می‌دانیم با دستور "chmod" در لینوکس می‌توان دسترسی فایل‌ها و دایرکتوری‌ها را تغییر داد؛ اما اگر شما نیاز داشته باشید برای فایل‌ها یک دسترسی و برای دایرکتوری‌ها دسترسی دیگری قرار دهید، راه حل چیست؟ راه حل استفاده از دستور "find" می‌باشد؛ پیشتر در مقاله « یافتن حجیم ترین فایلها و پوشه ها در لینوکس » از این دستور برای پیدا کردن حجیم‌ترین فایل‌های یک دایرکتوری استفاده کرده‌ایم. امروز می‌خواهیم کاربرد دیگری از این دستور را مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه‌ی مطلب