خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید
.com 32,300 تومان 34,300 تومان
.net 33,200 تومان 33,900 تومان
.org 36,500 تومان 38,400 تومان
.biz 20,000 تومان 40,000 تومان
.work 9,000 تومان 24,000 تومان
.agency 79,000 تومان 79,000 تومان
.bid 7,000 تومان 7,000 تومان
.company 79,000 تومان 79,000 تومان
.financeial 168,000 تومان 168,000 تومان
.holdings 165,000 تومان 165,000 تومان
.institute 79,000 تومان 79,000 تومان
.limited 109,000 تومان 109,000 تومان
.money 109,000 تومان 109,000 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید
.com 32,300 تومان 34,300 تومان
.net 33,200 تومان 33,900 تومان
.org 36,500 تومان 38,400 تومان
.info 41,000 تومان 41,000 تومان
.asia 45,000 تومان 45,000 تومان
.mobi 40,000 تومان 40,000 تومان
.name 34,000 تومان 34,000 تومان
.tel 38,000 تومان 38,000 تومان
.biz 20,000 تومان 40,000 تومان
.host 284,000 تومان 284,000 تومان
.press 211,000 تومان 211,000 تومان
.pro 49,000 تومان 49,000 تومان
.run 142,000 تومان 142,000 تومان
.site 17,000 تومان 90,000 تومان
.wiki 89,000 تومان 89,000 تومان
.website 13,500 تومان 64,000 تومان
.work 9,000 تومان 24,000 تومان
.xyz 9,000 تومان 35,000 تومان
.academi 109,000 تومان 109,000 تومان
.accountant 21,000 تومان 8,000 تومان
.accountants 315,000 تومان 315,000 تومان
.actor 135,000 تومان 135,000 تومان
.adult 245,000 تومان 245,000 تومان
.agency 79,000 تومان 79,000 تومان
.apartments 168,000 تومان 168,000 تومان
.army 108,000 تومان 108,000 تومان
.audio 64,000 تومان 64,000 تومان
.auto 9,000,000 تومان 9,000,000 تومان
.band 82,000 تومان 820,000 تومان
.bid 7,000 تومان 7,000 تومان
.bike 108,000 تومان 108,000 تومان
.black 150,000 تومان 150,000 تومان
.blue 64,000 تومان 64,000 تومان
.builders 108,000 تومان 108,000 تومان
.business 75,000 تومان 75,000 تومان
.cafe 109,000 تومان 109,000 تومان
.camera 109,000 تومان 109,000 تومان
.camp 109,000 تومان 109,000 تومان
.capital 165,000 تومان 165,000 تومان
.car 9,000,000 تومان 9,000,000 تومان
.cards 109,000 تومان 109,000 تومان
.care 109,000 تومان 109,000 تومان
.center 79,000 تومان 79,000 تومان
.careers 165,000 تومان 165,000 تومان
.cars 9,000,000 تومان 9,000,000 تومان
.chat 109,000 تومان 109,000 تومان
.cheap 109,000 تومان 109,000 تومان
.city 79,000 تومان 79,000 تومان
.click 45,000 تومان 45,000 تومان
.clinic 165,000 تومان 165,000 تومان
.cloud 35,000 تومان 35,000 تومان
.codes 165,000 تومان 165,000 تومان
.coffee 109,000 تومان 109,000 تومان
.company 79,000 تومان 79,000 تومان
.computer 109,000 تومان 109,000 تومان
.cooking 109,000 تومان 109,000 تومان
.cool 109,000 تومان 109,000 تومان
.country 109,000 تومان 109,000 تومان
.credit 300,000 تومان 300,000 تومان
.date 7,000 تومان 7,000 تومان
.deals 109,000 تومان 109,000 تومان
.delivery 165,000 تومان 165,000 تومان
.dentist 132,000 تومان 132,000 تومان
.design 165,000 تومان 165,000 تومان
.digital 109,000 تومان 109,000 تومان
.direct 109,000 تومان 109,000 تومان
.directory 79,000 تومان 79,000 تومان
.discount 109,000 تومان 109,000 تومان
.dog 112,000 تومان 112,000 تومان
.domains 109,000 تومان 109,000 تومان
.download 15,000 تومان 98,000 تومان
.educaton 79,000 تومان 79,000 تومان
.email 79,000 تومان 79,000 تومان
.energy 315,000 تومان 315,000 تومان
.events 109,000 تومان 109,000 تومان
.exepert 165,000 تومان 165,000 تومان
.exeperes 109,000 تومان 109,000 تومان
.fail 109,000 تومان 109,000 تومان
.faith 7,000 تومان 7,000 تومان
.family 79,000 تومان 79,000 تومان
.fans 245,000 تومان 245,000 تومان
.fashion 109,000 تومان 109,000 تومان
.feedback 113,000 تومان 113,000 تومان
.fiance 169,000 تومان 169,000 تومان
.financeial 168,000 تومان 168,000 تومان
.fish 109,000 تومان 109,000 تومان
.fishing 109,000 تومان 109,000 تومان
.fit 109,000 تومان 109,000 تومان
.flowers 98,000 تومان 98,000 تومان
.football 78,000 تومان 78,000 تومان
.gallery 79,000 تومان 79,000 تومان
.gift 79,000 تومان 79,000 تومان
.glass 109,000 تومان 109,000 تومان
.global 57,000 تومان 245,000 تومان
.gold 315,000 تومان 315,000 تومان
.golf 165,000 تومان 165,000 تومان
.green 245,000 تومان 245,000 تومان
.group 79,000 تومان 79,000 تومان
.help 79,000 تومان 79,000 تومان
.hiphop 79,000 تومان 79,000 تومان
.holdings 165,000 تومان 165,000 تومان
.hosting 63,000 تومان 63,000 تومان
.house 109,000 تومان 109,000 تومان
.institute 79,000 تومان 79,000 تومان
.insure 167,000 تومان 167,000 تومان
.internatinal 79,000 تومان 79,000 تومان
.land 109,000 تومان 109,000 تومان
.lowyer 135,000 تومان 135,000 تومان
.lease 165,000 تومان 165,000 تومان
.life 109,000 تومان 109,000 تومان
.live 120,000 تومان 120,000 تومان
.limited 109,000 تومان 109,000 تومان
.link 49,000 تومان 49,000 تومان
.lol 109,000 تومان 109,000 تومان
.love 109,000 تومان 109,000 تومان
.management 79,000 تومان 79,000 تومان
.market 109,000 تومان 109,000 تومان
.marketing 109,000 تومان 109,000 تومان
.nba 109,000 تومان 109,000 تومان
.media 109,000 تومان 109,000 تومان
.men 49,000 تومان 49,000 تومان
.mom 57,000 تومان 57,000 تومان
.money 109,000 تومان 109,000 تومان
.movie 950,000 تومان 950,000 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید
.ir 4,000 تومان 4,000 تومان
.in 13,400 تومان 31,000 تومان
.biz 20,000 تومان 40,000 تومان
.site 17,000 تومان 90,000 تومان
.website 13,500 تومان 64,000 تومان
.work 9,000 تومان 24,000 تومان
.xyz 9,000 تومان 35,000 تومان
.bid 7,000 تومان 7,000 تومان
.date 7,000 تومان 7,000 تومان
.download 15,000 تومان 98,000 تومان
.faith 7,000 تومان 7,000 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید
.ir 4,000 تومان 4,000 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید
.co 99,500 تومان 99,500 تومان
.cc 75,000 تومان 75,000 تومان
.ca 106,000 تومان 106,000 تومان
.de 41,000 تومان 34,000 تومان
.ru 51,500 تومان 51,500 تومان
.es 33,000 تومان 33,000 تومان
.eu 30,500 تومان 30,500 تومان
.me 73,000 تومان 73,000 تومان
.mn 218,000 تومان 218,000 تومان
.tv 93,000 تومان 93,000 تومان
.us 22,500 تومان 22,500 تومان
.ws 101,000 تومان 101,000 تومان
.in 13,400 تومان 31,000 تومان
.ae 310,000 تومان 310,000 تومان
.am 280,000 تومان 280,000 تومان
.at 48,000 تومان 48,000 تومان
.bz 164,000 تومان 164,000 تومان
.cn 78,000 تومان 78,000 تومان
.fr 30,000 تومان 30,000 تومان
.gg 6,660,000 تومان 6,660,000 تومان
.it 29,999 تومان 29,999 تومان
.nl 35,000 تومان 35,000 تومان
.pw 30,000 تومان 30,000 تومان
.dk 44,000 تومان 44,000 تومان
.fm 270,000 تومان 270,000 تومان
.mx 210,000 تومان 210,000 تومان
.ag 48,000 تومان 48,000 تومان
.be 48,000 تومان 42,000 تومان
.ch 61,000 تومان 61,000 تومان
.cz 105,000 تومان 105,000 تومان
.ha 162,000 تومان 162,000 تومان
.ie 192,000 تومان 192,000 تومان
.je 590,000 تومان 326,000 تومان
.gp 220,000 تومان 116,000 تومان
.lc 104,000 تومان 104,000 تومان
.li 64,000 تومان 64,000 تومان