Timezoneها، یک موضوع گیج کننده رایج هنگام ایجاد یک برنامه هستند. بدین معنی که همواره این نگرانی وجود دارد که آیا cronهای برنامه در زمان مناسب اجرا می‌شود؟ کانتینرهای داکر timezone میزبان را به ارث نمی‌برند؛ بنابراین، ممکن است با برنامه ریزی‌های غیرمنتظره‌ای روبرو شوید که باعث خرابی برنامه شما می‌شود.

ادامه‌ی مطلب