به طور پیش فرض، Docker Containerها به تمام منابع RAM و CPU میزبان دسترسی دارند. این تنظیمات پیش فرض ممکن است منجر به مشکلات عملکردی شود. بدین معنی که اگر حافظه و مصرف CPU را در Docker محدود نکنید، Docker می‌تواند از تمام منابع سیستم استفاده کند.

در این آموزش، نحوه محدود کردن مصرف حافظه و CPU در Docker Container شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب