در زمان نصب اولیه پنل دایرکت ادمین، تنها یک کاربر و آن هم با نام admin وجود دارد. با این حال ممکن است در ادامه به ایجاد کاربران administrator دیگری نیاز باشد.

ادامه‌ی مطلب