PostgreSQL یا Postgres، یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای منبع باز (RDBMS) است. Postgres، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری در محبوبیت داشته است؛ به طوری که بسیاری از توسعه دهندگان و شرکت‌ها داده‌های خود را از سایر موتورهای پایگاه داده به Postgres منتقل می‌کنند.

ادامه‌ی مطلب