در لینوکس، هر فایلی دارای تعدادی برچسب زمان است که برخی از تجزیه و تحلیل‌های مهم در مورد زمان اصلاح یا تغییر فایل یا ویژگی فایل را ارائه می‌دهد. در اینجا می‌خواهیم این برچسب‌های زمان را با جزئیات‌شان شرح دهیم.

ادامه‌ی مطلب