زبان:   فارسی
تلفن:  03134420301
ایمیل:  

سرور اختصاصی هلند

...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

WSN-1
 • AMD X2 240

  cores : 2, threads : 2, Frequency : 2.8 GHz

 • 250 GB SATA III

 • 2 GB

 • 5 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 33000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
WSN-2
 • Intel Celeron G1620

  cores : 2, threads : 2, Frequency : 2.7 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 4 GB

 • 5 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 43000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
WSN-3
 • Intel Celeron G1620

  cores : 2, threads : 2, Frequency : 2.5 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 2 GB

 • 10 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 70000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
WSN-4
 • Intel Celeron G1620

  cores : 2, threads : 2, Frequency : 2.5 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 4 GB

 • 10 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 73000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
WSN-5
 • Intel Xeon E3-1230 v2

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.3 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 16 GB

 • 50 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 131000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

WSN-6
 • Intel Xeon E3-1270 v2

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.5 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 8 GB

 • 50 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 131000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
WSN-7
 • Intel Xeon E3-1246 v3

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 2.4 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 16 GB

 • 50 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 152000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
WSN-8
 • Intel Xeon E3-1270 v5

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.6 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 8 GB

 • 50 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 170000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
WSN-9
 • Intel Xeon E5-2620

  cores : 6, threads : 12, Frequency : 2.1 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 16 GB

 • 50 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 504000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
WSN-10
 • Intel Xeon E5-2620 v3

  cores : 6, threads : 12, Frequency : 2.4 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 16 GB

 • 50 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 608000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید