در Docker، یک توسعه دهنده image می‌تواند پیش فرض‌های image مربوط به اجرای پیش زمینه و سایر تنظیمات مفید را تعریف کند. اما، با استفاده از دستور docker run [OPTIONS]، شما می‌توانید پیش فرض‌های imageای که توسط توسعه دهنده تنظیم شده است را تغییر دهید. بنابراین به شما کنترل بیشتری بر نحوه عملکرد یک container می‌دهد.

در این مقاله، به طور خلاصه حالت پیش زمینه و حالت پس زمینه اجرای یک container توضیح داده شده است و نحوه اجرای یک Docker container در پس زمینه در حالت detached (جدا و مستقل) نشان داده شده است.

ادامه‌ی مطلب