nload، یک ابزار خط فرمان لینوکس است که به منظور نظارت بر ترافیک شبکه و مصرف پهنای باند بصورت زمان واقعی (با استفاده از نمودارهای بصری و آمار ترافیک) استفاده می‌شود. در این مقاله، نحوه استفاده از دستور nload و کاربرد آن شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب