نرم افزارهای بسیاری برای بازیابی اطلاعات حذف شده از روی هارد دیسک در دسترس است. ولیکن افراد، معمولاً مایل به بازیابی اطلاعات شخصی خود نیستند و تمایل دارند تا حد امکان بازیابی اطلاعات خود را دشوارتر کنند؛ چراکه ممکن است برخی داده‌ها را به نفع خود بازیابی کرده و سو استفاده نمایند. بنابراین، حتماً باید قبل از فروش یا تعویض هارد قدیمی خود، تمام داده‌های شخصی، رسمی یا هر نوع اطلاعات مهم را حذف کنید.

ادامه‌ی مطلب