دستور passwd در لینوکس برای تغییر پسوردهای حساب کاربری استفاده می‌شود.

کاربر root تنها کسی است که می‌تواند پسورد هر کاربر را در سیستم تغییر دهد، در حالی که یک کاربر عادی فقط می‌تواند پسورد حساب کاربری خود را تغییر دهد.

ساختار دستور Passwd به صورت زیر می‌باشد:

 passwd [options] [username] 

ادامه‌ی مطلب