یک مدیر حرفه‌ای لینوکس باید همواره بداند چه تعداد کاربر sudo و چه تعداد کاربر عادی در سیستم او وجود دارد. گاهی اوقات، به منظور نصب یک نرم افزار یا انجام برخی کارهای مدیریتی خاص باید به یک کاربر عادی بصورت موقت دسترسی sudo بدهید. اما، پس از آن ممکن است، فراموش کنید که امتیازات sudo را برای آن کاربران لغو نمایید. بنابراین، باید هر چند وقت یکبار، تعداد کاربران sudo را در سیستم لینوکس خود بدست آورده و دسترسی‌های فراموش شده یا ناخواسته را لغو کنید.

ادامه‌ی مطلب