سرور اختصاصی آمریکا

  هارد پردازشگر حافظه موقت ترافیک پورت پشتیبانی قیمت
XAD-1 1 TB SATA III Intel Core i5-4570
Cores : 4, Threads : 4
Frequency : 3.2 GHz
8 گیگابایت 10 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 270000 تومان ماهیانه
3240000 تومان سالیانه
XAD-2 1 TB SATA III Intel Core i7-4770
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.4 GHz
8 گیگابایت 10 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 303000 تومان ماهیانه
3636000 تومان سالیانه
XAS-1 500 GB SATA III Intel Xeon E3-1230 v2
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.3 GHz
8 گیگابایت 10 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 353000 تومان ماهیانه
4236000 تومان سالیانه
XAS-2 1 TB SATA III Intel Xeon E3-1270 v3
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.5 GHz
16 گیگابایت 10 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 519000 تومان ماهیانه
6228000 تومان سالیانه
XAS-3 2 x 1 TB SATA III Intel Xeon E3-1230 v2
Cores : 4, Threads : 8
Frequency : 3.3 GHz
16 گیگابایت 10 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 618000 تومان ماهیانه
7416000 تومان سالیانه
XAM-1 2 x 1 TB SATA III Intel Xeon E5-2420 v2
Cores : 12, Threads : 24
Frequency : 2.2 GHz
16 گیگابایت 10 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 815000 تومان ماهیانه
9780000 تومان سالیانه
XAM-2 2 x 300 GB SAS Intel Xeon X5650
Cores : 12, Threads : 24
Frequency : 2.66 GHz
24 گیگابایت 12 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 1156000 تومان ماهیانه
13872000 تومان سالیانه
XAM-3 2 x 1 TB SATA III Intel Xeon X5650
Cores : 8, Threads : 16
Frequency : 2.4 GHz
24 گیگابایت 10 ترابایت 100 مگابایت 18 ساعت 1156000 تومان ماهیانه
13872000 تومان سالیانه