امنیت، اولویت اول برای هرگونه سایت و برنامه کامپیوتری است. اگر سایت شما گزینه پرداخت را ارائه می دهد، توصیه می کنیم حتماً گواهی SSL را در سایت خود داشته باشید. در این مقاله، برای کاربران Node.js، نحوه پیکربندی SSL با یک برنامه node.js شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب