برای کاربران جدید Docker ممکن است، در ابتدای کار، استفاده از docker سخت باشد؛ زیرا اغلب بلافاصله پس از نصب با خطاهایی روبرو می‌شوند. خطای "cannot connect to the Docker daemon" در Docker یکی از این خطاهاست. این خطا معمولاً هنگام اجرای دستور docker-compose build رخ می‌دهد.

در این آموزش، دلایل احتمالی خطای "cannot connect to the Docker daemon" و راه‌حل‌های آن بررسی شده است.

ادامه‌ی مطلب