خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1397/03/25 12:08 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 139,236 تومان 139,236 تومان 139,236 تومان
net 163,836 تومان 163,836 تومان 163,836 تومان
org 198,112 تومان 198,112 تومان 198,112 تومان
biz 1,229,016 تومان 1,229,016 تومان 204,836 تومان
work 106,600 تومان 213,200 تومان 106,600 تومان
agency 49,200 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
bid 508,400 تومان 508,400 تومان 508,400 تومان
company 237,800 تومان 475,600 تومان 118,900 تومان
holdings 3,895,000 تومان 3,895,000 تومان 779,000 تومان
institute 934,800 تومان 1,246,400 تومان 311,600 تومان
limited 2,378,000 تومان 2,378,000 تومان 475,600 تومان
money 98,400 تومان 541,200 تومان 541,200 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 139,236 تومان 139,236 تومان 139,236 تومان
net 163,836 تومان 163,836 تومان 163,836 تومان
org 198,112 تومان 198,112 تومان 198,112 تومان
info 1,171,944 تومان 1,171,944 تومان 195,324 تومان
asia 1,863,040 تومان 2,095,920 تومان 232,880 تومان
mobi 254,200 تومان 254,200 تومان 254,200 تومان
name 820,000 تومان 1,312,000 تومان 164,000 تومان
tel 227,960 تومان 227,960 تومان 227,960 تومان
biz 1,229,016 تومان 1,229,016 تومان 204,836 تومان
host 2,993,000 تومان 7,482,500 تومان 1,496,500 تومان
press 1,128,320 تومان 1,128,320 تومان 1,128,320 تومان
pro 80,360 تومان 240,260 تومان 240,260 تومان
run 49,200 تومان 352,600 تومان 352,600 تومان
site 1,016,800 تومان 3,050,400 تومان 508,400 تومان
wiki 467,400 تومان 467,400 تومان 467,400 تومان
website 705,200 تومان 1,057,800 تومان 352,600 تومان
work 106,600 تومان 213,200 تومان 106,600 تومان
xyz 16,236 تومان 187,780 تومان 187,780 تومان
academy 508,400 تومان 508,400 تومان 508,400 تومان
accountant 500,200 تومان 500,200 تومان 500,200 تومان
accountants 4,555,920 تومان 6,074,560 تومان 1,518,640 تومان
actor 1,148,000 تومان 2,870,000 تومان 574,000 تومان
adult 1,492,400 تومان 1,492,400 تومان 1,492,400 تومان
agency 49,200 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
apartments 877,400 تومان 877,400 تومان 877,400 تومان
audio 664,200 تومان 1,107,000 تومان 221,400 تومان
auto 236,160,000 تومان 354,240,000 تومان 39,360,000 تومان
band 1,394,000 تومان 697,000 تومان 348,500 تومان
bid 508,400 تومان 508,400 تومان 508,400 تومان
bike 98,400 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
black 4,469,000 تومان 2,681,400 تومان 893,800 تومان
blue 713,400 تومان 1,189,000 تومان 237,800 تومان
builders 951,200 تومان 2,378,000 تومان 475,600 تومان
business 131,200 تومان 131,200 تومان 131,200 تومان
cafe 3,329,200 تومان 2,378,000 تومان 475,600 تومان
camera 3,977,000 تومان 3,977,000 تومان 795,400 تومان
camp 4,091,800 تومان 4,091,800 تومان 818,360 تومان
capital 43,492,800 تومان 46,002,000 تومان 836,400 تومان
car 314,880,000 تومان 157,440,000 تومان 39,360,000 تومان
cards 2,378,000 تومان 1,902,400 تومان 475,600 تومان
care 196,800 تومان 418,200 تومان 418,200 تومان
center 1,722,000 تومان 1,377,600 تومان 344,400 تومان
careers 3,345,600 تومان 3,345,600 تومان 836,400 تومان
cars 354,240,000 تومان 118,080,000 تومان 39,360,000 تومان
chat 516,600 تومان 516,600 تومان 516,600 تومان
cheap 951,200 تومان 951,200 تومان 475,600 تومان
city 49,200 تومان 344,400 تومان 344,400 تومان
click 172,200 تومان 172,200 تومان 172,200 تومان
clinic 779,000 تومان 779,000 تومان 779,000 تومان
cloud 1,045,500 تومان 3,485,000 تومان 348,500 تومان
codes 98,400 تومان 779,000 تومان 779,000 تومان
coffee 1,902,400 تومان 1,902,400 تومان 475,600 تومان
company 237,800 تومان 475,600 تومان 118,900 تومان
computer 951,200 تومان 1,426,800 تومان 508,400 تومان
cooking 3,034,000 تومان 606,800 تومان 606,800 تومان
cool 1,426,800 تومان 1,426,800 تومان 475,600 تومان
country 516,600 تومان 516,600 تومان 516,600 تومان
credit 98,400 تومان 1,557,836 تومان 1,557,836 تومان
date 3,501,400 تومان 3,501,400 تومان 500,200 تومان
deals 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
delivery 1,558,000 تومان 3,895,000 تومان 779,000 تومان
dentist 2,870,000 تومان 1,722,000 تومان 574,000 تومان
design 779,000 تومان 779,000 تومان 779,000 تومان
digital 1,902,400 تومان 951,200 تومان 475,600 تومان
direct 1,902,400 تومان 1,902,400 تومان 475,600 تومان
directory 1,558,000 تومان 1,558,000 تومان 311,600 تومان
discount 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
dog 98,400 تومان 844,600 تومان 844,600 تومان
domains 4,132,800 تومان 4,132,800 تومان 516,600 تومان
download 4,501,800 تومان 4,001,600 تومان 500,200 تومان
email 49,200 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
energy 11,319,280 تومان 16,170,400 تومان 1,617,040 تومان
events 98,400 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
fail 49,200 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
faith 5,002,000 تومان 3,001,200 تومان 500,200 تومان
family 3,136,500 تومان 697,000 تومان 348,500 تومان
fans 1,151,280 تومان 1,151,280 تومان 1,151,280 تومان
fashion 516,600 تومان 516,600 تومان 516,600 تومان
fish 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
fishing 2,501,000 تومان 1,500,600 تومان 500,200 تومان
fit 4,921,312 تومان 4,921,312 تومان 615,164 تومان
flowers 11,070,000 تومان 17,712,000 تومان 2,214,000 تومان
football 1,558,000 تومان 1,558,000 تومان 311,600 تومان
gallery 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
gift 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
glass 801,960 تومان 801,960 تومان 801,960 تومان
global 2,302,560 تومان 2,302,560 تومان 1,151,280 تومان
gold 3,132,400 تومان 14,095,800 تومان 1,566,200 تومان
golf 1,754,800 تومان 1,754,800 تومان 877,400 تومان
green 1,156,200 تومان 1,156,200 تومان 1,156,200 تومان
group 98,400 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
help 623,200 تومان 1,558,000 تومان 311,600 تومان
hiphop 1,558,000 تومان 1,558,000 تومان 311,600 تومان
holdings 3,895,000 تومان 3,895,000 تومان 779,000 تومان
hosting 467,400 تومان 467,400 تومان 467,400 تومان
house 147,600 تومان 2,378,000 تومان 475,600 تومان
institute 934,800 تومان 1,246,400 تومان 311,600 تومان
insure 3,895,000 تومان 3,895,000 تومان 779,000 تومان
land 196,800 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
lease 779,000 تومان 779,000 تومان 779,000 تومان
life 49,200 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
live 19,680 تومان 348,500 تومان 348,500 تومان
limited 2,378,000 تومان 2,378,000 تومان 475,600 تومان
link 600,240 تومان 600,240 تومان 200,080 تومان
lol 576,460 تومان 576,460 تومان 576,460 تومان
love 464,120 تومان 464,120 تومان 464,120 تومان
management 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
market 196,800 تومان 467,400 تومان 467,400 تومان
media 147,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
men 4,674,000 تومان 2,804,400 تومان 467,400 تومان
mom 574,000 تومان 574,000 تومان 574,000 تومان
money 98,400 تومان 541,200 تومان 541,200 تومان
movie 492,000 تومان 4,592,000 تومان 4,592,000 تومان
online 3,493,200 تومان 3,493,200 تومان 582,200 تومان
space 360,800 تومان 360,800 تومان 360,800 تومان
shop 1,836,144 تومان 3,213,252 تومان 459,036 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
xyz 16,236 تومان 187,780 تومان 187,780 تومان
live 19,680 تومان 348,500 تومان 348,500 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 1,416,960 تومان 1,889,280 تومان 472,320 تومان
cc 2,033,600 تومان 2,033,600 تومان 203,360 تومان
ca 211,560 تومان 211,560 تومان 211,560 تومان
de 137,924 تومان 137,924 تومان 137,924 تومان
ru 277,160 تومان 277,160 تومان 277,160 تومان
es 1,312,000 تومان 328,000 تومان 164,000 تومان
eu 215,988 تومان 215,988 تومان 215,988 تومان
me 49,036 تومان 278,800 تومان 278,800 تومان
mn 6,888,000 تومان 6,888,000 تومان 688,800 تومان
tv 4,624,800 تومان 2,774,880 تومان 462,480 تومان
us 902,000 تومان 902,000 تومان 180,400 تومان
ws 4,508,360 تومان 901,672 تومان 450,836 تومان
in 1,129,632 تومان 564,816 تومان 188,272 تومان
ae 1,941,924 تومان 1,294,616 تومان 647,308 تومان
am 606,636 تومان 606,636 تومان 606,636 تومان
at 229,436 تومان 229,436 تومان 229,436 تومان
bz 377,200 تومان 377,200 تومان 377,200 تومان
cn 291,920 تومان 291,920 تومان 291,920 تومان
fr 574,000 تومان 574,000 تومان 574,000 تومان
gg 2,328,800 تومان 2,328,800 تومان 1,164,400 تومان
it 803,600 تومان 803,600 تومان 803,600 تومان
nl 139,892 تومان 139,892 تومان 139,892 تومان
pw 1,313,640 تومان 437,880 تومان 145,960 تومان
dk 402,784 تومان 604,176 تومان 201,392 تومان
fm 1,270,180 تومان 1,270,180 تومان 1,270,180 تومان
mx 646,160 تومان 646,160 تومان 646,160 تومان
ag 1,394,000 تومان 1,394,000 تومان 1,394,000 تومان
be 180,236 تومان 180,236 تومان 180,236 تومان
ch 213,200 تومان 213,200 تومان 213,200 تومان
cz 878,220 تومان 351,288 تومان 175,644 تومان
ie 494,952 تومان 494,952 تومان 494,952 تومان
je 987,116 تومان 987,116 تومان 987,116 تومان
lc 2,812,600 تومان 2,812,600 تومان 401,800 تومان
li 393,600 تومان 393,600 تومان 393,600 تومان