اگر شما کاربر یک سیستم گنو/لینوکسی باشید، به صورت روزمره از دستوراتی به صورت مکرر برای مدیریت سیستم خود استفاده می‌کنید. تایپ و یا کپی کردن این دستورات می‌تواند آزار دهنده باشد. می‌توان برای صرف جویی در زمان، از "Alias" استفاده کرد. "Alias" یک میانبر برای دستور شما می‌باشد؛ به صورتی که یک میانبر برای دستور خود (که ممکن است دستوری طولانی و تایپ کردن آن آزار دهنده باشد) ایجاد کنید و هر زمان که نیاز به اجرای آن دستور طولانی داشتید، از میانبر آن استفاده کنید. در این آموزش می‌خواهیم نحوه ایجاد "Alias" را مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه‌ی مطلب