در این آموزش، نحوه اجرای دو کانتینر داکر، اضافه کردن آن‌ها به یک شبکه داکر جدید و برقراری ارتباط بین آن‌ها شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب