اگر به تازگی با containerها و ابزارهای مدیریتی و هماهنگ سازی (orchestration) آن آشنا شده‌اید، ممکن است این سؤال برای شما پیش بیاید که تفاوت Kubernetes و Docker چیست. مقایسه این دو ابزار یک فرایند ساده نیست؛ زیرا آن‌ها نه رقیب همدیگر هستند و نه نقش‌های یکسانی دارند.

در این مقاله، با Docker و Kubernetes، تفاوت آن‌ها و نحوه ارتباط آن‌ها آشنا خواهید شد.

ادامه‌ی مطلب