در این مقاله، راهنمای مرحله به مرحله برای پیکربندی احراز هویت کلید عمومی SSH در روتر MikroTik با استفاده از کلیدهای RSA شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب