در لینوکس، سرویس، برنامه‌ای است که در پس زمینه اجرا می‌شود. سرویس‌ها را می‌توان در زمان بالا آمدن سیستم یا پس از درخواست راه‌اندازی کرد. در این مقاله، نحوه لیست کردن سرویس‌های در حال اجرا و بررسی وضعیت سرویس در لینوکس شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب