همانطور که می‌دانید، یک man page به چند قسمت تقسیم می‌شود که هر یک عنوان مشخصی را داراست. زمانی‌که در صفحات man به دنبال اطلاعات خاصی در مورد گزینه و یا پرچم خاصی هستید، ممکن است مجبور باشید وقت زیادی را صرف جستجو نمایید و این کار واقعاً ناکارآمد و وقت گیر است. به همین دلیل یادگیری نحوه استفاده از صفحات Man بسیار مهم است تا پس از آن بتوانید سریع تر به آنچه مد نظر شماست دست یابید.

در این آموزش، نکات و ترفندهای مهم برای خواندن موثر صفحات man شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب