,520 تومان 387,840 تومان
work 127,260 تومان 509,040 تومان 127,260 تومان
xyz 1,080,498 تومان 1,484,700 تومان 212,100 تومان
academy 262,398 تومان 565,600 تومان 565,600 تومان
accountant 6,332,700 تومان 6,332,700 تومان 575,700 تومان
accountants 7,675,798 تومان 8,989,000 تومان 1,797,800 تومان
actor 2,262,198 تومان 1,999,800 تومان 666,600 تومان
adult 1,807,900 تومان 1,807,900 تومان 1,807,900 تومان
agency 80,598 تومان 343,400 تومان 343,400 تومان
apartments 8,635,500 تومان 959,500 تومان 959,500 تومان
audio 4,807,600 تومان 4,807,600 تومان 2,403,800 تومان
auto 46,460,000 تومان 46,460,000 تومان 46,460,000 تومان
band 322,998 تومان 404,000 تومان 404,000 تومان
bid 2,878,500 تومان 575,700 تومان 575,700 تومان
bike 201,798 تومان 545,400 تومان 545,400 تومان
black 4,329,062 تومان 1,021,716 تومان 1,021,716 تومان
blue 1,292,598 تومان 1,171,600 تومان 292,900 تومان
builders 545,400 تومان 545,400 تومان 545,400 تومان
business 1,464,500 تومان 878,700 تومان 146,450 تومان
cafe 2,979,298 تومان 4,999,500 تومان 555,500 تومان
camera 888,800 تومان 888,800 تومان 888,800 تومان
camp 3,838,000 تومان 1,919,000 تومان 959,500 تومان
capital 59,489,000 تومان 55,651,000 تومان 959,500 تومان
car 237,350,000 تومان 427,230,000 تومان 47,470,000 تومان
cards 1,090,800 تومان 1,090,800 تومان 545,400 تومان
care 262,600 تومان 545,400 تومان 545,400 تومان
center 100,798 تومان 383,800 تومان 383,800 تومان
careers 3,838,000 تومان 4,797,500 تومان 959,500 تومان
cars 47,470,000 تومان 47,470,000 تومان 47,470,000 تومان
chat 5,532,780 تومان 1,171,600 تومان 585,800 تومان
cheap 159,580 تومان 545,400 تومان 545,400 تومان
city 1,676,398 تومان 1,535,200 تومان 383,800 تومان
click 199,980 تومان 199,980 تومان 199,980 تومان
clinic 1,838,200 تومان 919,100 تومان 919,100 تومان
cloud 3,312,800 تومان 4,969,200 تومان 414,100 تومان
codes 131,300 تومان 909,000 تومان 909,000 تومان
coffee 161,398 تومان 545,400 تومان 545,400 تومان
company 282,800 تومان 707,000 تومان 141,400 تومان
computer 2,444,200 تومان 2,727,000 تومان 545,400 تومان
cooking 585,800 تومان 585,800 تومان 585,800 تومان
cool 2,322,798 تومان 2,181,600 تومان 545,400 تومان
country 2,173,520 تومان 1,086,760 تومان 543,380 تومان
credit 3,793,358 تومان 5,447,940 تومان 1,815,980 تومان
date 575,700 تومان 575,700 تومان 575,700 تومان
deals 2,727,000 تومان 2,727,000 تومان 545,400 تومان
delivery 3,714,780 تومان 3,555,200 تومان 888,800 تومان
dentist 2,423,394 تومان 1,615,596 تومان 807,798 تومان
design 848,400 تومان 848,400 تومان 848,400 تومان
digital 646,198 تومان 2,181,600 تومان 545,400 تومان
direct 1,898,800 تومان 2,181,600 تومان 545,400 تومان
directory 523,180 تومان 1,818,000 تومان 363,600 تومان
discount 1,636,200 تومان 1,090,800 تومان 545,400 تومان
dog 131,300 تومان 959,500 تومان 959,500 تومان
domains 585,800 تومان 585,800 تومان 585,800 تومان
download 575,700 تومان 575,700 تومان 575,700 تومان
email 1,533,180 تومان 1,090,800 تومان 363,600 تومان
energy 196,950 تومان 1,870,520 تومان 1,870,520 تومان
events 1,351,380 تومان 1,454,400 تومان 363,600 تومان
fail 2,181,600 تومان 2,181,600 تومان 545,400 تومان
faith 575,700 تومان 575,700 تومان 575,700 تومان
family 404,000 تومان 404,000 تومان 404,000 تومان
fans 988,790 تومان 197,758 تومان 197,758 تومان
fashion 1,127,160 تومان 1,127,160 تومان 563,580 تومان
fish 1,090,800 تومان 1,636,200 تومان 545,400 تومان
fishing 1,666,500 تومان 1,666,500 تومان 555,500 تومان
fit 697,102 تومان 697,102 تومان 697,102 تومان
flowers 2,626,000 تومان 2,626,000 تومان 2,626,000 تومان
football 1,414,000 تومان 2,828,000 تومان 353,500 تومان
gallery 373,700 تومان 373,700 تومان 373,700 تومان
gift 1,767,500 تومان 707,000 تومان 353,500 تومان
glass 878,700 تومان 878,700 تومان 878,700 تومان
global 4,151,100 تومان 2,767,400 تومان 1,252,198 تومان
gold 159,580 تومان 1,870,520 تومان 1,870,520 تومان
golf 5,835,780 تومان 6,716,500 تومان 959,500 تومان
green 16,725,398 تومان 2,747,200 تومان 1,373,600 تومان
group 3,090,600 تومان 2,403,800 تومان 343,400 تومان
help 1,767,500 تومان 1,767,500 تومان 353,500 تومان
hiphop 363,600 تومان 363,600 تومان 363,600 تومان
holdings 2,757,300 تومان 3,676,400 تومان 919,100 تومان
hosting 545,400 تومان 545,400 تومان 545,400 تومان
house 1,833,150 تومان 1,090,800 تومان 545,400 تومان
institute 524,998 تومان 1,454,400 تومان 363,600 تومان
insure 3,676,400 تومان 1,838,200 تومان 919,100 تومان
land 2,444,200 تومان 2,181,600 تومان 545,400 تومان
lease 2,666,400 تومان 2,666,400 تومان 888,800 تومان
life 1,169,580 تومان 2,727,000 تومان 545,400 تومان
live 78,780 تومان 3,232,000 تومان 404,000 تومان
limited 1,696,800 تومان 2,828,000 تومان 565,600 تومان
link 1,070,600 تومان 428,240 تومان 214,120 تومان
lol 3,425,920 تومان 5,481,472 تومان 685,184 تومان
love 515,100 تومان 515,100 تومان 515,100 تومان
management 363,600 تومان 363,600 تومان 363,600 تومان
market 1,090,800 تومان 1,636,200 تومان 545,400 تومان
media 196,950 تومان 545,400 تومان 545,400 تومان
men 545,400 تومان 545,400 تومان 545,400 تومان
mom 2,666,400 تومان 666,600 تومان 666,600 تومان
money 159,580 تومان 5,454,000 تومان 545,400 تومان
movie 17,321,500 تومان 38,885,000 تومان 5,555,000 تومان
online 749,218 تومان 6,381,180 تومان 709,020 تومان
space 19,998 تومان 505,000 تومان 505,000 تومان
shop 161,398 تومان 545,198 تومان 545,198 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
site 19,998 تومان 575,700 تومان 575,700 تومان
space 19,998 تومان 505,000 تومان 505,000 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 1,082,720 تومان 1,082,720 تومان 541,360 تومان
cc 236,340 تومان 236,340 تومان 236,340 تومان
ca 230,280 تومان 230,280 تومان 230,280 تومان
de 169,882 تومان 169,882 تومان 169,882 تومان
ru 341,380 تومان 341,380 تومان 341,380 تومان
es 191,092 تومان 191,092 تومان
eu 266,034 تومان 266,034 تومان 266,034 تومان
me 60,398 تومان 327,038 تومان 327,038 تومان
mn 3,320,880 تومان 1,660,440 تومان 830,220 تومان
tv 551,460 تومان 551,460 تومان 551,460 تومان
us 212,100 تومان 212,100 تومان 212,100 تومان
ws 514,898 تومان 514,898 تومان 514,898 تومان
in 222,200 تومان 222,200 تومان 222,200 تومان
ae 726,998 تومان 726,998 تومان 726,998 تومان
am 2,059,794 تومان 2,059,794 تومان 686,598 تومان
at 262,398 تومان 262,398 تومان 262,398 تومان
bz 1,721,040 تومان 1,721,040 تومان 430,260 تومان
cn 343,400 تومان 343,400 تومان 343,400 تومان
fr 262,398 تومان 262,398 تومان 262,398 تومان
gg 1,218,060 تومان 1,218,060 تومان 1,218,060 تومان
it 989,800 تومان 989,800 تومان 989,800 تومان
nl 171,498 تومان 171,498 تومان 171,498 تومان
pw 472,680 تومان 1,575,600 تومان 157,560 تومان
dk 1,209,980 تومان 967,984 تومان 241,996 تومان
fm 4,575,300 تومان 4,575,300 تومان 1,525,100 تومان
mx 3,070,400 تومان 1,535,200 تومان 767,600 تومان
ag 8,312,300 تومان 13,299,680 تومان 1,662,460 تومان
be 201,798 تومان 201,798 تومان 201,798 تومان
ch 232,300 تومان 232,300 تومان 232,300 تومان
cz 1,636,200 تومان 545,400 تومان 181,800 تومان
ie 569,438 تومان 569,438 تومان 569,438 تومان
je 1,205,940 تومان 1,205,940 تومان 1,205,940 تومان
lc 929,200 تومان 2,323,000 تومان 464,600 تومان
li 424,200 تومان 424,200 تومان 424,200 تومان