Addon Domain، دامنه‌های اضافی هستند که در حساب cPanel شما میزبانی شده و در زیر پوشه‌ها ذخیره می‌شوند. سیستم، با این دامنه‌ها به عنوان یک زیر دامنه رفتار می‌کند.

ادامه‌ی مطلب