خدمات ثبت دامنه

توضیحاتی در مورد دامنه

com. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری از این پسوند استفاده می کنند.

net. همان طور که از نام این پسوند پیداست این پسوند برای سایت های تجاری کاربرد دارد. هر چند که اجباری در استفاده از آن به منظور کارهای تجاری نیست و امروزه بسیاری از سایت های غیر تجاری خاص مانند سایت های اینترنتی یا خبر رسانی و ... از این پسوند استفاده میکنند.

org. این دامنه برای سایت هایی می باشد که متعلق به موسسات یا سازمان هایی می باشد که فعالیت غیر تجاری دارند.

ir. دامنه های دو حرفی که این دامنه ها معرف کشورها می باشد مانند ir. که معرف کشور ایران می باشد.

قیمت های موجود براساس آخرین قیمت ارز در تاریخ 1397/01/29 13:33 می باشد.

دامنه های تجاری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 139,236 تومان 139,236 تومان 139,236 تومان
net 163,836 تومان 163,836 تومان 163,836 تومان
org 198,112 تومان 198,112 تومان 198,112 تومان
biz 204,836 تومان 204,836 تومان 204,836 تومان
work 106,600 تومان 106,600 تومان 106,600 تومان
agency 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
bid 508,400 تومان 508,400 تومان 508,400 تومان
company 118,900 تومان 118,900 تومان 118,900 تومان
holdings 779,000 تومان 779,000 تومان 779,000 تومان
institute 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
limited 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
money 475,600 تومان 541,200 تومان 541,200 تومان
دامنه های خدماتی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
com 139,236 تومان 139,236 تومان 139,236 تومان
net 163,836 تومان 163,836 تومان 163,836 تومان
org 198,112 تومان 198,112 تومان 198,112 تومان
info 49,036 تومان 195,324 تومان 195,324 تومان
asia 232,880 تومان 232,880 تومان 232,880 تومان
mobi 254,200 تومان 254,200 تومان 254,200 تومان
name 164,000 تومان 164,000 تومان 164,000 تومان
tel 227,960 تومان 227,960 تومان 227,960 تومان
biz 204,836 تومان 204,836 تومان 204,836 تومان
host 1,496,500 تومان 1,496,500 تومان 1,496,500 تومان
press 1,128,320 تومان 1,128,320 تومان 1,128,320 تومان
pro 80,360 تومان 240,260 تومان 240,260 تومان
run 352,600 تومان 352,600 تومان 352,600 تومان
site 49,036 تومان 508,400 تومان 508,400 تومان
wiki 467,400 تومان 467,400 تومان 467,400 تومان
website 352,600 تومان 352,600 تومان 352,600 تومان
work 106,600 تومان 106,600 تومان 106,600 تومان
xyz 16,236 تومان 187,780 تومان 187,780 تومان
academy 508,400 تومان 508,400 تومان 508,400 تومان
accountant 500,200 تومان 500,200 تومان 500,200 تومان
accountants 1,518,640 تومان 1,518,640 تومان 1,518,640 تومان
actor 574,000 تومان 574,000 تومان 574,000 تومان
adult 1,492,400 تومان 1,492,400 تومان 1,492,400 تومان
agency 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
apartments 877,400 تومان 877,400 تومان 877,400 تومان
audio 221,400 تومان 221,400 تومان 221,400 تومان
auto 39,360,000 تومان 39,360,000 تومان 39,360,000 تومان
band 348,500 تومان 348,500 تومان 348,500 تومان
bid 508,400 تومان 508,400 تومان 508,400 تومان
bike 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
black 893,800 تومان 893,800 تومان 893,800 تومان
blue 237,800 تومان 237,800 تومان 237,800 تومان
builders 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
business 131,200 تومان 131,200 تومان 131,200 تومان
cafe 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
camera 795,400 تومان 795,400 تومان 795,400 تومان
camp 818,360 تومان 818,360 تومان 818,360 تومان
capital 836,400 تومان 836,400 تومان 836,400 تومان
car 39,360,000 تومان 39,360,000 تومان 39,360,000 تومان
cards 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
care 475,600 تومان 418,200 تومان 418,200 تومان
center 344,400 تومان 344,400 تومان 344,400 تومان
careers 836,400 تومان 836,400 تومان 836,400 تومان
cars 39,360,000 تومان 39,360,000 تومان 39,360,000 تومان
chat 516,600 تومان 516,600 تومان 516,600 تومان
cheap 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
city 344,400 تومان 344,400 تومان 344,400 تومان
click 172,200 تومان 172,200 تومان 172,200 تومان
clinic 779,000 تومان 779,000 تومان 779,000 تومان
cloud 348,500 تومان 348,500 تومان 348,500 تومان
codes 779,000 تومان 779,000 تومان 779,000 تومان
coffee 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
company 118,900 تومان 118,900 تومان 118,900 تومان
computer 475,600 تومان 475,600 تومان 508,400 تومان
cooking 606,800 تومان 606,800 تومان 606,800 تومان
cool 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
country 516,600 تومان 516,600 تومان 516,600 تومان
credit 1,518,640 تومان 1,518,640 تومان 1,518,640 تومان
date 500,200 تومان 500,200 تومان 500,200 تومان
deals 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
delivery 779,000 تومان 779,000 تومان 779,000 تومان
dentist 574,000 تومان 574,000 تومان 574,000 تومان
design 779,000 تومان 779,000 تومان 779,000 تومان
digital 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
direct 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
directory 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
discount 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
dog 844,600 تومان 844,600 تومان 844,600 تومان
domains 516,600 تومان 516,600 تومان 516,600 تومان
download 500,200 تومان 500,200 تومان 500,200 تومان
email 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
energy 1,617,040 تومان 1,617,040 تومان 1,617,040 تومان
events 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
fail 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
faith 500,200 تومان 500,200 تومان 500,200 تومان
family 348,500 تومان 348,500 تومان 348,500 تومان
fans 1,151,280 تومان 1,151,280 تومان 1,151,280 تومان
fashion 516,600 تومان 516,600 تومان 516,600 تومان
fish 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
fishing 500,200 تومان 500,200 تومان 500,200 تومان
fit 615,164 تومان 615,164 تومان 615,164 تومان
flowers 2,214,000 تومان 2,214,000 تومان 2,214,000 تومان
football 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
gallery 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
gift 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
glass 801,960 تومان 801,960 تومان 801,960 تومان
global 1,151,280 تومان 1,151,280 تومان 1,151,280 تومان
gold 1,566,200 تومان 1,566,200 تومان 1,566,200 تومان
golf 877,400 تومان 877,400 تومان 877,400 تومان
green 1,156,200 تومان 1,156,200 تومان 1,156,200 تومان
group 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
help 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
hiphop 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
holdings 779,000 تومان 779,000 تومان 779,000 تومان
hosting 467,400 تومان 467,400 تومان 467,400 تومان
house 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
institute 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
insure 779,000 تومان 779,000 تومان 779,000 تومان
land 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
lease 779,000 تومان 779,000 تومان 779,000 تومان
life 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
live 348,500 تومان 348,500 تومان 348,500 تومان
limited 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
link 200,080 تومان 200,080 تومان 200,080 تومان
lol 576,460 تومان 576,460 تومان 576,460 تومان
love 464,120 تومان 464,120 تومان 464,120 تومان
management 311,600 تومان 311,600 تومان 311,600 تومان
market 467,400 تومان 467,400 تومان 467,400 تومان
media 475,600 تومان 475,600 تومان 475,600 تومان
men 467,400 تومان 467,400 تومان 467,400 تومان
mom 574,000 تومان 574,000 تومان 574,000 تومان
money 475,600 تومان 541,200 تومان 541,200 تومان
movie 4,592,000 تومان 4,592,000 تومان 4,592,000 تومان
online 65,436 تومان 582,200 تومان 582,200 تومان
space 360,800 تومان 360,800 تومان 360,800 تومان
دامنه های ارزان قیمت
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
xyz 16,236 تومان 187,780 تومان 187,780 تومان
دامنه های ملی
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
ir 4,500 تومان 4,500 تومان
دامنه های کشوری
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
co 472,320 تومان 472,320 تومان 472,320 تومان
cc 203,360 تومان 203,360 تومان 203,360 تومان
ca 211,560 تومان 211,560 تومان 211,560 تومان
de 137,924 تومان 137,924 تومان 137,924 تومان
ru 277,160 تومان 277,160 تومان 277,160 تومان
es 164,000 تومان 164,000 تومان 164,000 تومان
eu 215,988 تومان 215,988 تومان 215,988 تومان
me 278,800 تومان 278,800 تومان 278,800 تومان
mn 688,800 تومان 688,800 تومان 688,800 تومان
tv 462,480 تومان 462,480 تومان 462,480 تومان
us 180,400 تومان 180,400 تومان 180,400 تومان
ws 450,836 تومان 450,836 تومان 450,836 تومان
in 188,272 تومان 188,272 تومان 188,272 تومان
ae 647,308 تومان 647,308 تومان 647,308 تومان
am 1,541,600 تومان 1,541,600 تومان 1,541,600 تومان
at 229,436 تومان 229,436 تومان 229,436 تومان
bz 377,200 تومان 377,200 تومان 377,200 تومان
cn 291,920 تومان 291,920 تومان 291,920 تومان
fr 574,000 تومان 574,000 تومان 574,000 تومان
gg 1,164,400 تومان 1,164,400 تومان 1,164,400 تومان
it 803,600 تومان 803,600 تومان 803,600 تومان
nl 139,892 تومان 139,892 تومان 139,892 تومان
pw 145,960 تومان 145,960 تومان 145,960 تومان
dk 201,392 تومان 201,392 تومان 201,392 تومان
fm 1,270,180 تومان 1,270,180 تومان 1,270,180 تومان
mx 646,160 تومان 646,160 تومان 646,160 تومان
ag 1,394,000 تومان 1,394,000 تومان 1,394,000 تومان
be 201,392 تومان 201,392 تومان 201,392 تومان
ch 213,200 تومان 213,200 تومان 213,200 تومان
cz 175,644 تومان 175,644 تومان 175,644 تومان
ie 494,952 تومان 494,952 تومان 494,952 تومان
je 987,116 تومان 987,116 تومان 987,116 تومان
lc 401,800 تومان 401,800 تومان 401,800 تومان
li 393,600 تومان 393,600 تومان 393,600 تومان