زبان:   فارسی
تلفن:  03134420301
ایمیل:  

سرور اختصاصی ایران

...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

ISD-1
 • Intel Core i3-3210

  cores : 2, threads : 4, Frequency : 3.2 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 8 GB

 • 1 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 285000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
ISD-2
 • Intel Core i5-3570

  cores : 4, threads : 4, Frequency : 3.4 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 8 GB

 • 2 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 405000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
ISD-3
 • Intel Core i7-3770

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 16 GB

 • 3 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 585000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
ISD-4
 • Intel Core i7-3930K

  cores : 6, threads : 12, Frequency : 3.2 GHz

 • 1 TB SATA III
  64 GB SSD

 • 16 GB

 • 4 TB

 • 1 Gbps

 • Soft Raid
 • مهمان ما باشید!

 • 840000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
IAD-1
 • Intel Xeon E5-2609

  cores : 4, threads : 4, Frequency : 2.4 GHz

 • 2 TB SATA III

 • 16 GB

 • 5 TB

 • 1 Gbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 1039000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

IAD-2
 • Intel Xeon E5-2620

  cores : 6, threads : 12, Frequency : 2 GHz

 • 2 x 2 TB SATA III
  64 GB SSD

 • 32 GB

 • 10 TB

 • 2 Gbps

 • Hard Raid
 • مهمان ما باشید!

 • 1439000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
IAD-3
 • Intel Xeon E5-2650

  cores : 8, threads : 16, Frequency : 2 GHz

 • 4 x 2 TB SATA III
  64 GB SSD

 • 32 GB

 • 15 TB

 • 2 Gbps

 • Hard Raid
 • مهمان ما باشید!

 • 1739000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
IAD-4
 • Intel Xeon E5-2680

  cores : 8, threads : 16, Frequency : 2.7 GHz

 • 8 x 2 TB SATA III
  128 GB SSD

 • 64 GB

 • 20 TB

 • 2 Gbps

 • Hard Raid
 • مهمان ما باشید!

 • 2039000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید