به منظور مشاهده وضعیت سرویس‌ها در سیستم عامل‌های لینوکس، از دستور systemctl status تحت systemd استفاده می‌شود. نحوه استفاده از این دستور در ادامه شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب