زبان:   فارسی
تلفن:  03134420301
ایمیل:  

سرور اختصاصی فرانسه

...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

OFS-1
 • Intel Xeon W3520

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 2.66 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 16 GB

 • بی نهایت

 • 250 Mbps

 • Soft Raid
 • 268000 تومان / راه اندازی

 • 164000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OFS-2
 • Intel Xeon W3520

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 2.66 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 32 GB

 • بی نهایت

 • 250 Mbps

 • Soft Raid
 • 268000 تومان / راه اندازی

 • 217000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
OFS-3
 • Intel Xeon W3530

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 2.8 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III

 • 48 GB

 • بی نهایت

 • 250 Mbps

 • Soft Raid
 • 268000 تومان / راه اندازی

 • 250000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید