سرور اختصاصی ایران

  هارد پردازشگر حافظه موقت ترافیک پورت پشتیبانی قیمت
ISD-1 500 GB SATA III Intel Core i3-3210
Cores : 2, Threads : 4
Frequency : 3.2 GHz
8 گیگابایت 1 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 288000 تومان ماهیانه
3456000 تومان سالیانه
ISD-2 500 GB SATA III Intel Core i5-3570
Cores : 4, Threads : 4
Frequency : 3.4 GHz
8 گیگابایت 2 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 408000 تومان ماهیانه
4896000 تومان سالیانه
ISD-3 500 GB SATA III Intel Core i7-3770
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
16 گیگابایت 3 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 588000 تومان ماهیانه
7056000 تومان سالیانه
ISD-4 1 TB SATA III
64 GB SSD
Intel Core i7-3930K
Cores : 6, Threads : 12
Frequency : 3.2 GHz
16 گیگابایت 4 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 843000 تومان ماهیانه
10116000 تومان سالیانه
IAD-1 2 TB SATA III Intel Xeon E5-2609
Cores : 4, Threads : 4
Frequency : 2.4 GHz
16 گیگابایت 5 ترابایت 1000 مگابایت 18 ساعت 1042000 تومان ماهیانه
12504000 تومان سالیانه
IAD-2 2 x 2 TB SATA III
64 GB SSD
Intel Xeon E5-2620
Cores : 6, Threads : 12
Frequency : 2 GHz
32 گیگابایت 10 ترابایت 1.953125 گیگابایت 18 ساعت 1442000 تومان ماهیانه
17304000 تومان سالیانه
IAD-3 4 x 2 TB SATA III
64 GB SSD
Intel Xeon E5-2650
Cores : 8, Threads : 16
Frequency : 2 GHz
32 گیگابایت 15 ترابایت 1.953125 گیگابایت 18 ساعت 1742000 تومان ماهیانه
20904000 تومان سالیانه
IAD-4 8 x 2 TB SATA III
128 GB SSD
Intel Xeon E5-2680
Cores : 8, Threads : 16
Frequency : 2.7 GHz
64 گیگابایت 20 ترابایت 1.953125 گیگابایت 18 ساعت 2042000 تومان ماهیانه
24504000 تومان سالیانه