خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1397/09/12 12:31 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 119,709 تومان 119,709 تومان 119,709 تومان
net 140,859 تومان 140,859 تومان 140,859 تومان
org 184,428 تومان 184,428 تومان 184,428 تومان
biz 190,209 تومان 190,209 تومان 190,209 تومان
work 97,290 تومان 97,290 تومان 97,290 تومان
agency 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
bid 463,890 تومان 463,890 تومان 463,890 تومان
company 111,390 تومان 111,390 تومان 111,390 تومان
holdings 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
institute 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
limited 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
money 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 119,709 تومان 119,709 تومان 119,709 تومان
net 140,859 تومان 140,859 تومان 140,859 تومان
org 184,428 تومان 184,428 تومان 184,428 تومان
info 42,159 تومان 183,441 تومان 183,441 تومان
asia 255,069 تومان 255,069 تومان 255,069 تومان
mobi 232,650 تومان 232,650 تومان 232,650 تومان
name 148,050 تومان 148,050 تومان 148,050 تومان
tel 195,990 تومان 195,990 تومان 195,990 تومان
biz 190,209 تومان 190,209 تومان 190,209 تومان
host 1,466,400 تومان 1,466,400 تومان 1,466,400 تومان
press 1,106,850 تومان 1,106,850 تومان 1,106,850 تومان
pro 69,090 تومان 206,565 تومان 206,565 تومان
run 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
site 13,959 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
wiki 463,890 تومان 463,890 تومان 463,890 تومان
website 345,450 تومان 345,450 تومان 345,450 تومان
work 97,290 تومان 97,290 تومان 97,290 تومان
xyz 186,120 تومان 186,120 تومان 186,120 تومان
academy 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
accountant 463,890 تومان 463,890 تومان 463,890 تومان
accountants 1,494,600 تومان 1,494,600 تومان 1,494,600 تومان
actor 564,000 تومان 564,000 تومان 564,000 تومان
adult 1,402,950 تومان 1,402,950 تومان 1,402,950 تومان
agency 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
apartments 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
audio 218,550 تومان 218,550 تومان 218,550 تومان
auto 35,250,000 تومان 35,250,000 تومان 35,250,000 تومان
band 338,400 تومان 338,400 تومان 338,400 تومان
bid 463,890 تومان 463,890 تومان 463,890 تومان
bike 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
black 822,171 تومان 822,171 تومان 822,171 تومان
blue 232,650 تومان 232,650 تومان 232,650 تومان
builders 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
business 119,850 تومان 119,850 تومان 119,850 تومان
cafe 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
camera 796,650 تومان 796,650 تومان 796,650 تومان
camp 796,650 تومان 796,650 تومان 796,650 تومان
capital 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
car 35,250,000 تومان 35,250,000 تومان 35,250,000 تومان
cards 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
care 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
center 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
careers 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
cars 35,250,000 تومان 35,250,000 تومان 35,250,000 تومان
chat 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
cheap 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
city 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
click 162,150 تومان 162,150 تومان 162,150 تومان
clinic 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
cloud 338,400 تومان 338,400 تومان 338,400 تومان
codes 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
coffee 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
company 111,390 تومان 111,390 تومان 111,390 تومان
computer 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
cooking 553,707 تومان 553,707 تومان 553,707 تومان
cool 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
country 492,090 تومان 492,090 تومان 492,090 تومان
credit 1,494,600 تومان 1,494,600 تومان 1,494,600 تومان
date 463,890 تومان 463,890 تومان 463,890 تومان
deals 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
delivery 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
dentist 564,000 تومان 564,000 تومان 564,000 تومان
design 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
digital 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
direct 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
directory 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
discount 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
dog 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
domains 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
download 463,890 تومان 463,890 تومان 463,890 تومان
email 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
energy 1,501,650 تومان 1,501,650 تومان 1,501,650 تومان
events 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
fail 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
faith 463,890 تومان 463,890 تومان 463,890 تومان
family 338,400 تومان 338,400 تومان 338,400 تومان
fans 1,135,050 تومان 1,135,050 تومان 1,135,050 تومان
fashion 493,500 تومان 493,500 تومان 493,500 تومان
fish 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
fishing 486,450 تومان 486,450 تومان 486,450 تومان
fit 553,707 تومان 553,707 تومان 553,707 تومان
flowers 1,974,000 تومان 1,974,000 تومان 1,974,000 تومان
football 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
gallery 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
gift 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
glass 796,650 تومان 796,650 تومان 796,650 تومان
global 1,135,050 تومان 1,135,050 تومان 1,135,050 تومان
gold 1,494,600 تومان 1,494,600 تومان 1,494,600 تومان
golf 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
green 1,156,200 تومان 1,156,200 تومان 1,156,200 تومان
group 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
help 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
hiphop 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
holdings 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
hosting 463,890 تومان 463,890 تومان 463,890 تومان
house 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
institute 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
insure 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
land 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
lease 775,500 تومان 775,500 تومان 775,500 تومان
life 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
live 338,400 تومان 338,400 تومان 338,400 تومان
limited 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
link 210,090 تومان 210,090 تومان 210,090 تومان
lol 552,015 تومان 552,015 تومان 552,015 تومان
love 455,430 تومان 455,430 تومان 455,430 تومان
management 310,200 تومان 310,200 تومان 310,200 تومان
market 463,890 تومان 463,890 تومان 463,890 تومان
media 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
men 463,890 تومان 463,890 تومان 463,890 تومان
mom 564,000 تومان 564,000 تومان 564,000 تومان
money 465,300 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
movie 4,089,000 تومان 4,089,000 تومان 4,089,000 تومان
online 56,259 تومان 571,050 تومان 571,050 تومان
space 331,350 تومان 331,350 تومان 331,350 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
site 13,959 تومان 465,300 تومان 465,300 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 421,590 تومان 421,590 تومان 421,590 تومان
cc 184,710 تومان 184,710 تومان 184,710 تومان
ca 210,090 تومان 210,090 تومان 210,090 تومان
de 118,581 تومان 118,581 تومان 118,581 تومان
ru 238,290 تومان 238,290 تومان 238,290 تومان
es 168,495 تومان 168,495 تومان 168,495 تومان
eu 185,697 تومان 185,697 تومان 185,697 تومان
me 262,824 تومان 262,824 تومان 262,824 تومان
mn 606,300 تومان 606,300 تومان 606,300 تومان
tv 410,310 تومان 410,310 تومان 410,310 تومان
us 173,430 تومان 173,430 تومان 173,430 تومان
ws 415,809 تومان 415,809 تومان 415,809 تومان
in 166,239 تومان 166,239 تومان 166,239 تومان
ae 614,196 تومان 614,196 تومان 614,196 تومان
am 1,395,900 تومان 1,395,900 تومان 1,395,900 تومان
at 196,131 تومان 196,131 تومان 196,131 تومان
bz 345,450 تومان 345,450 تومان 345,450 تومان
cn 274,950 تومان 274,950 تومان 274,950 تومان
fr 634,500 تومان 634,500 تومان 634,500 تومان
gg 1,033,107 تومان 1,033,107 تومان 1,033,107 تومان
it 690,900 تومان 690,900 تومان 690,900 تومان
nl 148,755 تومان 148,755 تومان 148,755 تومان
pw 139,590 تومان 139,590 تومان 139,590 تومان
dk 201,348 تومان 201,348 تومان 201,348 تومان
fm 1,205,550 تومان 1,205,550 تومان 1,205,550 تومان
mx 592,200 تومان 592,200 تومان 592,200 تومان
ag 1,212,600 تومان 1,212,600 تومان 1,212,600 تومان
be 201,348 تومان 201,348 تومان 201,348 تومان
ch 196,977 تومان 196,977 تومان 196,977 تومان
cz 178,224 تومان 178,224 تومان 178,224 تومان
ie 473,055 تومان 473,055 تومان 473,055 تومان
je 876,033 تومان 876,033 تومان 876,033 تومان
lc 366,600 تومان 366,600 تومان 366,600 تومان
li 408,900 تومان 408,900 تومان 408,900 تومان