خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1398/09/20 17:12 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 134,991 تومان 134,991 تومان 134,991 تومان
net 158,841 تومان 158,841 تومان 158,841 تومان
org 158,841 تومان 174,423 تومان 174,423 تومان
biz 1,985,910 تومان 1,773,009 تومان 217,671 تومان
work 100,170 تومان 100,170 تومان 100,170 تومان
agency 95,241 تومان 270,300 تومان 270,300 تومان
bid 453,150 تومان 453,150 تومان 453,150 تومان
company 445,200 تومان 445,200 تومان 111,300 تومان
holdings 1,446,900 تومان 1,446,900 تومان 723,450 تومان
institute 1,271,841 تومان 858,600 تومان 286,200 تومان
limited 2,226,000 تومان 1,780,800 تومان 445,200 تومان
money 125,610 تومان 429,300 تومان 429,300 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 134,991 تومان 134,991 تومان 134,991 تومان
net 158,841 تومان 158,841 تومان 158,841 تومان
org 158,841 تومان 174,423 تومان 174,423 تومان
info 346,938 تومان 1,734,690 تومان 173,469 تومان
asia 1,221,120 تومان 1,628,160 تومان 203,520 تومان
mobi 230,550 تومان 230,550 تومان 230,550 تومان
name 157,410 تومان 157,410 تومان 157,410 تومان
tel 221,010 تومان 221,010 تومان 221,010 تومان
biz 1,985,910 تومان 1,773,009 تومان 217,671 تومان
host 3,887,550 تومان 3,887,550 تومان 1,295,850 تومان
press 1,955,700 تومان 2,933,550 تومان 977,850 تومان
pro 77,910 تومان 232,935 تومان 232,935 تومان
run 683,541 تومان 3,021,000 تومان 302,100 تومان
site 15,741 تومان 453,150 تومان 453,150 تومان
wiki 405,450 تومان 405,450 تومان 405,450 تومان
website 305,280 تومان 305,280 تومان 305,280 تومان
work 100,170 تومان 100,170 تومان 100,170 تومان
xyz 15,741 تومان 166,950 تومان 166,950 تومان
academy 206,541 تومان 445,200 تومان 445,200 تومان
accountant 453,150 تومان 453,150 تومان 453,150 تومان
accountants 238,341 تومان 1,415,100 تومان 1,415,100 تومان
actor 2,623,500 تومان 2,623,500 تومان 524,700 تومان
adult 14,230,500 تومان 11,384,400 تومان 1,423,050 تومان
agency 95,241 تومان 270,300 تومان 270,300 تومان
apartments 755,250 تومان 755,250 تومان 755,250 تومان
audio 397,500 تومان 993,750 تومان 198,750 تومان
auto 329,130,000 تومان 292,560,000 تومان 36,570,000 تومان
band 1,272,000 تومان 318,000 تومان 318,000 تومان
bid 453,150 تومان 453,150 تومان 453,150 تومان
bike 125,610 تومان 429,300 تومان 429,300 تومان
black 3,216,888 تومان 4,021,110 تومان 804,222 تومان
blue 620,100 تومان 1,033,500 تومان 206,700 تومان
builders 2,146,500 تومان 1,287,900 تومان 429,300 تومان
business 115,275 تومان 115,275 تومان 115,275 تومان
cafe 3,219,591 تومان 3,060,750 تومان 437,250 تومان
camera 1,399,200 تومان 3,498,000 تومان 699,600 تومان
camp 3,021,000 تومان 1,510,500 تومان 755,250 تومان
capital 30,210,000 تومان 32,475,750 تومان 755,250 تومان
car 373,650,000 تومان 149,460,000 تومان 37,365,000 تومان
cards 858,600 تومان 858,600 تومان 429,300 تومان
care 206,700 تومان 429,300 تومان 429,300 تومان
center 1,033,341 تومان 604,200 تومان 302,100 تومان
careers 755,250 تومان 755,250 تومان 755,250 تومان
cars 37,365,000 تومان 37,365,000 تومان 37,365,000 تومان
chat 205,110 تومان 461,100 تومان 461,100 تومان
cheap 125,610 تومان 429,300 تومان 429,300 تومان
city 127,041 تومان 302,100 تومان 302,100 تومان
click 157,410 تومان 157,410 تومان 157,410 تومان
clinic 3,617,250 تومان 3,617,250 تومان 723,450 تومان
cloud 4,237,350 تومان 1,955,700 تومان 325,950 تومان
codes 103,350 تومان 715,500 تومان 715,500 تومان
coffee 1,860,141 تومان 1,287,900 تومان 461,100 تومان
company 445,200 تومان 445,200 تومان 111,300 تومان
computer 206,700 تومان 429,300 تومان 429,300 تومان
cooking 548,709 تومان 548,709 تومان 461,100 تومان
cool 969,741 تومان 2,146,500 تومان 429,300 تومان
country 2,138,550 تومان 1,283,130 تومان 427,710 تومان
credit 142,941 تومان 1,429,410 تومان 1,429,410 تومان
date 5,890,950 تومان 2,718,900 تومان 453,150 تومان
deals 1,717,200 تومان 858,600 تومان 429,300 تومان
delivery 2,224,410 تومان 2,098,800 تومان 699,600 تومان
dentist 1,574,100 تومان 2,623,500 تومان 524,700 تومان
design 667,800 تومان 667,800 تومان 667,800 تومان
digital 103,350 تومان 429,300 تومان 429,300 تومان
direct 1,494,600 تومان 1,717,200 تومان 429,300 تومان
directory 411,810 تومان 1,431,000 تومان 286,200 تومان
discount 1,287,900 تومان 858,600 تومان 429,300 تومان
dog 3,124,350 تومان 6,797,250 تومان 755,250 تومان
domains 1,844,400 تومان 1,844,400 تومان 461,100 تومان
download 2,265,750 تومان 906,300 تومان 453,150 تومان
email 1,206,810 تومان 286,200 تومان 286,200 تومان
energy 4,572,045 تومان 5,889,360 تومان 1,472,340 تومان
events 205,110 تومان 286,200 تومان 286,200 تومان
fail 2,146,500 تومان 858,600 تومان 429,300 تومان
faith 453,150 تومان 453,150 تومان 453,150 تومان
family 318,000 تومان 318,000 تومان 318,000 تومان
fans 125,610 تومان 1,033,500 تومان 1,033,500 تومان
fashion 1,774,440 تومان 1,330,830 تومان 443,610 تومان
fish 2,146,500 تومان 461,100 تومان 461,100 تومان
fishing 1,311,750 تومان 874,500 تومان 437,250 تومان
fit 1,097,418 تومان 2,743,545 تومان 548,709 تومان
flowers 8,268,000 تومان 8,268,000 تومان 2,067,000 تومان
football 278,250 تومان 278,250 تومان 278,250 تومان
gallery 294,150 تومان 294,150 تومان 294,150 تومان
gift 278,250 تومان 278,250 تومان 278,250 تومان
glass 691,650 تومان 691,650 تومان 691,650 تومان
global 5,445,750 تومان 2,178,300 تومان 985,641 تومان
gold 125,610 تومان 1,472,340 تومان 1,472,340 تومان
golf 3,148,041 تومان 6,797,250 تومان 755,250 تومان
green 4,324,800 تومان 12,974,400 تومان 1,081,200 تومان
group 270,300 تومان 270,300 تومان 270,300 تومان
help 1,113,000 تومان 556,500 تومان 278,250 تومان
hiphop 572,400 تومان 1,431,000 تومان 286,200 تومان
holdings 1,446,900 تومان 1,446,900 تومان 723,450 تومان
hosting 1,287,900 تومان 1,287,900 تومان 429,300 تومان
house 1,872,225 تومان 858,600 تومان 429,300 تومان
institute 1,271,841 تومان 858,600 تومان 286,200 تومان
insure 2,170,350 تومان 3,617,250 تومان 723,450 تومان
land 206,700 تومان 429,300 تومان 429,300 تومان
lease 2,098,800 تومان 3,498,000 تومان 699,600 تومان
life 937,941 تومان 2,146,500 تومان 429,300 تومان
live 62,010 تومان 318,000 تومان 318,000 تومان
limited 2,226,000 تومان 1,780,800 تومان 445,200 تومان
link 842,700 تومان 842,700 تومان 168,540 تومان
lol 2,696,640 تومان 3,775,296 تومان 539,328 تومان
love 405,450 تومان 405,450 تومان 405,450 تومان
management 858,600 تومان 858,600 تومان 286,200 تومان
market 2,146,500 تومان 1,287,900 تومان 429,300 تومان
media 1,872,225 تومان 858,600 تومان 429,300 تومان
men 429,300 تومان 429,300 تومان 429,300 تومان
mom 524,700 تومان 524,700 تومان 524,700 تومان
money 125,610 تومان 429,300 تومان 429,300 تومان
movie 4,372,500 تومان 4,372,500 تومان 4,372,500 تومان
online 4,496,361 تومان 4,464,720 تومان 558,090 تومان
space 1,041,291 تومان 1,709,250 تومان 341,850 تومان
shop 127,041 تومان 429,141 تومان 429,141 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
site 15,741 تومان 453,150 تومان 453,150 تومان
xyz 15,741 تومان 166,950 تومان 166,950 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 1,278,360 تومان 2,130,600 تومان 426,120 تومان
cc 930,150 تومان 1,488,240 تومان 186,030 تومان
ca 181,260 تومان 181,260 تومان 181,260 تومان
de 133,719 تومان 133,719 تومان 133,719 تومان
ru 268,710 تومان 268,710 تومان 268,710 تومان
es 451,242 تومان 1,504,140 تومان
eu 209,403 تومان 209,403 تومان 209,403 تومان
me 47,541 تومان 257,421 تومان 257,421 تومان
mn 2,613,960 تومان 5,881,410 تومان 653,490 تومان
tv 1,736,280 تومان 3,472,560 تومان 434,070 تومان
us 333,900 تومان 667,800 تومان 166,950 تومان
ws 3,647,619 تومان 2,837,037 تومان 405,291 تومان
in 1,399,200 تومان 699,600 تومان 174,900 تومان
ae 1,144,482 تومان 2,861,205 تومان 572,241 تومان
am 540,441 تومان 540,441 تومان 540,441 تومان
at 206,541 تومان 206,541 تومان 206,541 تومان
bz 338,670 تومان 338,670 تومان 338,670 تومان
cn 270,300 تومان 270,300 تومان 270,300 تومان
fr 397,500 تومان 397,500 تومان 397,500 تومان
gg 1,917,540 تومان 1,917,540 تومان 958,770 تومان
it 779,100 تومان 779,100 تومان 779,100 تومان
nl 134,991 تومان 134,991 تومان 134,991 تومان
pw 744,120 تومان 620,100 تومان 124,020 تومان
dk 952,410 تومان 571,446 تومان 190,482 تومان
fm 1,200,450 تومان 1,200,450 تومان 1,200,450 تومان
mx 604,200 تومان 604,200 تومان 604,200 تومان
ag 1,308,570 تومان 1,308,570 تومان 1,308,570 تومان
be 158,841 تومان 158,841 تومان 158,841 تومان
ch 182,850 تومان 182,850 تومان 182,850 تومان
cz 286,200 تومان 1,001,700 تومان 143,100 تومان
ie 448,221 تومان 448,221 تومان 448,221 تومان
je 949,230 تومان 949,230 تومان 949,230 تومان
lc 3,657,000 تومان 2,194,200 تومان 365,700 تومان
li 333,900 تومان 333,900 تومان 333,900 تومان