Docker، به کاربران اجازه می‌دهد که بدون نیاز به داشتن سیستم عامل جداگانه برای اجرای برنامه‌های مختلفِ مستقل از کامپیوتر میزبان، آن‌ها را اجرا کنند. به عبارت دیگر Docker نقش مشابهی به عنوان hypervisor برای ماشین‌های مجازی دارد. بدین منظور، شما باید Docker container را با موتور مربوطه (Docker daemon) نصب و مدیریت نمایید.

با شروع استفاده از Docker، با شرایطی روبرو خواهید شد که در آن شرایط باید بدانید چگونه داده‌ها را بین containerها به اشتراک بگذارید.

ادامه‌ی مطلب