/dev/null در لینوکس یک فایل دستگاه مجازی null است. بر خلاف اکثر دستگاه‌های مجازی، این فایل برای خواندن اطلاعات توسط برنامه‌ها استفاده نمی‌شود؛ بلکه کاربر و برنامه‌ها تنها توانایی نوشتن در این فایل را دارند. به عبارت دیگر، هنگام خواندن فایل، هر آنچه در آن فایل نوشته شده است، کنار گذاشته شده و EOF برگردانده می‌شود.

با توجه به این خصوصیت، فایل /dev/null به عنوان یک سیاهچاله معروف است؛ چراکه هر آنچه به طرفش پرتاب می‌شود را می‌بلعد. در ادامه، نگاهی به درک معنای آن می‌اندازیم و بررسی می‌کنیم که با این فایل چه کارهایی می‌توان انجام داد.

ادامه‌ی مطلب