توسعه دهندگان و مدیران سیستم لینوکس از دستورات iptables و ip6tables به منظور تنظیم، نگهداری و بازرسی جداول قانون‌های فایروال به ترتیب برای بسته‌های IPv4 و IPv6 در هسته لینوکس استفاده می‌کنند. مشکلی که در استفاده از این دستورات وجود دارد؛ این است که با راه‌اندازی مجدد سرور لینوکس، تمام تغییرات اعمال شده توسط این دستورات از بین می‌رود. از این رو، باید این قوانین فایروال را به صورت دائمی ذخیره نماییم.

ادامه‌ی مطلب