هنگام ایجاد یک Dockerfile، دو دستور ADD و COPY وجود دارد که شما می‌توانید از آن‌ها برای کپی کردن فایل‌ها یا دایرکتوری‌ها در آن استفاده کنید. اگرچه یکسری تفاوت‌های جزئی در محدوده عملکرد این دو دستور وجود دارد، اما اساس کارشان یکسان است.

اکنون این سؤال در ذهن ایجاد می‌شود که پس چرا ما دو دستور داریم و چگونه می‌توان فهمید چه زمانی از یکی یا دیگری استفاده نماییم؟

در این مقاله، هر دستور شرح داده شده و تفاوت آن دو تجزیه و تحلیل شده است. در انتها به شما، آموزش داده می‌شود که از هر دستور بهتر است در چه زمانی استفاده شود.

ادامه‌ی مطلب