DNS، پایه و رکن اساسی اینترنت است که به ما امکان می‌دهد، به راحتی به سایت‌های مورد علاقه خود دست یافته و متصل شویم. در این مقاله، انواع رکوردهای DNS Zone شرح داده شده است.

ادامه‌ی مطلب