خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1398/07/15 10:03 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 127,350 تومان 127,350 تومان 127,350 تومان
net 149,850 تومان 149,850 تومان 149,850 تومان
org 149,850 تومان 164,550 تومان 164,550 تومان
biz 1,873,500 تومان 1,300,950 تومان 205,350 تومان
work 94,500 تومان 94,500 تومان 94,500 تومان
agency 89,850 تومان 255,000 تومان 255,000 تومان
bid 427,500 تومان 427,500 تومان 427,500 تومان
company 420,000 تومان 420,000 تومان 105,000 تومان
holdings 1,365,000 تومان 1,365,000 تومان 682,500 تومان
institute 119,850 تومان 270,000 تومان 270,000 تومان
limited 1,260,000 تومان 1,260,000 تومان 420,000 تومان
money 3,358,500 تومان 2,025,000 تومان 405,000 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 127,350 تومان 127,350 تومان 127,350 تومان
net 149,850 تومان 149,850 تومان 149,850 تومان
org 149,850 تومان 164,550 تومان 164,550 تومان
info 1,636,500 تومان 654,600 تومان 163,650 تومان
asia 960,000 تومان 576,000 تومان 192,000 تومان
mobi 217,500 تومان 217,500 تومان 217,500 تومان
name 148,500 تومان 148,500 تومان 148,500 تومان
tel 208,500 تومان 208,500 تومان 208,500 تومان
biz 1,873,500 تومان 1,300,950 تومان 205,350 تومان
host 6,112,500 تومان 6,112,500 تومان 1,222,500 تومان
press 2,767,500 تومان 4,612,500 تومان 922,500 تومان
pro 73,500 تومان 219,750 تومان 219,750 تومان
run 2,069,850 تومان 1,140,000 تومان 285,000 تومان
site 14,850 تومان 427,500 تومان 427,500 تومان
wiki 382,500 تومان 382,500 تومان 382,500 تومان
website 288,000 تومان 288,000 تومان 288,000 تومان
work 94,500 تومان 94,500 تومان 94,500 تومان
xyz 14,850 تومان 157,500 تومان 157,500 تومان
academy 194,850 تومان 420,000 تومان 420,000 تومان
accountant 1,710,000 تومان 855,000 تومان 427,500 تومان
accountants 5,564,850 تومان 4,005,000 تومان 1,335,000 تومان
actor 495,000 تومان 495,000 تومان 495,000 تومان
adult 8,055,000 تومان 12,082,500 تومان 1,342,500 تومان
agency 89,850 تومان 255,000 تومان 255,000 تومان
apartments 712,500 تومان 712,500 تومان 712,500 تومان
audio 375,000 تومان 375,000 تومان 187,500 تومان
auto 310,500,000 تومان 345,000,000 تومان 34,500,000 تومان
band 1,500,000 تومان 1,200,000 تومان 300,000 تومان
bid 427,500 تومان 427,500 تومان 427,500 تومان
bike 118,500 تومان 405,000 تومان 405,000 تومان
black 2,276,100 تومان 2,276,100 تومان 758,700 تومان
blue 975,000 تومان 975,000 تومان 195,000 تومان
builders 1,620,000 تومان 810,000 تومان 405,000 تومان
business 108,750 تومان 108,750 تومان 108,750 تومان
cafe 1,799,850 تومان 4,125,000 تومان 412,500 تومان
camera 660,000 تومان 660,000 تومان 660,000 تومان
camp 2,850,000 تومان 2,850,000 تومان 712,500 تومان
capital 35,625,000 تومان 41,325,000 تومان 712,500 تومان
car 282,000,000 تومان 211,500,000 تومان 35,250,000 تومان
cards 2,025,000 تومان 1,215,000 تومان 405,000 تومان
care 195,000 تومان 405,000 تومان 405,000 تومان
center 974,850 تومان 1,140,000 تومان 285,000 تومان
careers 712,500 تومان 712,500 تومان 712,500 تومان
cars 317,250,000 تومان 352,500,000 تومان 35,250,000 تومان
chat 193,500 تومان 435,000 تومان 435,000 تومان
cheap 1,333,500 تومان 810,000 تومان 405,000 تومان
city 119,850 تومان 285,000 تومان 285,000 تومان
click 148,500 تومان 148,500 تومان 148,500 تومان
clinic 2,730,000 تومان 2,047,500 تومان 682,500 تومان
cloud 307,500 تومان 307,500 تومان 307,500 تومان
codes 97,500 تومان 675,000 تومان 675,000 تومان
coffee 944,850 تومان 1,215,000 تومان 435,000 تومان
company 420,000 تومان 420,000 تومان 105,000 تومان
computer 600,000 تومان 2,025,000 تومان 405,000 تومان
cooking 517,650 تومان 517,650 تومان 435,000 تومان
cool 914,850 تومان 2,025,000 تومان 405,000 تومان
country 403,500 تومان 403,500 تومان 403,500 تومان
credit 134,850 تومان 1,348,500 تومان 1,348,500 تومان
date 4,275,000 تومان 4,275,000 تومان 427,500 تومان
deals 405,000 تومان 405,000 تومان 405,000 تومان
delivery 2,758,500 تومان 2,640,000 تومان 660,000 تومان
dentist 495,000 تومان 495,000 تومان 495,000 تومان
design 630,000 تومان 630,000 تومان 630,000 تومان
digital 2,010,000 تومان 1,620,000 تومان 405,000 تومان
direct 1,005,000 تومان 1,215,000 تومان 405,000 تومان
directory 118,500 تومان 270,000 تومان 270,000 تومان
discount 405,000 تومان 405,000 تومان 405,000 تومان
dog 97,500 تومان 712,500 تومان 712,500 تومان
domains 4,350,000 تومان 3,480,000 تومان 435,000 تومان
download 5,130,000 تومان 5,130,000 تومان 427,500 تومان
email 328,500 تومان 1,350,000 تومان 270,000 تومان
energy 11,258,250 تومان 5,556,000 تومان 1,389,000 تومان
events 193,500 تومان 270,000 تومان 270,000 تومان
fail 405,000 تومان 405,000 تومان 405,000 تومان
faith 427,500 تومان 427,500 تومان 427,500 تومان
family 300,000 تومان 300,000 تومان 300,000 تومان
fans 118,500 تومان 975,000 تومان 975,000 تومان
fashion 3,766,500 تومان 4,185,000 تومان 418,500 تومان
fish 435,000 تومان 405,000 تومان 435,000 تومان
fishing 412,500 تومان 412,500 تومان 412,500 تومان
fit 5,176,500 تومان 3,105,900 تومان 517,650 تومان
flowers 11,700,000 تومان 7,800,000 تومان 1,950,000 تومان
football 525,000 تومان 2,625,000 تومان 262,500 تومان
gallery 1,387,500 تومان 1,110,000 تومان 277,500 تومان
gift 262,500 تومان 262,500 تومان 262,500 تومان
glass 652,500 تومان 652,500 تومان 652,500 تومان
global 929,850 تومان 929,850 تومان 929,850 تومان
gold 4,285,500 تومان 12,501,000 تومان 1,389,000 تومان
golf 2,969,850 تومان 6,412,500 تومان 712,500 تومان
green 10,200,000 تومان 8,160,000 تومان 1,020,000 تومان
group 255,000 تومان 255,000 تومان 255,000 تومان
help 525,000 تومان 525,000 تومان 262,500 تومان
hiphop 540,000 تومان 1,350,000 تومان 270,000 تومان
holdings 1,365,000 تومان 1,365,000 تومان 682,500 تومان
hosting 810,000 تومان 1,620,000 تومان 405,000 تومان
house 146,250 تومان 405,000 تومان 405,000 تومان
institute 119,850 تومان 270,000 تومان 270,000 تومان
insure 2,047,500 تومان 2,730,000 تومان 682,500 تومان
land 195,000 تومان 405,000 تومان 405,000 تومان
lease 660,000 تومان 660,000 تومان 660,000 تومان
life 74,850 تومان 1,215,000 تومان 405,000 تومان
live 58,500 تومان 300,000 تومان 300,000 تومان
limited 1,260,000 تومان 1,260,000 تومان 420,000 تومان
link 159,000 تومان 159,000 تومان 159,000 تومان
lol 1,017,600 تومان 2,544,000 تومان 508,800 تومان
love 382,500 تومان 382,500 تومان 382,500 تومان
management 270,000 تومان 270,000 تومان 270,000 تومان
market 810,000 تومان 2,025,000 تومان 405,000 تومان
media 956,250 تومان 1,620,000 تومان 405,000 تومان
men 405,000 تومان 405,000 تومان 405,000 تومان
mom 4,950,000 تومان 4,950,000 تومان 495,000 تومان
money 3,358,500 تومان 2,025,000 تومان 405,000 تومان
movie 487,500 تومان 4,125,000 تومان 4,125,000 تومان
online 29,850 تومان 526,500 تومان 526,500 تومان
space 14,850 تومان 322,500 تومان 322,500 تومان
shop 1,466,400 تومان 3,643,650 تومان 404,850 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
site 14,850 تومان 427,500 تومان 427,500 تومان
xyz 14,850 تومان 157,500 تومان 157,500 تومان
space 14,850 تومان 322,500 تومان 322,500 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 2,010,000 تومان 2,010,000 تومان 402,000 تومان
cc 702,000 تومان 1,228,500 تومان 175,500 تومان
ca 171,000 تومان 171,000 تومان 171,000 تومان
de 126,150 تومان 126,150 تومان 126,150 تومان
ru 253,500 تومان 253,500 تومان 253,500 تومان
es 851,400 تومان 851,400 تومان
eu 197,550 تومان 197,550 تومان 197,550 تومان
me 485,700 تومان 1,457,100 تومان 242,850 تومان
mn 616,500 تومان 616,500 تومان 616,500 تومان
tv 819,000 تومان 2,047,500 تومان 409,500 تومان
us 157,500 تومان 157,500 تومان 157,500 تومان
ws 3,441,150 تومان 1,911,750 تومان 382,350 تومان
in 660,000 تومان 660,000 تومان 165,000 تومان
ae 1,619,550 تومان 1,619,550 تومان 539,850 تومان
am 2,549,250 تومان 1,019,700 تومان 509,850 تومان
at 194,850 تومان 194,850 تومان 194,850 تومان
bz 319,500 تومان 319,500 تومان 319,500 تومان
cn 255,000 تومان 255,000 تومان 255,000 تومان
fr 375,000 تومان 375,000 تومان 375,000 تومان
gg 1,809,000 تومان 1,809,000 تومان 904,500 تومان
it 735,000 تومان 735,000 تومان 735,000 تومان
nl 127,350 تومان 127,350 تومان 127,350 تومان
pw 351,000 تومان 1,170,000 تومان 117,000 تومان
dk 539,100 تومان 359,400 تومان 179,700 تومان
fm 1,132,500 تومان 1,132,500 تومان 1,132,500 تومان
mx 570,000 تومان 570,000 تومان 570,000 تومان
ag 1,234,500 تومان 1,234,500 تومان 1,234,500 تومان
be 149,850 تومان 149,850 تومان 149,850 تومان
ch 172,500 تومان 172,500 تومان 172,500 تومان
cz 270,000 تومان 945,000 تومان 135,000 تومان
ie 422,850 تومان 422,850 تومان 422,850 تومان
je 895,500 تومان 895,500 تومان 895,500 تومان
lc 3,450,000 تومان 2,070,000 تومان 345,000 تومان
li 315,000 تومان 315,000 تومان 315,000 تومان