آیا تا به حال هنگام بروز رسانی لیست‌های مخزن در دسکتاپ Ubuntu 18.04 LTS با خطای E: The package cache file is corrupted, it has the wrong hash روبه‌رو شده‌اید؟ در این مقاله، چگونگی رفع این خطا شرح داده شده است.

 

 

این مطلب نیز ممکن است برای شما مفید باشد: رفع خطای do-release-upgrade: command not found در اوبونتو

 

بیایید سناریوی رخداد این خطا را بررسی کنیم:

فرض کنید می‌خواهید، با اجرای دستور زیر، سیستم را به روز نمایید:

$ sudo apt update

در این صورت، نتیجه بروز رسانی به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

Hit:1 http://it-mirrors.evowise.com/ubuntu bionic InRelease
Hit:2 http://it-mirrors.evowise.com/ubuntu bionic-updates InRelease 
Hit:3 http://it-mirrors.evowise.com/ubuntu bionic-backports InRelease 
Hit:4 http://it-mirrors.evowise.com/ubuntu bionic-security InRelease 
Hit:5 http://ppa.launchpad.net/alessandro-strada/ppa/ubuntu bionic InRelease 
Hit:7 http://ppa.launchpad.net/leaeasy/dde/ubuntu bionic InRelease 
Hit:8 http://ppa.launchpad.net/rvm/smplayer/ubuntu bionic InRelease 
Ign:6 https://dl.bintray.com/etcher/debian stable InRelease 
Get:9 https://dl.bintray.com/etcher/debian stable Release [3,674 B]
Fetched 3,674 B in 3s (1,196 B/s) 
Reading package lists... Done
E: The package cache file is corrupted, it has the wrong hash

 

به منظور رفع این خطا کافیست، دستور زیر را اجرا کنید.

$ sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/*

قبل از اجرای دستور زیر، حتماً دقت نمایید که علامت “*” را در انتها اضافه کرده باشید. اضافه کردن “*” در پایان این دستور بسیار مهم است؛ چراکه اگر آن را اضافه نکرده باشید، با اجرای این دستور، دایرکتوری /var/lib/apt/list حذف شده و راهی برای بازگرداندن آن وجود ندارد.

 

پس از آن، دوباره سعی کنید، سیستم را با استفاده از دستور زیر به روز نمایید:

$ sudo apt update

 

اکنون دیگر نباید با خطای E: The package cache file is corrupted, it has the wrong hash روبه‌رو شوید.

 

 

منبع:

ostechnix