خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1396/11/05 11:15 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 42,450 تومان 42,450 تومان 42,450 تومان
net 49,950 تومان 49,950 تومان 49,950 تومان
org 65,400 تومان 65,400 تومان 65,400 تومان
biz 67,450 تومان 67,450 تومان 67,450 تومان
work 34,500 تومان 34,500 تومان 34,500 تومان
agency 14,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
bid 164,500 تومان 164,500 تومان 164,500 تومان
company 24,500 تومان 39,500 تومان 39,500 تومان
financeial 168,000 تومان 168,000 تومان
holdings 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
institute 24,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
limited 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
money 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 42,450 تومان 42,450 تومان 42,450 تومان
net 49,950 تومان 49,950 تومان 49,950 تومان
org 65,400 تومان 65,400 تومان 65,400 تومان
info 65,050 تومان 65,050 تومان 65,050 تومان
asia 19,500 تومان 90,450 تومان 90,450 تومان
mobi 24,500 تومان 82,500 تومان 82,500 تومان
name 52,500 تومان 52,500 تومان 52,500 تومان
tel 69,500 تومان 69,500 تومان 69,500 تومان
biz 67,450 تومان 67,450 تومان 67,450 تومان
host 520,000 تومان 520,000 تومان 520,000 تومان
press 392,500 تومان 392,500 تومان 392,500 تومان
pro 24,500 تومان 73,250 تومان 73,250 تومان
run 24,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
site 37,500 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
wiki 164,500 تومان 164,500 تومان 164,500 تومان
website 122,500 تومان 122,500 تومان 122,500 تومان
work 34,500 تومان 34,500 تومان 34,500 تومان
xyz 66,000 تومان 66,000 تومان 66,000 تومان
academi 109,000 تومان 109,000 تومان
accountant 164,500 تومان 164,500 تومان 164,500 تومان
accountants 14,500 تومان 530,000 تومان 530,000 تومان
actor 200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
adult 497,500 تومان 497,500 تومان 497,500 تومان
agency 14,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
apartments 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
army 108,000 تومان 108,000 تومان
audio 77,500 تومان 77,500 تومان 77,500 تومان
auto 12,500,000 تومان 12,500,000 تومان 12,500,000 تومان
band 27,500 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
bid 164,500 تومان 164,500 تومان 164,500 تومان
bike 24,500 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
black 291,550 تومان 291,550 تومان 291,550 تومان
blue 24,500 تومان 82,500 تومان 82,500 تومان
builders 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
business 24,500 تومان 42,500 تومان 42,500 تومان
cafe 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
camera 24,500 تومان 282,500 تومان 282,500 تومان
camp 282,500 تومان 282,500 تومان 282,500 تومان
capital 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
car 12,500,000 تومان 12,500,000 تومان 12,500,000 تومان
cards 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
care 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
center 24,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
careers 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
cars 12,500,000 تومان 12,500,000 تومان 12,500,000 تومان
chat 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
cheap 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
city 24,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
click 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
clinic 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
cloud 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
codes 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
coffee 24,500 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
company 24,500 تومان 39,500 تومان 39,500 تومان
computer 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
cooking 196,350 تومان 196,350 تومان 196,350 تومان
cool 24,500 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
country 174,500 تومان 174,500 تومان 174,500 تومان
credit 24,500 تومان 530,000 تومان 530,000 تومان
date 164,500 تومان 164,500 تومان 164,500 تومان
deals 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
delivery 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
dentist 200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
design 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
digital 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
direct 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
directory 24,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
discount 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
dog 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
domains 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
download 164,500 تومان 164,500 تومان 164,500 تومان
educaton 79,000 تومان 79,000 تومان
email 24,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
energy 532,500 تومان 532,500 تومان 532,500 تومان
events 110,000 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
exepert 165,000 تومان 165,000 تومان
exeperes 109,000 تومان 109,000 تومان
fail 24,500 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
faith 164,500 تومان 164,500 تومان 164,500 تومان
family 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
fans 402,500 تومان 402,500 تومان 402,500 تومان
fashion 175,000 تومان 175,000 تومان 175,000 تومان
feedback 113,000 تومان 113,000 تومان
fiance 169,000 تومان 169,000 تومان
financeial 168,000 تومان 168,000 تومان
fish 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
fishing 172,500 تومان 172,500 تومان 172,500 تومان
fit 196,350 تومان 196,350 تومان 196,350 تومان
flowers 177,900 تومان 177,900 تومان 177,900 تومان
football 24,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
gallery 110,000 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
gift 110,000 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
glass 282,500 تومان 282,500 تومان 282,500 تومان
global 402,500 تومان 402,500 تومان 402,500 تومان
gold 24,500 تومان 530,000 تومان 530,000 تومان
golf 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
green 410,000 تومان 410,000 تومان 410,000 تومان
group 24,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
help 110,000 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
hiphop 110,000 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
holdings 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
hosting 164,500 تومان 164,500 تومان 164,500 تومان
house 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
institute 24,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
insure 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
internatinal 79,000 تومان 79,000 تومان
land 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
lowyer 135,000 تومان 135,000 تومان
lease 275,000 تومان 275,000 تومان 275,000 تومان
life 14,500 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
live 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
limited 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
link 74,500 تومان 74,500 تومان 74,500 تومان
lol 195,750 تومان 195,750 تومان 195,750 تومان
love 161,500 تومان 161,500 تومان 161,500 تومان
management 24,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
market 164,500 تومان 164,500 تومان 164,500 تومان
marketing 109,000 تومان 109,000 تومان
nba 109,000 تومان 109,000 تومان
media 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
men 164,500 تومان 164,500 تومان 164,500 تومان
mom 200,000 تومان 200,000 تومان 200,000 تومان
money 165,000 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
movie 1,450,000 تومان 1,450,000 تومان 1,450,000 تومان
online 202,500 تومان 202,500 تومان 202,500 تومان
space 30,000 تومان 30,000 تومان 30,000 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,000 تومان 4,000 تومان
accountants 14,500 تومان 530,000 تومان 530,000 تومان
agency 14,500 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
life 14,500 تومان 165,000 تومان 165,000 تومان
asia 19,500 تومان 90,450 تومان 90,450 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,000 تومان 4,000 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 54,500 تومان 149,500 تومان 149,500 تومان
cc 65,500 تومان 65,500 تومان 65,500 تومان
ca 74,500 تومان 74,500 تومان 74,500 تومان
de 42,050 تومان 42,050 تومان 42,050 تومان
ru 84,500 تومان 84,500 تومان 84,500 تومان
es 59,750 تومان 59,750 تومان 59,750 تومان
eu 65,850 تومان 65,850 تومان 65,850 تومان
me 93,200 تومان 93,200 تومان 93,200 تومان
mn 215,000 تومان 215,000 تومان 215,000 تومان
tv 120,500 تومان 120,500 تومان 120,500 تومان
us 61,500 تومان 61,500 تومان 61,500 تومان
ws 147,450 تومان 147,450 تومان 147,450 تومان
in 58,950 تومان 58,950 تومان 58,950 تومان
ae 217,800 تومان 217,800 تومان 217,800 تومان
am 495,000 تومان 495,000 تومان 495,000 تومان
at 69,550 تومان 69,550 تومان 69,550 تومان
bz 122,500 تومان 122,500 تومان 122,500 تومان
cn 97,500 تومان 97,500 تومان 97,500 تومان
fr 225,000 تومان 225,000 تومان 225,000 تومان
gg 366,350 تومان 366,350 تومان 366,350 تومان
it 245,000 تومان 245,000 تومان 245,000 تومان
nl 52,750 تومان 52,750 تومان 52,750 تومان
pw 49,500 تومان 49,500 تومان 49,500 تومان
dk 71,400 تومان 71,400 تومان 71,400 تومان
fm 427,500 تومان 427,500 تومان 427,500 تومان
mx 210,000 تومان 210,000 تومان 210,000 تومان
ag 430,000 تومان 430,000 تومان 430,000 تومان
be 71,400 تومان 71,400 تومان 71,400 تومان
ch 69,850 تومان 69,850 تومان 69,850 تومان
cz 63,200 تومان 63,200 تومان 63,200 تومان
ha 162,000 تومان 162,000 تومان
ie 167,750 تومان 167,750 تومان 167,750 تومان
je 310,650 تومان 310,650 تومان 310,650 تومان
gp 220,000 تومان 116,000 تومان
lc 130,000 تومان 130,000 تومان 130,000 تومان
li 145,000 تومان 145,000 تومان 145,000 تومان