خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1396/07/24 11:37 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 37,212 تومان 37,212 تومان 37,212 تومان
net 43,786 تومان 43,786 تومان 43,786 تومان
org 57,330 تومان 57,330 تومان 57,330 تومان
biz 59,127 تومان 59,127 تومان 59,127 تومان
work 30,243 تومان 30,243 تومان 30,243 تومان
agency 12,711 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
bid 144,201 تومان 144,201 تومان 144,201 تومان
company 21,477 تومان 34,626 تومان 34,626 تومان
financeial 168,000 تومان 168,000 تومان
holdings 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
institute 21,477 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
limited 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
money 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 37,212 تومان 37,212 تومان 37,212 تومان
net 43,786 تومان 43,786 تومان 43,786 تومان
org 57,330 تومان 57,330 تومان 57,330 تومان
info 57,023 تومان 57,023 تومان 57,023 تومان
asia 17,094 تومان 79,288 تومان 79,288 تومان
mobi 21,477 تومان 72,320 تومان 72,320 تومان
name 46,022 تومان 46,022 تومان 46,022 تومان
tel 60,924 تومان 60,924 تومان 60,924 تومان
biz 59,127 تومان 59,127 تومان 59,127 تومان
host 455,832 تومان 455,832 تومان 455,832 تومان
press 344,066 تومان 344,066 تومان 344,066 تومان
pro 21,477 تومان 64,211 تومان 64,211 تومان
run 21,477 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
site 32,873 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
wiki 144,201 تومان 144,201 تومان 144,201 تومان
website 107,384 تومان 107,384 تومان 107,384 تومان
work 30,243 تومان 30,243 تومان 30,243 تومان
xyz 3,857 تومان 57,856 تومان 57,856 تومان
academi 109,000 تومان 109,000 تومان
accountant 144,201 تومان 144,201 تومان 144,201 تومان
accountants 12,711 تومان 464,598 تومان 464,598 تومان
actor 175,320 تومان 175,320 تومان 175,320 تومان
adult 436,109 تومان 436,109 تومان 436,109 تومان
agency 12,711 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
apartments 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
army 108,000 تومان 108,000 تومان
audio 67,937 تومان 67,937 تومان 67,937 تومان
auto 10,957,500 تومان 10,957,500 تومان 10,957,500 تومان
band 24,107 تومان 105,192 تومان 105,192 تومان
bid 144,201 تومان 144,201 تومان 144,201 تومان
bike 21,477 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
black 255,573 تومان 255,573 تومان 255,573 تومان
blue 21,477 تومان 72,320 تومان 72,320 تومان
builders 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
business 21,477 تومان 37,256 تومان 37,256 تومان
cafe 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
camera 21,477 تومان 247,640 تومان 247,640 تومان
camp 247,640 تومان 247,640 تومان 247,640 تومان
capital 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
car 10,957,500 تومان 10,957,500 تومان 10,957,500 تومان
cards 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
care 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
center 21,477 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
careers 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
cars 10,957,500 تومان 10,957,500 تومان 10,957,500 تومان
chat 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
cheap 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
city 21,477 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
click 34,187 تومان 34,187 تومان 34,187 تومان
clinic 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
cloud 105,192 تومان 105,192 تومان 105,192 تومان
codes 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
coffee 21,477 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
company 21,477 تومان 34,626 تومان 34,626 تومان
computer 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
cooking 172,120 تومان 172,120 تومان 172,120 تومان
cool 21,477 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
country 152,967 تومان 152,967 تومان 152,967 تومان
credit 21,477 تومان 464,598 تومان 464,598 تومان
date 144,201 تومان 144,201 تومان 144,201 تومان
deals 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
delivery 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
dentist 175,320 تومان 175,320 تومان 175,320 تومان
design 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
digital 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
direct 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
directory 21,477 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
discount 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
dog 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
domains 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
download 144,201 تومان 144,201 تومان 144,201 تومان
educaton 79,000 تومان 79,000 تومان
email 21,477 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
energy 466,790 تومان 466,790 تومان 466,790 تومان
events 96,426 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
exepert 165,000 تومان 165,000 تومان
exeperes 109,000 تومان 109,000 تومان
fail 21,477 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
faith 144,201 تومان 144,201 تومان 144,201 تومان
family 105,192 تومان 105,192 تومان 105,192 تومان
fans 352,832 تومان 352,832 تومان 352,832 تومان
fashion 153,405 تومان 153,405 تومان 153,405 تومان
feedback 113,000 تومان 113,000 تومان
fiance 169,000 تومان 169,000 تومان
financeial 168,000 تومان 168,000 تومان
fish 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
fishing 151,214 تومان 151,214 تومان 151,214 تومان
fit 172,120 تومان 172,120 تومان 172,120 تومان
flowers 155,947 تومان 155,947 تومان 155,947 تومان
football 21,477 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
gallery 96,426 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
gift 96,426 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
glass 247,640 تومان 247,640 تومان 247,640 تومان
global 352,832 تومان 352,832 تومان 352,832 تومان
gold 21,477 تومان 464,598 تومان 464,598 تومان
golf 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
green 359,406 تومان 359,406 تومان 359,406 تومان
group 21,477 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
help 96,426 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
hiphop 96,426 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
holdings 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
hosting 144,201 تومان 144,201 تومان 144,201 تومان
house 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
institute 21,477 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
insure 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
internatinal 79,000 تومان 79,000 تومان
land 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
lowyer 135,000 تومان 135,000 تومان
lease 241,065 تومان 241,065 تومان 241,065 تومان
life 12,711 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
live 105,192 تومان 105,192 تومان 105,192 تومان
limited 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
link 65,307 تومان 65,307 تومان 65,307 تومان
lol 171,594 تومان 171,594 تومان 171,594 تومان
love 141,571 تومان 141,571 تومان 141,571 تومان
management 21,477 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
market 144,201 تومان 144,201 تومان 144,201 تومان
marketing 109,000 تومان 109,000 تومان
nba 109,000 تومان 109,000 تومان
media 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
men 144,201 تومان 144,201 تومان 144,201 تومان
mom 175,320 تومان 175,320 تومان 175,320 تومان
money 144,639 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
movie 1,271,070 تومان 1,271,070 تومان 1,271,070 تومان
online 177,512 تومان 177,512 تومان 177,512 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
xyz 3,857 تومان 57,856 تومان 57,856 تومان
ir 4,000 تومان 4,000 تومان
accountants 12,711 تومان 464,598 تومان 464,598 تومان
agency 12,711 تومان 96,426 تومان 96,426 تومان
life 12,711 تومان 144,639 تومان 144,639 تومان
asia 17,094 تومان 79,288 تومان 79,288 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,000 تومان 4,000 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 47,775 تومان 131,052 تومان 131,052 تومان
cc 57,417 تومان 57,417 تومان 57,417 تومان
ca 65,307 تومان 65,307 تومان 65,307 تومان
de 36,861 تومان 36,861 تومان 36,861 تومان
ru 74,073 تومان 74,073 تومان 74,073 تومان
es 52,377 تومان 52,377 تومان 52,377 تومان
eu 57,724 تومان 57,724 تومان 57,724 تومان
me 81,699 تومان 81,699 تومان 81,699 تومان
mn 188,469 تومان 188,469 تومان 188,469 تومان
tv 105,630 تومان 105,630 تومان 105,630 تومان
us 53,911 تومان 53,911 تومان 53,911 تومان
ws 48,213 تومان 48,213 تومان 48,213 تومان
in 51,676 تومان 51,676 تومان 51,676 تومان
ae 190,923 تومان 190,923 تومان 190,923 تومان
am 433,917 تومان 433,917 تومان 433,917 تومان
at 60,968 تومان 60,968 تومان 60,968 تومان
bz 107,384 تومان 107,384 تومان 107,384 تومان
cn 85,469 تومان 85,469 تومان 85,469 تومان
fr 197,235 تومان 197,235 تومان 197,235 تومان
gg 321,142 تومان 321,142 تومان 321,142 تومان
it 214,767 تومان 214,767 تومان 214,767 تومان
nl 46,241 تومان 46,241 تومان 46,241 تومان
pw 43,392 تومان 43,392 تومان 43,392 تومان
dk 62,589 تومان 62,589 تومان 62,589 تومان
fm 374,747 تومان 374,747 تومان 374,747 تومان
mx 184,086 تومان 184,086 تومان 184,086 تومان
ag 376,938 تومان 376,938 تومان 376,938 تومان
be 62,589 تومان 62,589 تومان 62,589 تومان
ch 61,231 تومان 61,231 تومان 61,231 تومان
cz 55,401 تومان 55,401 تومان 55,401 تومان
ha 162,000 تومان 162,000 تومان
ie 147,050 تومان 147,050 تومان 147,050 تومان
je 272,316 تومان 272,316 تومان 272,316 تومان
gp 220,000 تومان 116,000 تومان
lc 113,958 تومان 113,958 تومان 113,958 تومان
li 127,107 تومان 127,107 تومان 127,107 تومان