یکی از موارد لازم پس از نصب سیستم لینوکس، پیکربندی شبکه است. البته، رابط‌های شبکه در زمان نصب نیز قابل تنظیم هستند. اما ممکن است، شما بخواهید این کار را پس از نصب انجام دهید؛ یا اینکه تنظیمات هنگام نصب را پس از آن تغییر دهید. همانطور که می‌دانید، برای پیکربندی تنظیمات شبکه، ابتدا باید بدانید که چند رابط در سیستم شما در دسترس است. در این مقاله، کلیه روش‌های ممکن برای یافتن رابط‌های شبکه موجود در سیستم‌های یونیکسی شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب