Metadata یک تصویر، مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به تصویر است. metadata، یا درون خود تصویر تعبیه شده است یا در یک فایل جداگانه ذخیره می‌شود. در این مقاله، نحوه مشاهده اطلاعات داخل metadata تصاویر در لینوکس ارائه شده است.

ادامه‌ی مطلب