خط مشی ها

ما برای فعالیت خودمان در سال های متوالی برنامه ریزی کرده ایم و اصولی را برای بقایمان در اقتصاد بنا نهادیم و تمامی تلاش های ما در چهارچوب این اصول است

هم اکنون آن هارا با شما در میان میگذاریم تا با ما و تفکرمان آشنا شوید

احساس مسئولیت در قبال اطلاعات

ما همیشه به حریم خصوصی کاربرانمان احترام میگذاریم و آن هارا برای هر مقصودی در اختیار شخص ثالثی قرار نخواهیم داد

حفظ سرعت ، حفظ زمان

اهمیت زمان را ما به عنوان یک سرویس دهنده بیش از همه میدانیم و این را هم میدانیم که سرعت خدمات و سرویس هایمان با رضایت شما و کاربرانتان نسبت مستقیم دارد

احترام دوسویه است

این باور ماست که احترام فقط شامل نوع گفتگو هایمان با مشتریان نخواهد بود بلکه احترام مجموعه ای از کیفیت سرویس ها،قیمت های منصفانه ، پشتیبانی به موقع و تهیه امکانات مورد نیاز شماست و در حالی که ما برای احترام به شما تلاش میکنیم انتظار رعایت احترام متقابل هستیم

کیفیت خدماتمان نشانه از ما دارد

هر فروشنده ای به خوبی میداند که درصورتی که خدمات با کیفیتی ارائه کند قطعا برای خودش سود آور و برای کاربرانش بسیار دلچسب خواهد بود پس ما کیفیت را در بالاترین اولویت ها قرار میدهیم