Docker، یک ابزار مجازی سازی محبوب است که یک محیط عملیاتی خاص را در بالای یک سیستم عامل میزبان تکرار می‌کند. به هر یک از این محیط‌ها container گفته می‌شود. مدیریت containerها برای کار در Docker ضروری است.

یک container از یک image سیستم عامل از پیش تنظیم شده استفاده می‌نماید که برای یک کار خاص بهینه شده است. به عنوان مثال، چندین container ممکن است یک image را همزمان در یک سیستم عامل میزبان واحد اجرا کنند.

این آموزش، نحوه نمایش، توقف و راه‌اندازی Docker containerها را به شما نشان می‌دهد.

ادامه‌ی مطلب