از آنجایی که دستورات لینوکس بسیار متنوع است، نمی‌توان همه آن‌ها را به خاطر سپرد. علاوه بر این، وجود آپشن‌های هر دستور نیز به خاطر سپردن دستورات را سخت‌تر کرده است. خوشبختانه، ابزارهای بسیاری در جهت آسان نمودن یادآوری این دستورات وجود دارد.

ادامه‌ی مطلب