هر دو درایو HDD و SSD به طور گسترده در صنعت میزبانی وب و به منظور مصارف شخصی به طور یکسان استفاده می‌شوند. با توجه به نقاط قوت و ضعف آن‌ها در این مقاله، شما می‌توانید متوجه شوید که کدام یک بیشتر با نیازهایتان مطابقت دارد.

ادامه‌ی مطلب