به منظور بدست آوردن اطلاعات دقیق در مورد فرایندها، دستورات مختلفی وجود دارد. در این مقاله، به یکی از این دستورات به همراه گزینه‌های اصلی پرداخته می‌شود.

ادامه‌ی مطلب