rm مخفف کلمه remove می‌باشد و یک ابزار خط فرمان برای حذف فایل‌ها و دایرکتوری‌ها در لینوکس است؛ این دستور، یکی از دستورات ضروری است که هر کاربر لینوکس باید با آن آشنا باشد.

در این مقاله، نحوه استفاده از دستور rm را از طریق مثال‌ها و توضیح گزینه‌های (سوئیچ) rm توضیح خواهیم داد.

ادامه‌ی مطلب