خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1399/07/06 10:35 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 287,504 تومان 287,504 تومان 287,504 تومان
net 299,584 تومان 299,584 تومان 299,584 تومان
org 352,434 تومان 386,862 تومان 386,862 تومان
biz 482,898 تومان 482,898 تومان 482,898 تومان
work 207,384 تومان 207,384 تومان 207,384 تومان
agency 2,369,767 تومان 2,798,030 تومان 559,606 تومان
bid 938,163 تومان 4,690,815 تومان 938,163 تومان
company 691,278 تومان 921,704 تومان 230,426 تومان
holdings 2,995,538 تومان 5,991,076 تومان 1,497,769 تومان
institute 1,448,063 تومان 1,777,572 تومان 592,524 تومان
limited 3,686,816 تومان 2,765,112 تومان 921,704 تومان
money 3,815,197 تومان 8,887,860 تومان 888,786 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 287,504 تومان 287,504 تومان 287,504 تومان
net 299,584 تومان 299,584 تومان 299,584 تومان
org 352,434 تومان 386,862 تومان 386,862 تومان
info 121,404 تومان 483,200 تومان 483,200 تومان
asia 451,490 تومان 451,490 تومان 451,490 تومان
mobi 7,948,067 تومان 9,462,264 تومان 1,892,456 تومان
name 977,665 تومان 1,629,441 تومان 325,889 تومان
tel 470,818 تومان 470,818 تومان 470,818 تومان
biz 482,898 تومان 482,898 تومان 482,898 تومان
host 5,365,634 تومان 8,048,451 تومان 2,682,817 تومان
press 4,048,914 تومان 2,024,457 تومان 2,024,457 تومان
pro 165,798 تومان 496,186 تومان 496,186 تومان
run 5,793,236 تومان 1,250,884 تومان 625,442 تومان
site 6,599,727 تومان 1,876,326 تومان 938,163 تومان
wiki 5,875,863 تومان 6,715,272 تومان 839,409 تومان
website 3,160,128 تومان 3,160,128 تومان 632,026 تومان
work 207,384 تومان 207,384 تومان 207,384 تومان
xyz 34,730 تومان 370,252 تومان 370,252 تومان
academy 427,605 تومان 921,704 تومان 921,704 تومان
accountant 12,196,119 تومان 5,628,978 تومان 938,163 تومان
accountants 9,578,806 تومان 11,718,808 تومان 2,929,702 تومان
actor 4,772,778 تومان 5,431,470 تومان 1,086,294 تومان
adult 2,946,161 تومان 29,461,610 تومان 2,946,161 تومان
agency 2,369,767 تومان 2,798,030 تومان 559,606 تومان
apartments 4,690,815 تومان 3,127,210 تومان 1,563,605 تومان
audio 3,028,124 تومان 3,785,238 تومان 3,785,238 تومان
auto 454,268,400 تومان 378,557,000 تومان 75,711,400 تومان
band 1,843,079 تومان 658,360 تومان 658,360 تومان
bid 938,163 تومان 4,690,815 تومان 938,163 تومان
bike 328,851 تومان 888,786 تومان 888,786 تومان
black 5,643,776 تومان 7,256,758 تومان 1,451,355 تومان
blue 1,058,314 تومان 1,360,831 تومان 453,611 تومان
builders 2,666,358 تومان 1,777,572 تومان 888,786 تومان
business 2,386,555 تومان 477,311 تومان 238,656 تومان
cafe 3,044,583 تومان 1,810,490 تومان 905,245 تومان
camera 7,241,960 تومان 2,896,784 تومان 1,448,392 تومان
camp 6,254,420 تومان 6,254,420 تومان 1,563,605 تومان
capital 95,379,754 تومان 68,798,620 تومان 1,563,605 تومان
car 77,357,300 تومان 77,357,300 تومان 77,357,300 تومان
cards 4,443,930 تومان 3,555,144 تومان 888,786 تومان
care 1,316,720 تومان 2,666,358 تومان 888,786 تومان
center 164,261 تومان 625,442 تومان 625,442 تومان
careers 1,563,605 تومان 6,254,420 تومان 1,563,605 تومان
cars 618,858,400 تومان 696,215,700 تومان 77,357,300 تومان
chat 424,643 تومان 5,727,732 تومان 954,622 تومان
cheap 2,926,411 تومان 3,555,144 تومان 888,786 تومان
city 2,106,423 تومان 625,442 تومان 625,442 تومان
click 151,094 تومان 378,557 تومان 378,557 تومان
clinic 2,995,538 تومان 5,991,076 تومان 1,497,769 تومان
cloud 4,048,914 تومان 3,374,095 تومان 674,819 تومان
codes 213,967 تومان 1,481,310 تومان 1,481,310 تومان
coffee 954,622 تومان 954,622 تومان 954,622 تومان
company 691,278 تومان 921,704 تومان 230,426 تومان
computer 3,094,292 تومان 3,555,144 تومان 888,786 تومان
cooking 2,272,001 تومان 5,679,986 تومان 1,136,001 تومان
cool 3,785,238 تومان 3,555,144 تومان 888,786 تومان
country 3,784,242 تومان 3,784,242 تومان 946,064 تومان
credit 263,015 تومان 2,959,329 تومان 2,959,329 تومان
date 9,381,630 تومان 9,381,630 تومان 938,163 تومان
deals 888,786 تومان 888,786 تومان 888,786 تومان
delivery 3,156,837 تومان 4,345,176 تومان 1,448,392 تومان
dentist 1,316,391 تومان 1,316,391 تومان 1,316,391 تومان
design 1,382,556 تومان 1,382,556 تومان 1,382,556 تومان
digital 164,261 تومان 888,786 تومان 888,786 تومان
direct 427,934 تومان 888,786 تومان 888,786 تومان
directory 1,445,101 تومان 2,962,620 تومان 592,524 تومان
discount 888,786 تومان 888,786 تومان 888,786 تومان
dog 9,595,597 تومان 15,636,050 تومان 1,563,605 تومان
domains 6,682,354 تومان 8,591,598 تومان 954,622 تومان
download 938,163 تومان 7,505,304 تومان 938,163 تومان
email 128,381 تومان 592,524 تومان 592,524 تومان
energy 18,610,207 تومان 30,482,068 تومان 3,048,207 تومان
events 424,643 تومان 592,524 تومان 592,524 تومان
fail 888,786 تومان 888,786 تومان 888,786 تومان
faith 5,628,978 تومان 5,628,978 تومان 938,163 تومان
family 1,975,081 تومان 3,950,161 تومان 658,360 تومان
fans 644,535 تومان 322,268 تومان 322,268 تومان
fashion 9,184,122 تومان 6,428,886 تومان 918,413 تومان
fish 4,443,930 تومان 954,622 تومان 954,622 تومان
fishing 905,245 تومان 905,245 تومان 905,245 تومان
fit 1,136,001 تومان 1,136,001 تومان 1,136,001 تومان
flowers 3,028,124 تومان 3,785,238 تومان 3,785,238 تومان
football 5,760,650 تومان 576,065 تومان 576,065 تومان
gallery 608,983 تومان 608,983 تومان 608,983 تومان
gift 2,017,216 تومان 1,512,912 تومان 504,304 تومان
glass 1,431,933 تومان 1,431,933 تومان 1,431,933 تومان
global 6,764,649 تومان 9,019,532 تومان 2,040,587 تومان
gold 15,501,087 تومان 3,048,207 تومان 3,048,207 تومان
golf 6,382,801 تومان 12,508,840 تومان 1,563,605 تومان
green 378,228 تومان 1,892,456 تومان 1,892,456 تومان
group 4,476,848 تومان 5,036,454 تومان 559,606 تومان
help 302,517 تومان 756,785 تومان 756,785 تومان
hiphop 6,245,209 تومان 18,926,189 تومان 3,785,238 تومان
holdings 2,995,538 تومان 5,991,076 تومان 1,497,769 تومان
hosting 7,570,808 تومان 56,782,040 تومان 11,356,378 تومان
house 320,951 تومان 888,786 تومان 888,786 تومان
institute 1,448,063 تومان 1,777,572 تومان 592,524 تومان
insure 2,995,538 تومان 1,497,769 تومان 1,497,769 تومان
land 2,205,506 تومان 1,777,572 تومان 888,786 تومان
lease 4,345,176 تومان 1,448,392 تومان 1,448,392 تومان
life 128,381 تومان 888,786 تومان 888,786 تومان
live 128,381 تومان 658,360 تومان 658,360 تومان
limited 3,686,816 تومان 2,765,112 تومان 921,704 تومان
link 1,665,322 تومان 757,114 تومان 378,557 تومان
lol 4,086,453 تومان 2,270,355 تومان 756,785 تومان
love 3,357,636 تومان 2,518,227 تومان 839,409 تومان
management 2,370,096 تومان 2,370,096 تومان 592,524 تومان
market 1,777,572 تومان 2,666,358 تومان 888,786 تومان
media 320,951 تومان 888,786 تومان 888,786 تومان
men 11,554,218 تومان 2,666,358 تومان 888,786 تومان
mom 5,032,830 تومان 2,838,190 تومان 946,064 تومان
money 3,815,197 تومان 8,887,860 تومان 888,786 تومان
movie 46,332,236 تومان 63,367,150 تومان 9,052,450 تومان
online 65,507 تومان 1,155,422 تومان 1,155,422 تومان
space 32,589 تومان 2,468,850 تومان 822,950 تومان
shop 263,015 تومان 888,457 تومان 888,457 تومان
marketing 229,218 تومان 952,508 تومان 952,508 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 945,562 تومان 945,562 تومان 945,562 تومان
cc 412,834 تومان 412,834 تومان 412,834 تومان
ca 402,264 تومان 402,264 تومان 402,264 تومان
de 249,754 تومان 249,754 تومان 249,754 تومان
ru 550,244 تومان 550,244 تومان 550,244 تومان
es 333,710 تومان 333,710 تومان
eu 386,560 تومان 386,560 تومان 386,560 تومان
me 105,398 تومان 528,802 تومان 528,802 تومان
mn 1,449,902 تومان 1,449,902 تومان 1,449,902 تومان
tv 963,078 تومان 963,078 تومان 963,078 تومان
us 370,554 تومان 370,554 تومان 370,554 تومان
ws 899,054 تومان 899,054 تومان 899,054 تومان
in 193,582 تومان 193,582 تومان 193,582 تومان
ae 1,269,608 تومان 1,269,608 تومان 1,269,608 تومان
am 1,198,940 تومان 1,198,940 تومان 1,198,940 تومان
at 458,134 تومان 458,134 تومان 458,134 تومان
bz 751,376 تومان 751,376 تومان 751,376 تومان
cn 810,870 تومان 810,870 تومان 810,870 تومان
fr 458,134 تومان 458,134 تومان 458,134 تومان
gg 2,127,288 تومان 2,127,288 تومان 2,127,288 تومان
it 634,502 تومان 634,502 تومان 634,502 تومان
nl 299,584 تومان 299,584 تومان 299,584 تومان
pw 275,122 تومان 275,122 تومان 275,122 تومان
dk 422,498 تومان 422,498 تومان
fm 2,663,338 تومان 2,663,338 تومان 2,663,338 تومان
mx 1,340,578 تومان 1,340,578 تومان 1,340,578 تومان
ag 2,903,126 تومان 2,903,126 تومان 2,903,126 تومان
be 352,434 تومان 352,434 تومان 352,434 تومان
ch 405,586 تومان 405,586 تومان 405,586 تومان
cz 317,402 تومان 317,402 تومان 317,402 تومان
ie 994,486 تومان 994,486 تومان 994,486 تومان
je 2,106,148 تومان 2,106,148 تومان 2,106,148 تومان
lc 811,474 تومان 811,474 تومان 811,474 تومان
li 740,806 تومان 740,806 تومان 740,806 تومان
pl 225,292 تومان 493,468 تومان
uk 247,036 تومان 247,036 تومان 247,036 تومان