سرور اختصاصی فرانسه

  هارد پردازشگر حافظه موقت ترافیک پورت پشتیبانی قیمت
OFS-1 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon W3520
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 2.66 GHz
16 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 167000 تومان ماهیانه
2004000 تومان سالیانه
OFS-2 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon W3520
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 2.66 GHz
32 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 220000 تومان ماهیانه
2640000 تومان سالیانه
OFS-3 2 x 2 TB SATA III Intel Xeon W3530
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 2.8 GHz
48 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 253000 تومان ماهیانه
3036000 تومان سالیانه
OFS-4 2 x 240 GB SSD Intel Xeon E3-1245 v2
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
32 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 223000 تومان ماهیانه
2676000 تومان سالیانه
OFS-4 3 x 120 GB SSD Intel Xeon E3-1225 v2
Cores : 4, Threads : 4
Frequency : 3.2 GHz
32 گیگابایت بدون محدودیت 250 مگابایت 18 ساعت 211000 تومان ماهیانه
2532000 تومان سالیانه
OFS-5 3 x 120 GB SSD Intel Xeon E3-1225 v2
Cores : 4, Threads : 4
Frequency : 3.2 GHz
16 گیگابایت -1 مگابایت 250 مگابایت 18 ساعت 168000 تومان ماهیانه
2016000 تومان سالیانه