سرور اختصاصی هلند

  هارد پردازشگر حافظه موقت ترافیک پورت پشتیبانی قیمت
WSN-1 250 GB SATA III AMD X2 240
Cores : 2, Threads : 2
Frequency : 2.8 GHz
2 گیگابایت 50 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 36000 تومان ماهیانه
432000 تومان سالیانه
WSN-2 500 GB SATA III Intel Celeron G1620
Cores : 2, Threads : 2
Frequency : 2.7 GHz
4 گیگابایت 50 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 46000 تومان ماهیانه
552000 تومان سالیانه
WSN-3 500 GB SATA III Intel Celeron G1620
Cores : 2, Threads : 2
Frequency : 2.5 GHz
2 گیگابایت 10 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 73000 تومان ماهیانه
876000 تومان سالیانه
WSN-4 500 GB SATA III Intel Celeron G1620
Cores : 2, Threads : 2
Frequency : 2.5 GHz
4 گیگابایت 10 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 76000 تومان ماهیانه
912000 تومان سالیانه
WSN-5 500 GB SATA III Intel Xeon E3-1230 v2
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.3 GHz
16 گیگابایت 50 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 134000 تومان ماهیانه
1608000 تومان سالیانه
WSN-6 500 GB SATA III Intel Xeon E3-1270 v2
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.5 GHz
8 گیگابایت 50 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 134000 تومان ماهیانه
1608000 تومان سالیانه
WSN-7 500 GB SATA III Intel Xeon E3-1246 v3
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 2.4 GHz
16 گیگابایت 50 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 155000 تومان ماهیانه
1860000 تومان سالیانه
WSN-8 500 GB SATA III Intel Xeon E3-1270 v5
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.6 GHz
8 گیگابایت 50 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 173000 تومان ماهیانه
2076000 تومان سالیانه
WSN-9 500 GB SATA III Intel Xeon E5-2620
Cores : 6, Threads : 12
Frequency : 2.1 GHz
16 گیگابایت 50 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 507000 تومان ماهیانه
6084000 تومان سالیانه
WSN-10 500 GB SATA III Intel Xeon E5-2620 v3
Cores : 6, Threads : 12
Frequency : 2.4 GHz
16 گیگابایت 50 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 611000 تومان ماهیانه
7332000 تومان سالیانه