خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1399/12/09 18:14 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 253,232 تومان 253,232 تومان 253,232 تومان
net 263,872 تومان 263,872 تومان 263,872 تومان
org 310,422 تومان 372,666 تومان 341,544 تومان
biz 425,334 تومان 425,334 تومان 425,334 تومان
work 182,663 تومان 182,663 تومان 182,663 تومان
agency 2,087,279 تومان 2,464,490 تومان 492,899 تومان
bid 826,329 تومان 4,131,645 تومان 826,329 تومان
company 608,874 تومان 811,832 تومان 202,958 تومان
holdings 2,638,454 تومان 5,276,908 تومان 1,319,227 تومان
institute 1,275,447 تومان 1,565,676 تومان 521,892 تومان
limited 3,247,328 تومان 2,435,496 تومان 811,832 تومان
money 3,360,405 تومان 7,828,380 تومان 782,838 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 253,232 تومان 253,232 تومان 253,232 تومان
net 263,872 تومان 263,872 تومان 263,872 تومان
org 310,422 تومان 372,666 تومان 341,544 تومان
info 106,932 تومان 425,600 تومان 425,600 تومان
asia 397,670 تومان 397,670 تومان 397,670 تومان
mobi 7,000,615 تومان 8,334,312 تومان 1,666,866 تومان
name 861,122 تومان 1,435,203 تومان 287,041 تومان
tel 414,694 تومان 414,694 تومان 414,694 تومان
biz 425,334 تومان 425,334 تومان 425,334 تومان
host 4,726,022 تومان 7,089,033 تومان 2,363,011 تومان
press 3,566,262 تومان 1,783,131 تومان 1,783,131 تومان
pro 146,034 تومان 437,038 تومان 437,038 تومان
run 5,102,652 تومان 1,101,772 تومان 550,886 تومان
site 5,813,005 تومان 1,652,658 تومان 826,329 تومان
wiki 5,175,429 تومان 5,914,776 تومان 739,347 تومان
website 2,783,424 تومان 2,783,424 تومان 556,685 تومان
work 182,663 تومان 182,663 تومان 182,663 تومان
xyz 30,590 تومان 326,116 تومان 326,116 تومان
academy 376,633 تومان 811,832 تومان 811,832 تومان
accountant 10,742,277 تومان 4,957,974 تومان 826,329 تومان
accountants 8,436,962 تومان 10,321,864 تومان 2,580,466 تومان
actor 4,203,838 تومان 4,784,010 تومان 956,802 تومان
adult 2,594,963 تومان 25,949,630 تومان 2,594,963 تومان
agency 2,087,279 تومان 2,464,490 تومان 492,899 تومان
apartments 4,131,645 تومان 2,754,430 تومان 1,377,215 تومان
audio 2,667,156 تومان 3,334,018 تومان 3,334,018 تومان
auto 400,117,200 تومان 333,431,000 تومان 66,686,200 تومان
band 1,623,375 تومان 579,880 تومان 579,880 تومان
bid 826,329 تومان 4,131,645 تومان 826,329 تومان
bike 289,651 تومان 782,838 تومان 782,838 تومان
black 4,971,008 تومان 6,391,714 تومان 1,278,346 تومان
blue 932,158 تومان 1,198,612 تومان 399,538 تومان
builders 2,348,514 تومان 1,565,676 تومان 782,838 تومان
business 2,102,065 تومان 420,413 تومان 210,207 تومان
cafe 2,681,653 تومان 1,594,670 تومان 797,335 تومان
camera 6,378,680 تومان 2,551,472 تومان 1,275,736 تومان
camp 5,508,860 تومان 5,508,860 تومان 1,377,215 تومان
capital 84,009,982 تومان 60,597,460 تومان 1,377,215 تومان
car 68,135,900 تومان 68,135,900 تومان 68,135,900 تومان
cards 3,914,190 تومان 3,131,352 تومان 782,838 تومان
care 1,159,760 تومان 2,348,514 تومان 782,838 تومان
center 144,681 تومان 550,886 تومان 550,886 تومان
careers 1,377,215 تومان 5,508,860 تومان 1,377,215 تومان
cars 545,087,200 تومان 613,223,100 تومان 68,135,900 تومان
chat 374,023 تومان 5,044,956 تومان 840,826 تومان
cheap 2,577,567 تومان 3,131,352 تومان 782,838 تومان
city 1,855,327 تومان 550,886 تومان 550,886 تومان
click 133,083 تومان 333,431 تومان 333,431 تومان
clinic 2,638,454 تومان 5,276,908 تومان 1,319,227 تومان
cloud 3,566,262 تومان 2,971,885 تومان 594,377 تومان
codes 188,461 تومان 1,304,730 تومان 1,304,730 تومان
coffee 840,826 تومان 840,826 تومان 840,826 تومان
company 608,874 تومان 811,832 تومان 202,958 تومان
computer 2,725,436 تومان 3,131,352 تومان 782,838 تومان
cooking 2,001,166 تومان 5,002,902 تومان 1,000,583 تومان
cool 3,334,018 تومان 3,131,352 تومان 782,838 تومان
country 3,333,140 تومان 3,333,140 تومان 833,288 تومان
credit 231,663 تومان 2,606,561 تومان 2,606,561 تومان
date 8,263,290 تومان 8,263,290 تومان 826,329 تومان
deals 782,838 تومان 782,838 تومان 782,838 تومان
delivery 2,780,525 تومان 3,827,208 تومان 1,275,736 تومان
dentist 1,159,471 تومان 1,159,471 تومان 1,159,471 تومان
design 1,217,748 تومان 1,217,748 تومان 1,217,748 تومان
digital 144,681 تومان 782,838 تومان 782,838 تومان
direct 376,922 تومان 782,838 تومان 782,838 تومان
directory 1,272,837 تومان 2,609,460 تومان 521,892 تومان
discount 782,838 تومان 782,838 تومان 782,838 تومان
dog 8,451,751 تومان 13,772,150 تومان 1,377,215 تومان
domains 5,885,782 تومان 7,567,434 تومان 840,826 تومان
download 826,329 تومان 6,610,632 تومان 826,329 تومان
email 113,077 تومان 521,892 تومان 521,892 تومان
energy 16,391,772 تومان 26,848,444 تومان 2,684,845 تومان
events 374,023 تومان 521,892 تومان 521,892 تومان
fail 782,838 تومان 782,838 تومان 782,838 تومان
faith 4,957,974 تومان 4,957,974 تومان 826,329 تومان
family 1,739,641 تومان 3,479,281 تومان 579,880 تومان
fans 567,703 تومان 283,852 تومان 283,852 تومان
fashion 8,089,326 تومان 5,662,529 تومان 808,933 تومان
fish 3,914,190 تومان 840,826 تومان 840,826 تومان
fishing 797,335 تومان 797,335 تومان 797,335 تومان
fit 1,000,583 تومان 1,000,583 تومان 1,000,583 تومان
flowers 2,667,156 تومان 3,334,018 تومان 3,334,018 تومان
football 5,073,950 تومان 507,395 تومان 507,395 تومان
gallery 536,389 تومان 536,389 تومان 536,389 تومان
gift 1,776,753 تومان 1,332,565 تومان 444,189 تومان
glass 1,261,239 تومان 1,261,239 تومان 1,261,239 تومان
global 5,958,267 تومان 7,944,357 تومان 1,797,339 تومان
gold 13,653,275 تومان 2,684,845 تومان 2,684,845 تومان
golf 5,621,937 تومان 11,017,720 تومان 1,377,215 تومان
green 333,142 تومان 1,666,866 تومان 1,666,866 تومان
group 3,943,185 تومان 4,436,082 تومان 492,899 تومان
help 266,455 تومان 666,573 تومان 666,573 تومان
hiphop 5,500,747 تومان 16,670,088 تومان 3,334,018 تومان
holdings 2,638,454 تومان 5,276,908 تومان 1,319,227 تومان
hosting 6,668,328 تومان 50,013,320 تومان 10,002,638 تومان
house 282,692 تومان 782,838 تومان 782,838 تومان
institute 1,275,447 تومان 1,565,676 تومان 521,892 تومان
insure 2,638,454 تومان 1,319,227 تومان 1,319,227 تومان
land 1,942,598 تومان 1,565,676 تومان 782,838 تومان
lease 3,827,208 تومان 1,275,736 تومان 1,275,736 تومان
life 113,077 تومان 782,838 تومان 782,838 تومان
live 113,077 تومان 579,880 تومان 579,880 تومان
limited 3,247,328 تومان 2,435,496 تومان 811,832 تومان
link 1,466,807 تومان 666,862 تومان 333,431 تومان
lol 3,599,326 تومان 1,999,717 تومان 666,573 تومان
love 2,957,388 تومان 2,218,041 تومان 739,347 تومان
management 2,087,568 تومان 2,087,568 تومان 521,892 تومان
market 1,565,676 تومان 2,348,514 تومان 782,838 تومان
media 282,692 تومان 782,838 تومان 782,838 تومان
men 10,176,894 تومان 2,348,514 تومان 782,838 تومان
mom 4,432,890 تومان 2,499,863 تومان 833,288 تومان
money 3,360,405 تومان 7,828,380 تومان 782,838 تومان
movie 40,809,188 تومان 55,813,450 تومان 7,973,350 تومان
online 57,699 تومان 1,017,690 تومان 1,017,690 تومان
space 28,705 تومان 2,174,550 تومان 724,850 تومان
shop 231,663 تومان 782,549 تومان 782,549 تومان
marketing 186,466 تومان 1,040,859 تومان 1,040,859 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 832,846 تومان 832,846 تومان 832,846 تومان
cc 363,622 تومان 363,622 تومان 363,622 تومان
ca 354,312 تومان 354,312 تومان 354,312 تومان
de 219,982 تومان 219,982 تومان 219,982 تومان
ru 484,652 تومان 484,652 تومان 484,652 تومان
es 293,930 تومان 293,930 تومان
eu 340,480 تومان 340,480 تومان 340,480 تومان
me 92,834 تومان 465,767 تومان 465,767 تومان
mn 1,277,066 تومان 1,277,066 تومان 1,277,066 تومان
tv 848,274 تومان 848,274 تومان 848,274 تومان
us 326,382 تومان 326,382 تومان 326,382 تومان
ws 791,882 تومان 791,882 تومان 791,882 تومان
in 175,294 تومان 175,294 تومان 175,294 تومان
ae 1,149,386 تومان 1,149,386 تومان 1,149,386 تومان
am 1,056,020 تومان 1,056,020 تومان 1,056,020 تومان
at 403,522 تومان 403,522 تومان 403,522 تومان
bz 661,808 تومان 661,808 تومان 661,808 تومان
cn 714,210 تومان 714,210 تومان 714,210 تومان
fr 403,522 تومان 403,522 تومان 403,522 تومان
gg 1,873,704 تومان 1,873,704 تومان 1,873,704 تومان
it 558,866 تومان 558,866 تومان 558,866 تومان
nl 263,872 تومان 263,872 تومان 263,872 تومان
pw 242,326 تومان 242,326 تومان 242,326 تومان
dk 372,134 تومان 372,134 تومان
fm 2,345,854 تومان 2,345,854 تومان 2,345,854 تومان
mx 1,180,774 تومان 1,180,774 تومان 1,180,774 تومان
ag 2,557,058 تومان 2,557,058 تومان 2,557,058 تومان
be 310,422 تومان 310,422 تومان 310,422 تومان
ch 357,238 تومان 357,238 تومان 357,238 تومان
cz 279,566 تومان 279,566 تومان 279,566 تومان
ie 875,938 تومان 875,938 تومان 875,938 تومان
je 1,855,084 تومان 1,855,084 تومان 1,855,084 تومان
lc 714,742 تومان 714,742 تومان 714,742 تومان
li 652,498 تومان 652,498 تومان 652,498 تومان
pl 198,436 تومان 434,644 تومان
uk 217,588 تومان 217,588 تومان