Imagemagick، یک ابزار خط فرمان است که برای انجام انواع تغییرات بر روی تصاویر استفاده می‌شود.

ادامه‌ی مطلب