در این مقاله، چگونگی پشتیبان گیری و بازیابی تنظیمات سیستم دسکتاپ لینوکس با استفاده از ابزار Dconf آموزش داده شده است. این کار، زمانی مفید خواهد بود که بخواهید به تنظیمات اولیه سیستم دسکتاپ لینوکس خود دست یابید؛ بدون اینکه مجبور باشید، تنظیمات را بصورت دستی و یکی یکی بازگردانید.

ادامه‌ی مطلب