اگر شما به صورت روزانه به سرور‌های زیادی از طریق SSH متصل می‌شوید، احتمالا وارد کردن اطلاعات این سرورها برای اتصال به آنها، برای شما کاری خسته کننده است. در این مقاله می‌خواهیم روش ایجاد میانبر در استفاده از SSH را مورد بررسی قرار دهیم؛ به صورتی که شما بتوانید با اجرای دستوری ساده مثل زیر، به سرور خود متصل شوید:

ssh myServer

ادامه‌ی مطلب