هر دستور لینوکس معمولاً دارای چندین گزینه و پرچم برای انجام عملیات‌های مختلف دارد. در این مقاله، یکی از گزینه‌های مفید و مهم این دستورات آموزش داده شده است که به شما امکان شبیه سازی دستورات لینوکس را میدهد؛ بگونه‌ای که دستور بدون ایجاد هیچگونه تغییر در سیستم اجرا می‌شود.

ادامه‌ی مطلب