خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1397/05/26 14:34 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 129,897 تومان 129,897 تومان 129,897 تومان
net 152,847 تومان 152,847 تومان 152,847 تومان
org 152,847 تومان 184,824 تومان 184,824 تومان
biz 1,910,970 تومان 1,910,970 تومان 191,097 تومان
work 99,450 تومان 99,450 تومان 99,450 تومان
agency 59,670 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان
bid 948,600 تومان 948,600 تومان 474,300 تومان
company 221,850 تومان 221,850 تومان 110,925 تومان
holdings 2,180,250 تومان 3,633,750 تومان 726,750 تومان
institute 581,400 تومان 581,400 تومان 290,700 تومان
limited 887,400 تومان 1,331,100 تومان 443,700 تومان
money 5,049,000 تومان 2,019,600 تومان 504,900 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 129,897 تومان 129,897 تومان 129,897 تومان
net 152,847 تومان 152,847 تومان 152,847 تومان
org 152,847 تومان 184,824 تومان 184,824 تومان
info 1,822,230 تومان 546,669 تومان 182,223 تومان
asia 2,172,600 تومان 434,520 تومان 217,260 تومان
mobi 237,150 تومان 237,150 تومان 237,150 تومان
name 153,000 تومان 153,000 تومان 153,000 تومان
tel 212,670 تومان 212,670 تومان 212,670 تومان
biz 1,910,970 تومان 1,910,970 تومان 191,097 تومان
host 1,396,125 تومان 1,396,125 تومان 1,396,125 تومان
press 3,157,920 تومان 3,157,920 تومان 1,052,640 تومان
pro 74,970 تومان 224,145 تومان 224,145 تومان
run 1,046,520 تومان 2,631,600 تومان 328,950 تومان
site 15,147 تومان 474,300 تومان 474,300 تومان
wiki 436,050 تومان 436,050 تومان 436,050 تومان
website 328,950 تومان 328,950 تومان 328,950 تومان
work 99,450 تومان 99,450 تومان 99,450 تومان
xyz 15,147 تومان 175,185 تومان 175,185 تومان
academy 198,747 تومان 474,300 تومان 474,300 تومان
accountant 1,866,600 تومان 5,599,800 تومان 466,650 تومان
accountants 149,175 تومان 1,416,780 تومان 1,416,780 تومان
actor 664,020 تومان 2,677,500 تومان 535,500 تومان
adult 6,961,500 تومان 13,923,000 تومان 1,392,300 تومان
agency 59,670 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان
apartments 818,550 تومان 818,550 تومان 818,550 تومان
audio 1,032,750 تومان 826,200 تومان 206,550 تومان
auto 110,160,000 تومان 110,160,000 تومان 36,720,000 تومان
band 1,360,170 تومان 650,250 تومان 325,125 تومان
bid 948,600 تومان 948,600 تومان 474,300 تومان
bike 564,570 تومان 887,400 تومان 443,700 تومان
black 833,850 تومان 2,501,550 تومان 833,850 تومان
blue 887,400 تومان 1,109,250 تومان 221,850 تومان
builders 2,218,500 تومان 443,700 تومان 443,700 تومان
business 122,400 تومان 122,400 تومان 122,400 تومان
cafe 1,451,970 تومان 3,993,300 تومان 443,700 تومان
camera 2,226,150 تومان 2,226,150 تومان 742,050 تومان
camp 763,470 تومان 2,290,410 تومان 763,470 تومان
capital 21,848,400 تومان 17,166,600 تومان 780,300 تومان
car 36,720,000 تومان 36,720,000 تومان 36,720,000 تومان
cards 443,700 تومان 443,700 تومان 443,700 تومان
care 198,900 تومان 390,150 تومان 390,150 تومان
center 1,384,650 تومان 1,285,200 تومان 321,300 تومان
careers 3,121,200 تومان 2,340,900 تومان 780,300 تومان
cars 36,720,000 تومان 36,720,000 تومان 36,720,000 تومان
chat 197,370 تومان 481,950 تومان 481,950 تومان
cheap 1,451,970 تومان 1,774,800 تومان 443,700 تومان
city 59,670 تومان 321,300 تومان 321,300 تومان
click 160,650 تومان 160,650 تومان 160,650 تومان
clinic 726,750 تومان 726,750 تومان 726,750 تومان
cloud 3,576,375 تومان 650,250 تومان 325,125 تومان
codes 99,450 تومان 726,750 تومان 726,750 تومان
coffee 1,008,270 تومان 887,400 تومان 443,700 تومان
company 221,850 تومان 221,850 تومان 110,925 تومان
computer 673,200 تومان 2,218,500 تومان 474,300 تومان
cooking 1,132,200 تومان 1,132,200 تومان 566,100 تومان
cool 1,834,470 تومان 2,218,500 تومان 443,700 تومان
country 481,950 تومان 1,445,850 تومان 481,950 تومان
credit 120,870 تومان 1,453,347 تومان 1,453,347 تومان
date 5,133,150 تومان 4,199,850 تومان 466,650 تومان
deals 443,700 تومان 443,700 تومان 443,700 تومان
delivery 120,870 تومان 726,750 تومان 726,750 تومان
dentist 2,677,500 تومان 1,606,500 تومان 535,500 تومان
design 726,750 تومان 726,750 تومان 726,750 تومان
digital 543,150 تومان 2,218,500 تومان 443,700 تومان
direct 642,600 تومان 887,400 تومان 443,700 تومان
directory 120,870 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان
discount 443,700 تومان 443,700 تومان 443,700 تومان
dog 4,039,200 تومان 4,727,700 تومان 787,950 تومان
domains 963,900 تومان 2,891,700 تومان 481,950 تومان
download 4,199,850 تومان 2,333,250 تومان 466,650 تومان
email 931,770 تومان 581,400 تومان 290,700 تومان
energy 7,692,075 تومان 13,577,220 تومان 1,508,580 تومان
events 197,370 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان
fail 887,400 تومان 887,400 تومان 443,700 تومان
faith 5,133,150 تومان 2,799,900 تومان 466,650 تومان
family 1,950,750 تومان 3,251,250 تومان 325,125 تومان
fans 120,870 تومان 1,074,060 تومان 1,074,060 تومان
fashion 963,900 تومان 963,900 تومان 481,950 تومان
fish 443,700 تومان 443,700 تومان 443,700 تومان
fishing 933,300 تومان 1,399,950 تومان 466,650 تومان
fit 4,017,321 تومان 4,017,321 تومان 573,903 تومان
flowers 2,065,500 تومان 2,065,500 تومان 2,065,500 تومان
football 290,700 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان
gallery 120,870 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان
gift 290,700 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان
glass 1,496,340 تومان 1,496,340 تومان 748,170 تومان
global 1,074,060 تومان 1,074,060 تومان 1,074,060 تومان
gold 1,582,020 تومان 8,766,900 تومان 1,461,150 تومان
golf 49,725 تومان 818,550 تومان 818,550 تومان
green 1,078,650 تومان 1,078,650 تومان 1,078,650 تومان
group 99,450 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان
help 290,700 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان
hiphop 1,453,500 تومان 1,162,800 تومان 290,700 تومان
holdings 2,180,250 تومان 3,633,750 تومان 726,750 تومان
hosting 872,100 تومان 872,100 تومان 436,050 تومان
house 149,175 تومان 443,700 تومان 443,700 تومان
institute 581,400 تومان 581,400 تومان 290,700 تومان
insure 2,180,250 تومان 2,180,250 تومان 726,750 تومان
land 198,900 تومان 443,700 تومان 443,700 تومان
lease 726,750 تومان 726,750 تومان 726,750 تومان
life 49,725 تومان 443,700 تومان 443,700 تومان
live 19,890 تومان 325,125 تومان 325,125 تومان
limited 887,400 تومان 1,331,100 تومان 443,700 تومان
link 186,660 تومان 186,660 تومان 186,660 تومان
lol 537,795 تومان 537,795 تومان 537,795 تومان
love 432,990 تومان 432,990 تومان 432,990 تومان
management 290,700 تومان 290,700 تومان 290,700 تومان
market 1,744,200 تومان 1,744,200 تومان 436,050 تومان
media 149,175 تومان 443,700 تومان 443,700 تومان
men 872,100 تومان 2,180,250 تومان 436,050 تومان
mom 535,500 تومان 535,500 تومان 535,500 تومان
money 5,049,000 تومان 2,019,600 تومان 504,900 تومان
movie 497,250 تومان 4,284,000 تومان 4,284,000 تومان
online 30,447 تومان 543,150 تومان 543,150 تومان
space 287,487 تومان 1,683,000 تومان 336,600 تومان
shop 122,247 تومان 428,247 تومان 428,247 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
site 15,147 تومان 474,300 تومان 474,300 تومان
xyz 15,147 تومان 175,185 تومان 175,185 تومان
live 19,890 تومان 325,125 تومان 325,125 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 1,321,920 تومان 2,203,200 تومان 440,640 تومان
cc 1,897,200 تومان 1,897,200 تومان 189,720 تومان
ca 197,370 تومان 197,370 تومان 197,370 تومان
de 128,673 تومان 128,673 تومان 128,673 تومان
ru 258,570 تومان 258,570 تومان 258,570 تومان
es 1,530,000 تومان 765,000 تومان
eu 201,501 تومان 201,501 تومان 201,501 تومان
me 45,747 تومان 260,100 تومان 260,100 تومان
mn 6,426,000 تومان 6,426,000 تومان 642,600 تومان
tv 3,451,680 تومان 3,451,680 تومان 431,460 تومان
us 1,009,800 تومان 336,600 تومان 168,300 تومان
ws 420,597 تومان 420,597 تومان 420,597 تومان
in 1,580,796 تومان 1,580,796 تومان 175,644 تومان
ae 603,891 تومان 603,891 تومان 603,891 تومان
am 2,829,735 تومان 2,829,735 تومان 565,947 تومان
at 214,047 تومان 214,047 تومان 214,047 تومان
bz 351,900 تومان 351,900 تومان 351,900 تومان
cn 272,340 تومان 272,340 تومان 272,340 تومان
fr 535,500 تومان 535,500 تومان 535,500 تومان
gg 2,172,600 تومان 2,172,600 تومان 1,086,300 تومان
it 749,700 تومان 749,700 تومان 749,700 تومان
nl 130,509 تومان 130,509 تومان 130,509 تومان
pw 953,190 تومان 680,850 تومان 136,170 تومان
dk 375,768 تومان 939,420 تومان 187,884 تومان
fm 1,184,985 تومان 1,184,985 تومان 1,184,985 تومان
mx 602,820 تومان 602,820 تومان 602,820 تومان
ag 1,300,500 تومان 1,300,500 تومان 1,300,500 تومان
be 168,147 تومان 168,147 تومان 168,147 تومان
ch 198,900 تومان 198,900 تومان 198,900 تومان
cz 1,474,767 تومان 1,147,041 تومان 163,863 تومان
ie 461,754 تومان 461,754 تومان 461,754 تومان
je 920,907 تومان 920,907 تومان 920,907 تومان
lc 2,623,950 تومان 2,623,950 تومان 374,850 تومان
li 367,200 تومان 367,200 تومان 367,200 تومان