زبان:   فارسی
تلفن:  03134420301
ایمیل:  

سرور اختصاصی آمریکا

...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

XAD-1
 • Intel Core i5-4570

  cores : 4, threads : 4, Frequency : 3.2 GHz

 • 1 TB SATA III

 • 8 GB

 • 10 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 267000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
XAD-2
 • Intel Core i7-4770

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.4 GHz

 • 1 TB SATA III

 • 8 GB

 • 10 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 300000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
XAS-1
 • Intel Xeon E3-1230 v2

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.3 GHz

 • 500 GB SATA III

 • 8 GB

 • 10 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 350000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
XAS-2
 • Intel Xeon E3-1270 v3

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.5 GHz

 • 1 TB SATA III

 • 16 GB

 • 10 TB

 • 100 Mbps

 • -
 • مهمان ما باشید!

 • 516000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
XAS-3
 • Intel Xeon E3-1230 v2

  cores : 4, threads : 8, Frequency : 3.3 GHz

 • 2 x 1 TB SATA III

 • 16 GB

 • 10 TB

 • 100 Mbps

 • Hard Raid
 • مهمان ما باشید!

 • 615000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
...
 • پردازشگر :

 • فضا

 • حافظه موفت :

 • ترافیک

 • پورت

 • Raid

 • هزینه ستاپ(ماه اول) :

 • قیمت

XAM-1
 • Intel Xeon E5-2420 v2

  cores : 12, threads : 24, Frequency : 2.2 GHz

 • 2 x 1 TB SATA III

 • 16 GB

 • 10 TB

 • 100 Mbps

 • Hard Raid
 • مهمان ما باشید!

 • 812000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
XAM-2
 • Intel Xeon X5650

  cores : 12, threads : 24, Frequency : 2.66 GHz

 • 2 x 300 GB SAS

 • 24 GB

 • 12 TB

 • 100 Mbps

 • Hard Raid
 • مهمان ما باشید!

 • 1153000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید
XAM-3
 • Intel Xeon X5650

  cores : 8, threads : 16, Frequency : 2.4 GHz

 • 2 x 1 TB SATA III

 • 24 GB

 • 10 TB

 • 100 Mbps

 • Hard Raid
 • مهمان ما باشید!

 • 1153000 تومان / ماهیانه

اطلاعات بیشتر
خرید