آیا تا به حال هنگام استفاده از Oracle VirtualBox برای راه‌اندازی توزیع‌های لینوکس خود، با خطای Kernel driver not installed (rc=-1908) برخورد کرده‌اید؟ در این آموزش، چگونگی رفع این خطا شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب