مدیران سیستم اغلب به منظور جلوگیری از ذخیره بیش از حد مجاز اطلاعات بر روی سیستم، از یک سیاست سهمیه بندی فضا یا (Disk quota) استفاده می‌کنند.

به طور پیش فرض، Disk quota نمایش داده شده در پنل DirectAdmin به سهمیه‌های سیستم متکی است؛ بنابراین به منظور مدیریت آن، باید از سطح سیستم عامل شروع کرد.

ادامه‌ی مطلب