احتمالاً برای شما نیز پیش آمده است که بخواهید basename فایل را با استفاده از bash در لینوکس استخراج نمایید. در لینوکس با استفاده از دستورات داخلی یا دستورات خارجی پوسته bash می‌توان نام فایل و پسوند را استخراج کرد. در این مقاله، روش‌های مختلفی به منظور دریافت basename نام فایل برای مسیر داده شده (از طریق bash) شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب