در این آموزش، چگونگی نصب و پیکربندی سیستم فیلتر کننده ایمیل‌های اسپم یعنی سیستم Rspamd، یکپارچه سازی آن در سرور ایمیل و ایجاد رکوردهای DNS بصورت DKIM و DMARC شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب