وظیفه دستور lsof لیست کردن فایل‌های باز در سیستم است. در اینجا،  فایل الزاماً به معنای pdf یا یک فایل متنی نیست؛ بلکه شامل فایل‌های دیسک یا pipeهایی نیز می‌تواند باشد که توسط فرایندها در پس زمینه استفاده می‌شوند. در این آموزش، نحوه استفاده از دستور lsof و گزینه‌های مختلف آن شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب