خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1397/07/19 10:00 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 133,293 تومان 133,293 تومان 133,293 تومان
net 156,843 تومان 156,843 تومان 156,843 تومان
org 205,356 تومان 205,356 تومان 205,356 تومان
biz 211,793 تومان 211,793 تومان 211,793 تومان
work 108,330 تومان 108,330 تومان 108,330 تومان
agency 45,530 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
bid 516,530 تومان 516,530 تومان 516,530 تومان
company 76,930 تومان 124,030 تومان 124,030 تومان
holdings 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
institute 76,930 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
limited 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
money 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 133,293 تومان 133,293 تومان 133,293 تومان
net 156,843 تومان 156,843 تومان 156,843 تومان
org 205,356 تومان 205,356 تومان 205,356 تومان
info 204,257 تومان 204,257 تومان 204,257 تومان
asia 61,230 تومان 284,013 تومان 284,013 تومان
mobi 76,930 تومان 259,050 تومان 259,050 تومان
name 164,850 تومان 164,850 تومان 164,850 تومان
tel 218,230 تومان 218,230 تومان 218,230 تومان
biz 211,793 تومان 211,793 تومان 211,793 تومان
host 1,632,800 تومان 1,632,800 تومان 1,632,800 تومان
press 1,232,450 تومان 1,232,450 تومان 1,232,450 تومان
pro 76,930 تومان 230,005 تومان 230,005 تومان
run 76,930 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
site 117,750 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
wiki 516,530 تومان 516,530 تومان 516,530 تومان
website 384,650 تومان 384,650 تومان 384,650 تومان
work 108,330 تومان 108,330 تومان 108,330 تومان
xyz 207,240 تومان 207,240 تومان 207,240 تومان
academy 518,100 تومان 518,100 تومان
accountant 516,530 تومان 516,530 تومان 516,530 تومان
accountants 45,530 تومان 1,664,200 تومان 1,664,200 تومان
actor 628,000 تومان 628,000 تومان 628,000 تومان
adult 1,562,150 تومان 1,562,150 تومان 1,562,150 تومان
agency 45,530 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
apartments 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
audio 243,350 تومان 243,350 تومان 243,350 تومان
auto 39,250,000 تومان 39,250,000 تومان 39,250,000 تومان
band 86,350 تومان 376,800 تومان 376,800 تومان
bid 516,530 تومان 516,530 تومان 516,530 تومان
bike 76,930 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
black 915,467 تومان 915,467 تومان 915,467 تومان
blue 76,930 تومان 259,050 تومان 259,050 تومان
builders 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
business 76,930 تومان 133,450 تومان 133,450 تومان
cafe 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
camera 76,930 تومان 887,050 تومان 887,050 تومان
camp 887,050 تومان 887,050 تومان 887,050 تومان
capital 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
car 39,250,000 تومان 39,250,000 تومان 39,250,000 تومان
cards 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
care 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
center 76,930 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
careers 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
cars 39,250,000 تومان 39,250,000 تومان 39,250,000 تومان
chat 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
cheap 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
city 76,930 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
click 122,460 تومان 122,460 تومان 122,460 تومان
clinic 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
cloud 376,800 تومان 376,800 تومان 376,800 تومان
codes 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
coffee 76,930 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
company 76,930 تومان 124,030 تومان 124,030 تومان
computer 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
cooking 616,539 تومان 616,539 تومان 616,539 تومان
cool 76,930 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
country 547,930 تومان 547,930 تومان 547,930 تومان
credit 76,930 تومان 1,664,200 تومان 1,664,200 تومان
date 516,530 تومان 516,530 تومان 516,530 تومان
deals 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
delivery 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
dentist 628,000 تومان 628,000 تومان 628,000 تومان
design 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
digital 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
direct 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
directory 76,930 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
discount 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
dog 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
domains 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
download 516,530 تومان 516,530 تومان 516,530 تومان
email 76,930 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
energy 1,672,050 تومان 1,672,050 تومان 1,672,050 تومان
events 345,400 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
fail 76,930 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
faith 516,530 تومان 516,530 تومان 516,530 تومان
family 376,800 تومان 376,800 تومان 376,800 تومان
fans 1,263,850 تومان 1,263,850 تومان 1,263,850 تومان
fashion 549,500 تومان 549,500 تومان 549,500 تومان
fish 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
fishing 541,650 تومان 541,650 تومان 541,650 تومان
fit 616,539 تومان 616,539 تومان 616,539 تومان
flowers 558,606 تومان 558,606 تومان 558,606 تومان
football 76,930 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
gallery 345,400 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
gift 345,400 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
glass 887,050 تومان 887,050 تومان 887,050 تومان
global 1,263,850 تومان 1,263,850 تومان 1,263,850 تومان
gold 76,930 تومان 1,664,200 تومان 1,664,200 تومان
golf 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
green 1,287,400 تومان 1,287,400 تومان 1,287,400 تومان
group 76,930 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
help 345,400 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
hiphop 345,400 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
holdings 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
hosting 516,530 تومان 516,530 تومان 516,530 تومان
house 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
institute 76,930 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
insure 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
land 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
lease 863,500 تومان 863,500 تومان 863,500 تومان
life 45,530 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
live 376,800 تومان 376,800 تومان 376,800 تومان
limited 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
link 233,930 تومان 233,930 تومان 233,930 تومان
lol 614,655 تومان 614,655 تومان 614,655 تومان
love 507,110 تومان 507,110 تومان 507,110 تومان
management 76,930 تومان 345,400 تومان 345,400 تومان
market 516,530 تومان 516,530 تومان 516,530 تومان
media 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
men 516,530 تومان 516,530 تومان 516,530 تومان
mom 628,000 تومان 628,000 تومان 628,000 تومان
money 518,100 تومان 518,100 تومان 518,100 تومان
movie 4,553,000 تومان 4,553,000 تومان 4,553,000 تومان
online 635,850 تومان 635,850 تومان 635,850 تومان
space 94,200 تومان 94,200 تومان 94,200 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 171,130 تومان 469,430 تومان 469,430 تومان
cc 205,670 تومان 205,670 تومان 205,670 تومان
ca 233,930 تومان 233,930 تومان 233,930 تومان
de 132,037 تومان 132,037 تومان 132,037 تومان
ru 265,330 تومان 265,330 تومان 265,330 تومان
es 187,615 تومان 187,615 تومان 187,615 تومان
eu 206,769 تومان 206,769 تومان 206,769 تومان
me 292,648 تومان 292,648 تومان 292,648 تومان
mn 675,100 تومان 675,100 تومان 675,100 تومان
tv 378,370 تومان 378,370 تومان 378,370 تومان
us 193,110 تومان 193,110 تومان 193,110 تومان
ws 462,993 تومان 462,993 تومان 462,993 تومان
in 185,103 تومان 185,103 تومان 185,103 تومان
ae 683,892 تومان 683,892 تومان 683,892 تومان
am 1,554,300 تومان 1,554,300 تومان 1,554,300 تومان
at 218,387 تومان 218,387 تومان 218,387 تومان
bz 384,650 تومان 384,650 تومان 384,650 تومان
cn 306,150 تومان 306,150 تومان 306,150 تومان
fr 706,500 تومان 706,500 تومان 706,500 تومان
gg 1,150,339 تومان 1,150,339 تومان 1,150,339 تومان
it 769,300 تومان 769,300 تومان 769,300 تومان
nl 165,635 تومان 165,635 تومان 165,635 تومان
pw 155,430 تومان 155,430 تومان 155,430 تومان
dk 224,196 تومان 224,196 تومان 224,196 تومان
fm 1,342,350 تومان 1,342,350 تومان 1,342,350 تومان
mx 659,400 تومان 659,400 تومان 659,400 تومان
ag 1,350,200 تومان 1,350,200 تومان 1,350,200 تومان
be 224,196 تومان 224,196 تومان 224,196 تومان
ch 219,329 تومان 219,329 تومان 219,329 تومان
cz 198,448 تومان 198,448 تومان 198,448 تومان
ie 526,735 تومان 526,735 تومان 526,735 تومان
je 975,441 تومان 975,441 تومان 975,441 تومان
lc 408,200 تومان 408,200 تومان 408,200 تومان
li 455,300 تومان 455,300 تومان 455,300 تومان