خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1397/04/26 09:00 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 73,863 تومان 73,863 تومان 73,863 تومان
net 86,913 تومان 86,913 تومان 86,913 تومان
org 113,796 تومان 113,796 تومان 113,796 تومان
biz 117,363 تومان 117,363 تومان 117,363 تومان
work 60,030 تومان 60,030 تومان 60,030 تومان
agency 25,230 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
bid 286,230 تومان 286,230 تومان 286,230 تومان
company 42,630 تومان 68,730 تومان 68,730 تومان
financeial 168,000 تومان 168,000 تومان
holdings 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
institute 42,630 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
limited 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
money 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 73,863 تومان 73,863 تومان 73,863 تومان
net 86,913 تومان 86,913 تومان 86,913 تومان
org 113,796 تومان 113,796 تومان 113,796 تومان
info 113,187 تومان 113,187 تومان 113,187 تومان
asia 33,930 تومان 157,383 تومان 157,383 تومان
mobi 42,630 تومان 143,550 تومان 143,550 تومان
name 91,350 تومان 91,350 تومان 91,350 تومان
tel 120,930 تومان 120,930 تومان 120,930 تومان
biz 117,363 تومان 117,363 تومان 117,363 تومان
host 904,800 تومان 904,800 تومان 904,800 تومان
press 682,950 تومان 682,950 تومان 682,950 تومان
pro 42,630 تومان 127,455 تومان 127,455 تومان
run 42,630 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
site 65,250 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
wiki 286,230 تومان 286,230 تومان 286,230 تومان
website 213,150 تومان 213,150 تومان 213,150 تومان
work 60,030 تومان 60,030 تومان 60,030 تومان
xyz 114,840 تومان 114,840 تومان 114,840 تومان
academi 109,000 تومان 109,000 تومان
accountant 286,230 تومان 286,230 تومان 286,230 تومان
accountants 25,230 تومان 922,200 تومان 922,200 تومان
actor 348,000 تومان 348,000 تومان 348,000 تومان
adult 865,650 تومان 865,650 تومان 865,650 تومان
agency 25,230 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
apartments 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
army 108,000 تومان 108,000 تومان
audio 134,850 تومان 134,850 تومان 134,850 تومان
auto 21,750,000 تومان 21,750,000 تومان 21,750,000 تومان
band 47,850 تومان 208,800 تومان 208,800 تومان
bid 286,230 تومان 286,230 تومان 286,230 تومان
bike 42,630 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
black 507,297 تومان 507,297 تومان 507,297 تومان
blue 42,630 تومان 143,550 تومان 143,550 تومان
builders 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
business 42,630 تومان 73,950 تومان 73,950 تومان
cafe 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
camera 42,630 تومان 491,550 تومان 491,550 تومان
camp 491,550 تومان 491,550 تومان 491,550 تومان
capital 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
car 21,750,000 تومان 21,750,000 تومان 21,750,000 تومان
cards 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
care 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
center 42,630 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
careers 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
cars 21,750,000 تومان 21,750,000 تومان 21,750,000 تومان
chat 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
cheap 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
city 42,630 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
click 67,860 تومان 67,860 تومان 67,860 تومان
clinic 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
cloud 208,800 تومان 208,800 تومان 208,800 تومان
codes 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
coffee 42,630 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
company 42,630 تومان 68,730 تومان 68,730 تومان
computer 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
cooking 341,649 تومان 341,649 تومان 341,649 تومان
cool 42,630 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
country 303,630 تومان 303,630 تومان 303,630 تومان
credit 42,630 تومان 922,200 تومان 922,200 تومان
date 286,230 تومان 286,230 تومان 286,230 تومان
deals 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
delivery 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
dentist 348,000 تومان 348,000 تومان 348,000 تومان
design 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
digital 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
direct 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
directory 42,630 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
discount 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
dog 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
domains 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
download 286,230 تومان 286,230 تومان 286,230 تومان
educaton 79,000 تومان 79,000 تومان
email 42,630 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
energy 926,550 تومان 926,550 تومان 926,550 تومان
events 191,400 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
exepert 165,000 تومان 165,000 تومان
exeperes 109,000 تومان 109,000 تومان
fail 42,630 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
faith 286,230 تومان 286,230 تومان 286,230 تومان
family 208,800 تومان 208,800 تومان 208,800 تومان
fans 700,350 تومان 700,350 تومان 700,350 تومان
fashion 304,500 تومان 304,500 تومان 304,500 تومان
feedback 113,000 تومان 113,000 تومان
fiance 169,000 تومان 169,000 تومان
financeial 168,000 تومان 168,000 تومان
fish 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
fishing 300,150 تومان 300,150 تومان 300,150 تومان
fit 341,649 تومان 341,649 تومان 341,649 تومان
flowers 309,546 تومان 309,546 تومان 309,546 تومان
football 42,630 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
gallery 191,400 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
gift 191,400 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
glass 491,550 تومان 491,550 تومان 491,550 تومان
global 700,350 تومان 700,350 تومان 700,350 تومان
gold 42,630 تومان 922,200 تومان 922,200 تومان
golf 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
green 713,400 تومان 713,400 تومان 713,400 تومان
group 42,630 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
help 191,400 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
hiphop 191,400 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
holdings 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
hosting 286,230 تومان 286,230 تومان 286,230 تومان
house 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
institute 42,630 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
insure 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
internatinal 79,000 تومان 79,000 تومان
land 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
lowyer 135,000 تومان 135,000 تومان
lease 478,500 تومان 478,500 تومان 478,500 تومان
life 25,230 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
live 208,800 تومان 208,800 تومان 208,800 تومان
limited 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
link 129,630 تومان 129,630 تومان 129,630 تومان
lol 340,605 تومان 340,605 تومان 340,605 تومان
love 281,010 تومان 281,010 تومان 281,010 تومان
management 42,630 تومان 191,400 تومان 191,400 تومان
market 286,230 تومان 286,230 تومان 286,230 تومان
marketing 109,000 تومان 109,000 تومان
nba 109,000 تومان 109,000 تومان
media 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
men 286,230 تومان 286,230 تومان 286,230 تومان
mom 348,000 تومان 348,000 تومان 348,000 تومان
money 287,100 تومان 287,100 تومان 287,100 تومان
movie 2,523,000 تومان 2,523,000 تومان 2,523,000 تومان
online 352,350 تومان 352,350 تومان 352,350 تومان
space 52,200 تومان 52,200 تومان 52,200 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,000 تومان 4,000 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,000 تومان 4,000 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 94,830 تومان 260,130 تومان 260,130 تومان
cc 113,970 تومان 113,970 تومان 113,970 تومان
ca 129,630 تومان 129,630 تومان 129,630 تومان
de 73,167 تومان 73,167 تومان 73,167 تومان
ru 147,030 تومان 147,030 تومان 147,030 تومان
es 103,965 تومان 103,965 تومان 103,965 تومان
eu 114,579 تومان 114,579 تومان 114,579 تومان
me 162,168 تومان 162,168 تومان 162,168 تومان
mn 374,100 تومان 374,100 تومان 374,100 تومان
tv 209,670 تومان 209,670 تومان 209,670 تومان
us 107,010 تومان 107,010 تومان 107,010 تومان
ws 256,563 تومان 256,563 تومان 256,563 تومان
in 102,573 تومان 102,573 تومان 102,573 تومان
ae 378,972 تومان 378,972 تومان 378,972 تومان
am 861,300 تومان 861,300 تومان 861,300 تومان
at 121,017 تومان 121,017 تومان 121,017 تومان
bz 213,150 تومان 213,150 تومان 213,150 تومان
cn 169,650 تومان 169,650 تومان 169,650 تومان
fr 391,500 تومان 391,500 تومان 391,500 تومان
gg 637,449 تومان 637,449 تومان 637,449 تومان
it 426,300 تومان 426,300 تومان 426,300 تومان
nl 91,785 تومان 91,785 تومان 91,785 تومان
pw 86,130 تومان 86,130 تومان 86,130 تومان
dk 124,236 تومان 124,236 تومان 124,236 تومان
fm 743,850 تومان 743,850 تومان 743,850 تومان
mx 365,400 تومان 365,400 تومان 365,400 تومان
ag 748,200 تومان 748,200 تومان 748,200 تومان
be 124,236 تومان 124,236 تومان 124,236 تومان
ch 121,539 تومان 121,539 تومان 121,539 تومان
cz 109,968 تومان 109,968 تومان 109,968 تومان
ha 162,000 تومان 162,000 تومان
ie 291,885 تومان 291,885 تومان 291,885 تومان
je 540,531 تومان 540,531 تومان 540,531 تومان
gp 220,000 تومان 116,000 تومان
lc 226,200 تومان 226,200 تومان 226,200 تومان
li 252,300 تومان 252,300 تومان 252,300 تومان